Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Articles CiU

Comerç Intel·liGENT

Albert Comellas

La GENT jove mereix una atenció especial perquè la política urbanística especulativa del PSC els està expulsant d’Esplugues. Així restem amb els índex d’envelliment i sobre-envelliment més alts de la comarca. En canvi, el comerç local dóna la primera oportunitat als que comencen la seva vida laboral o la compatibilitzen amb els estudis. És un tema cabdal, de futur i amb futur.

I els joves han de te­nir l’oportunitat de prendre les seves decisions amb prou informació, en un món nou amb més col·laboració i menys competició entre les persones.

Però a Esplugues aquesta informació se’ns escamoteja, perquè l’actual equip de govern oculta informació a les entitats afectades sobre el futur centre comercial de Ca n’Oliveres o desenvolupa actuacions en l’àmbit del comerç a la seva esquena, sense consensuar el rumb ni la implicació de les parts, com la futura APP per a telèfons mòbils.

Si voleu, Esplugues tindrà ben aviat un Consell del Comerç i la Indústria on aquests temes es debatran obertament.

Comercio InteliGENTE

La GENTE joven merece una atención especial porque la política urbanística especulativa del PSC les está expulsando de Esplugues. Así, tenemos los índices de envejecimiento y sobre-envejecimiento más altos de la comarca. En cambio el comercio local da la primera oportunidad a los que empiezan su vida laboral o la compatibilizan con los estudios. Es un tema capital, de futuro y con futuro.

Y los jóvenes deben tener la oportunidad de tomar sus decisiones con suficiente información, en un mundo nuevo con más colaboración y me­nos competición entre las personas.

Pero en Esplugues esta información se nos escamotea, porque el actual equipo de gobierno oculta información a las entidades afectadas sobre el futuro centro comercial de Ca n’Oliveres o desarrolla actuaciones en el ámbito de comercio a sus espaldas, sin consensuar el rumbo ni la implicación de las partes, como la futura APP para teléfonos móviles.

Proponemos de nuevo que Esplugues tenga un Consejo del Comercio y la Industria donde estos temas se debatan abiertamente.

El meu mòbil és 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

Associacions de Veïns Intel·liGENTs

Albert Comellas

La transparència no és cap mèrit addicional, sinó que és obligatòria. Els regidors de l’equip de govern han “d’informar de forma permanent la ciutadania i les entitats sobre les propostes i actuacions de l’ajuntament”. Per tal d’obligar a fer-ho, he hagut de fer memòria al primer tinent d’Alcaldia, una vegada més, d’aquest article del reglament.

Perquè ell NO pot encetar cap actuació sobre les propostes que presenta sense contrastar-les amb les AAVV, com volia tornar a fer ara a Can Vidalet. Sembla, però, que li és molt difícil de canviar la seva manera de fer habitual durant tants anys. L’alcaldessa tolera aquest comportament inacceptable i no l’hi fa esmenar.

Des de CiU Esplugues volem deixar ben clar que les propostes s’han de consensuar al màxim amb tots els afectats (AAVV i entitats) abans de donar-les per bones. Així ho hem exigit. Esplugues hi sortiria guanyant en les formes i en els resultats!

Asociaciones de Vecinos InteliGENTEs

La transparencia no es un mérito adicional, sino que es obligatoria. Los concejales del equipo de gobierno tienen que “informar de forma permanente a la ciudadanía y a las entidades sobre las propuestas y actuaciones del ayuntamiento“. Para obligarle a hacerlo, he tenido que insistir una vez más sobre este artículo del reglamento al Primer Teniente de Alcalde.

Porque él NO puede iniciar ningún tipo de actuación sobre las propuestas que presenta sin contrastarlas con las Asociaciones de Vecinos, como quería volver a hacer ahora en Can Vidalet. Parece que le es muy difícil dejar atrás su manera de hacer habitual durante tantos años. La Alcaldía tolera este comportamiento inaceptable y no se lo hace corregir.

Desde CiU Esplugues queremos dejar claro que las propuestas se han de consensuar al máximo con todos los afectados (AAVV y entidades) antes de darlas por buenas. Así se lo hemos exigido. ¡Esplugues saldría ganando en las formas y en los resultados!

