Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

L'alcaldessa d'Esplugues presenta una guia jurídica per erradicar publicitat sexista

El document, adreçat a tots els ajuntaments, està elaborat per l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, la Diputació i la Generalitat

14 de desembre del 2018

L'alcaldessa d'Esplugues i presidenta de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, Pilar Díaz, el diputat d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni Garcia, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, van presentar el dimecres 12 a Barcelona la Guia jurídica orientativa sobre l'ús d'una comunicació no sexista en l'àmbit de les administracions locals, fruit de la col·laboració entre l’Observatori, la Diputació i la Generalitat.

La guia té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, així com a empreses i entitats "que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics". També és d’aplicació a les persones titulars o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i, en general, l’interès general local.

D'una banda, la nova publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació. Així, es diu que, amb caràcter general, s'han d'emprar termes genèrics, indefinits i col·lectius (per exemple, "equip docent" en comptes de "professors") i utilitzar fórmules de desdoblament ("les treballadores i els treballadors"), entre d'altres coses. També es diu que les imatges no hauran de reflectir estereotips sexistes.

D'altra banda, ofereix pautes per actuar en casos de publicitat il·lícita (vexatòria o discriminatòria amb les dones, que justifiquin o banalitzin la violència o associïn la imatge de les dones a comportaments estereotipats, entre d'altres supòsits) a l'espai públic.

Pilar Díaz va assegurar que amb la nova publicació "aconseguirem que els ajuntaments la incorporin en les seves ordenances municipals i així tindran instruccions per actuar de manera més ràpida i efectiva". Antoni Garcia va afirmar que "treballem en una mateixa direcció per donar eines als municipis i acabar amb el sexisme i el masclisme". Núria Balada va destacar que la guia "serà una bona pràctica per a totes les administracions del país per erradicar la comunicació sexista".

L'Ajuntament d'Esplugues, des de fa anys, aplica criteris no sexistes en els mitjans de comunicació municipals. En el 3r Pla d'Igualtat de Gènere (2017-2021), una de les accions per Impulsar les polítiques de gènere a Esplugues de Llobregat, per promoure canvis estructurals amb perspectiva de gènere en la ciutadania a través del compromís institucional consisteix en la Utilització,  en  les  comunicacions  i  campanyes  municipals  models  de  referència  que  trenquin amb els rols sexistes. En aquest sentit, el Llibre d'estil de les publicacions municipals recull la utilització del llenguatge no sexista en les comunicacions de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B