Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2016


1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2016

Ingressos

Despeses


2.- EXECUCIÓ del pressupost 2016

- Informació sobre l'execució del Pressupost 2016 (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

- Modificacions de crèdit Ple Abril 2016 -Ingressos

- Modificacions de crèdit Ple Abril 2016 - Despeses

- Estimacio ajustos modif credits abril 2016

--Informe intervenció modif. credits abril 2016

--Informe intervenció requisits modif. credits abril 2016

- Modificacions Juliol 2016 -Ingressos

- Modificacions Juliol 2016 - Despeses

--Informe de l'interventor sobre l'acompliment dels requisits modif. de crèdits juliol 2016

- Modificacions Novembre 2016

- Modificacions Novembre 2016 - Ingressos

--Informe intervenció modif. de crèdits novembre 2016

--Informe de l'interventor sobre l'acompliment dels requisits modif. de crèdits novembre 2016

Execucions trimestrals

- 1r Trimestre - Exercici 2016

- 2n Trimestre - Exercici 2016

- 3r Trimestre - Exercici 2016

- 4t Trimestre - Exercici 2016


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2016

- LIQUIDACIÓ pressupostària 2016

Informe de l'interventor:

- Liquidació del 2016 Informe d'Intervenció

- Informe Inversions Financerament Sostenibles

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Liquidació 2016)


4.- COMPTE GENERAL compte anual 2016

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B