Escrit en agraïment a tots els veïns que heu donat el vostre temps i esforç a les AAVV pel bé comú d’Esplugues. El meu mòbil és 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

Empresa Intel·liGENT

Albert Comellas

L’empresa, especialment la industrial, és una font de feina per a les ciutats i pobles que cal cuidar especialment perquè ofereix ocupació a tot el ventall de perfils de formació dels ciutadans. Les empreses que els hi donen serveis, al seu torn, ajuden a potenciar un comerç al detall i de proximitat que completa un panorama econòmic i social que és la base necessària d’una vida ciutadana plena i integrada.

Durant les èpoques de crisi, com la que vivim des del 2008, les empreses industrials tenen més capacitat de repartir la feina entre els treballadors i cercar nous mercats d’exportació per als seus productes, com ha fet reeixidament part de l’empresa catalana.

Ara, en canvi, tenim una generació de joves que pensava que tenia la vida resolta professionalment en la construcció i es troba sense alternatives.

És per tot això que CiU Esplugues va proposar (al pacte de pressupost 2014) impulsar l’economia productiva fent inversions als polígons consensuades amb els seus agents socials (directius, sindicats i propietaris). És a dir, dialogant i replantejant-nos conjuntament quines són les seves necessitats reals, perquè no es pot preveure tot però sí podem fer quelcom per absorbir les condicions que ens porti el futur.

Els plans que l’equip de govern del PSC tenia, però, no han fet honor a aquest pacte i s’han limitat a continuar amb la seva política de reparació de carrers i places únicament a l’entorn més urbà de la ciutat, sense respectar a més a més el compromís de no afectar l’activitat dels comerços durant les dates de màxima activitat, durant les Festes de Nadal.

És a dir, el PSC no ha considerat que els polígons industrials també són ciutat, són Esplugues, no són un suburbi. Sense oblidar que cal replantejar la mida i capacitat dels polígons, atenent a una lògica supra-municipal, on no tothom pot ser el protagonista principal.

Des de CiU Esplugues opinem que l’equip de govern actual del PSC no vol generar una visió consensuada del conjunt de la ciutat, sinó que només té una concepció antiquada basada en les operacions urbanístiques d’acord amb una manera molt superada de fer política.

Nosaltres aportem idees i mirem de bastir fòrums per canviar aquesta manera de fer del govern municipal. Cal promoure el convenciment col·lectiu i l’enamorament per l’empresa i allò que fa, perquè, malgrat el desànim i els entrebancs, és font d’esperança.

El meu mòbil és el 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

ARE, entitat intel·liGENT

Albert Comellas

Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues (www.arecanvi.net, arecanvi@hotmail.com, telèfon 93 473 21 30) ha organitzat la 29a jornada de sensibilització de la malaltia alcohòlica amb un ampli ventall de professionals d’equips terapèutics i persones rehabilitades.

Agraïm la seva feina tot subratllant els següents advertiments, sobretot ara que s’acosten les celebracions familiars durant les festes de Nadal:

(1) Cal fer més prevenció, promovent begudes substitutives. AMPAs, direccions dels col·legis i empreses ja han posat fil a l’agulla a altres països (2) La societat ha inclòs l’alcohol com un factor cultural més, tot incorporant-lo al consum habitual amb una desinhibició astorant (3) Almenys un de cada quatre joves admet haver-se emborratxat el darrer mes i molts ho fan habitualment. També noies cada vegada més joves i les urgències dels Centres d’Assistència Primària reben joves en coma etílic tots els caps de setmana.

Si veritablement consideréssim que els joves són “el recurs natural” més important d’un país, hom prendria una actitud més conscient, prevenint amb el propi exemple. Aquest és el missatge cabdal d’ARE. Moltes gràcies per la vostra feina i tant de bo l’any que ve les tendències hagin millorat amb l’ajuda de tothom!

Pressupost intel·liGENT

Fa un any vam explicar aquí els acords a Esplugues de CiU amb el PSC per votar sí al Pressupost del 2014. Eren tres: (1) Inversió social, (2) Inversió productiva i (3) Transparència. Al darrer ple hem votat NO al pressupost del 2015 perquè l’equip de govern del PSC no ha complert dos d’aquells acords en l’àmbit de les despeses:

(1) No han volgut publicar el detall de totes les factures que paga l’Ajuntament. Els hi hem donat exemples ben propers, com Mataró o Gavà, on el nivell de detall i accessibilitat és especialment bo.

