Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Ciutat intel·liGENT

Albert Comellas

Fer d’Esplugues una ciutat intel·ligent depèn de com aprofitem els espais de deliberació. Però durant el proppassat ple municipal s’ha aprovat el calendari de dies festius incloent-hi com a tal l’1 de juny de 2015. Considerem que s’hauria d’haver resolt abans de l’estiu al Consell de Ciutat, que resta encara aplaçat “sine die” per l’alcaldia. Així doncs, hi ha marge de millora en dos aspectes:

(1) El retard en la decisió és una desconsideració vers les famílies que fan servir les escoles bressol. Així es va haver d’enviar el calendari escolar al setembre sense aquesta data i ara se n’ha d’informar de nou perquè els pares puguin organitzar-se aquell dia. (2) L’àmbit on s’ha pres la decisió. Malgrat el nostre suggeriment, encara no hi ha un Consell del Comerç ni un Consell Econòmic i Social per valorar aquests temes d’una manera estructurada, participativa i atenent a llurs diferents implicacions

Instem doncs a fer ús d’aquestes estructures per fer partícips els afectats, amb capacitat d’aprenentatge, acumulant coneixement i convertir-lo en saviesa per prendre millors decisions. Perquè viure millor a Esplugues és possible si tots ens comprometem i fem política intel·ligent!

Ciudad inteliGENTE

Hacer de Esplugues una ciudad inteligente depende de cómo aprovechemos los espacios de deliberación. Pero durante el pasado pleno municipal se ha aprobado el calendario de días festivos incluyendo como tal el 1 de junio de 2015. Consideramos se debería haber resuelto antes del verano en el marco del Consejo de Ciudad, que está aplazado "sine die" por la alcaldía. Por tanto, hay margen de mejora en dos aspectos:

(1) El retraso en la decisión, que consideramos una desconsideración hacia las familias que llevan los niños a las guarderías. Así se tuvo que enviar el calendario escolar en septiembre sin esta fecha y ahora se tendrá que informar de nuevo para que los padres se puedan organizar. (2) El ámbito donde se ha tomado la decisión. A pesar de nuestra sugerencia, todavía no tenemos un Consejo del Comercio ni un Consejo Económico y Social donde se puedan valorar estos temas de manera estructurada, participativa y atendiendo a los diferentes aspectos.

Instamos a hacer uso de estas estructuras para hacer partícipes a los afectados, con capacidad de aprendizaje, acumulando conocimiento y convirtiéndolo en sabiduría para tomar mejores decisiones. ¡Porque vivir mejor en Esplugues es posible si todos nos comprometemos y hacemos política inteligente!

El meu mòbil és 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B