(2) No han convocat un Fòrum amb empresaris, sindicats i agents socials per decidir quines inversions productives són necessàries als polígons industrials. Ans al contrari, l’Alcaldessa va suspendre “sine die” el mes de juny el Consell de Ciutat, on es podria haver avançat al respecte.

A més a més, a CiU mantenim amb el PSC una diferència fonamental en l’àmbit dels ingressos, respecte les condicions que es posen a les empreses que es volen establir a Esplugues.

A CiU Esplugues pensem que és un deure dels governants fer partícips els ciutadans i els agents socials del pressupost i donar comptes de la seva execució.

El meu mòbil és 670890438 i estic a la vostra disposició.

Ciutat intel·liGENT

Albert Comellas

Fer d’Esplugues una ciutat intel·ligent depèn de com aprofitem els espais de deliberació. Però durant el proppassat ple municipal s’ha aprovat el calendari de dies festius incloent-hi com a tal l’1 de juny de 2015. Considerem que s’hauria d’haver resolt abans de l’estiu al Consell de Ciutat, que resta encara aplaçat “sine die” per l’alcaldia. Així doncs, hi ha marge de millora en dos aspectes:

(1) El retard en la decisió és una desconsideració vers les famílies que fan servir les escoles bressol. Així es va haver d’enviar el calendari escolar al setembre sense aquesta data i ara se n’ha d’informar de nou perquè els pares puguin organitzar-se aquell dia. (2) L’àmbit on s’ha pres la decisió. Malgrat el nostre suggeriment, encara no hi ha un Consell del Comerç ni un Consell Econòmic i Social per valorar aquests temes d’una manera estructurada, participativa i atenent a llurs diferents implicacions

Instem doncs a fer ús d’aquestes estructures per fer partícips els afectats, amb capacitat d’aprenentatge, acumulant coneixement i convertir-lo en saviesa per prendre millors decisions. Perquè viure millor a Esplugues és possible si tots ens comprometem i fem política intel·ligent!

Ciudad inteliGENTE

Hacer de Esplugues una ciudad inteligente depende de cómo aprovechemos los espacios de deliberación. Pero durante el pasado pleno municipal se ha aprobado el calendario de días festivos incluyendo como tal el 1 de junio de 2015. Consideramos se debería haber resuelto antes del verano en el marco del Consejo de Ciudad, que está aplazado "sine die" por la alcaldía. Por tanto, hay margen de mejora en dos aspectos:

(1) El retraso en la decisión, que consideramos una desconsideración hacia las familias que llevan los niños a las guarderías. Así se tuvo que enviar el calendario escolar en septiembre sin esta fecha y ahora se tendrá que informar de nuevo para que los padres se puedan organizar. (2) El ámbito donde se ha tomado la decisión. A pesar de nuestra sugerencia, todavía no tenemos un Consejo del Comercio ni un Consejo Económico y Social donde se puedan valorar estos temas de manera estructurada, participativa y atendiendo a los diferentes aspectos.

Instamos a hacer uso de estas estructuras para hacer partícipes a los afectados, con capacidad de aprendizaje, acumulando conocimiento y convirtiéndolo en sabiduría para tomar mejores decisiones. ¡Porque vivir mejor en Esplugues es posible si todos nos comprometemos y hacemos política inteligente!

El meu mòbil és 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

Política intel·liGENT

Albert Comellas

Alguns veïns ens heu comentat amb preocupació que molta gent va marxar de la plaça de Santa Magdalena abans del pregó de Festa Major per la cridòria d’altres veïns que voleu ajudar el col·lectiu “Ni Muts ni a la Gàbia”. Crec que escridassant així l’alcaldessa i el regidor de Cultura es desincentiva la presència d’altres veïns que sí volen escoltar el pregó.

I és que la manera de fer del PSC Esplugues sembla sovint contrària a abordar els problemes i resoldre’ls. Potser prima en excés el desig de no aixecar rebuig en cap sector. A CiU Esplugues considerem en canvi, com sostenia l’humanista Erich Fromm al llibre L’art d’estimar (1956), que el conflicte és bo quan es planteja per clarificar les diferències d’opinió, sense fer retrets que ens apartin del tema de fons.

Ara que el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei de consultes per fer més europees les relacions entre la gent i els seus representants polítics, faig memòria d’un altre llibre del mateix autor. A La por a la llibertat (1941) denunciava que una manera d’eludir l’opinió de la gent és dir-nos que els problemes són massa complexos perquè algú pugui copsar-los. Què bé ho deia Joan Fuster: “la política la fas o te la fan!”.

Política inteliGENTE

Algunos vecinos nos decís con preocupación que mucha gente se fue de la plaza de Santa Magdalena antes del pregón de Festa Major por el griterío de otros vecinos que queréis ayudar al grupo de "Ni Muts ni a la Gàbia". Creo que abucheando así a la Alcaldesa o el concejal de cultura se desincentiva la presencia de otros vecinos que sí quieren escuchar el pregón.

Y es que la manera de hacer del PSC Esplugues parece a menudo contraria a abordar los problemas y resolverlos. Quizás prima en exceso el deseo de no generar rechazo en ningún sector. En CiU Esplugues consideramos en cambio, como sostenía el humanista Erich Fromm en El arte de amar (1956), que el conflicto es bueno cuando se plantea para clarificar las diferencias de opinión, sin hacer reproches paralelos que nos aparten del tema de fondo.

Ahora que el Parlament de Catalunya ha aprobado una ley de consultas para hacer más Europeas las relaciones entre la gente y sus representantes políticos, recuerdo otro libro del mismo autor. En El miedo a la libertad (1941) denunciaba que una manera de eludir la opinión de la gente es decirle que los problemas son demasiado complejos como para que puedan entenderlos. Como decía Joan Fuster, "la política la fas o te la fan".

El meu mòbil és 670890438 i estic a la vostra disposició.

Arbitrar no és ser arbitrari

Albert Comellas

Duet Esports vol ampliar la piscina Centre Esportiu Municipal la Plana i fer canvis en la disposició aprovada fa anys de totes les instal·lacions. Els arquitectes municipals d’Esplugues, però, ens informen de greus mancances i indefinicions al projecte bàsic i executiu de reforma. Entre molts d’altres, no hi ha detalls sobre la ventilació i climatització de l’ampliació de la piscina ni sobre el tractament d’aigües. Hi man­quen doncs detalls tant estructurals (de construcció) com de definició.

Malgrat aquestes de­ficiències, des de la direcció Política de l’àrea s’ha fet veure als tècnics de l’ajuntament la conveniència d’aprovar inicialment els projectes amb la condició de que s’esmenin les mancances en un futur proper.

CiU Esplugues hi ha votat en contra perquè ens estimem més veure primer com el dissenyador de confiança de Duet Esports, la reconeguda firma d’arquitectes Alonso&Balaguer (La Baronda), esmena les mancances del projecte i dóna satisfacció així als requeriments dels tècnics municipals. La nostra prevenció és legítima car resulta que estem immersos en diversos tràmits judicials amb aques­ta firma d’arquitectes arran dels sobrecostos milionaris d’un altre poliesportiu, el del Les Moreres.

En definitiva, per una banda l’ajuntament d’Esplugues porta als tribunals la firma Alonso&Balaguer pels sobrecostos del poliesportiu de les Moreres deguts a un projecte que també era deficient segons els tècnics municipals, però per l’altre, la mateixa direcció política apressa els seus propis tècnics (i així s’han encarregat ells de fer-ho constar per escrit) per acceptar inicialment un projecte que consideren deficient, però amb l’esperança de que durant el mes d’agost la firma d’arquitectes esmeni el que no ha estat capaç d’esmenar després de mesos de treball.

És per això que hem votat en contra d’acceptar aquest projecte de moment, fins que no l’esmenin, car ara no podem donar totes les garanties a les parts implicades (el ciutadà, l’administració, el club esportiu que hi té la seu i l’empresa concessionària i els seus treballadors) de que es pugui fer bé.

A més a més, amb les possibles desviacions en els costos de construcció que implica la manca de detall, entenem que tampoc no té cap sentit calcular on serà la rendibilitat de l’empresa i per tant els preus públics dels usuaris pactats amb l’ajuntament, senzillament perquè desconeixen la inversió que finalment hauran de realitzar per fer realitat les obres.

Entenem doncs que, una vegada més, l’ajuntament d’Esplugues no ha arbitrat bé entre els interessos de totes les parts i s’ha deixat endur, arbitràriament, per les presses de la direcció de l’empresa concessionària.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B