Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Noves subvencions per afavorir la instal·lació o millora d'activitats econòmiques

Inclouen beneficis fiscals i despeses pròpies de l'inici d'un projecte empresarial

16 d'octubre del 2020

Per ajudar a fer front a la complicada situació econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19, l'Ajuntament ha obert noves línies d'ajut per afavorir la creació d'activitats empresarials o professionals en el municipi i la millora de les ja existents. Són les següents:

- Subvenció del 50% de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció de l'administració municipal en activitats i instal·lacions, així com del 20% de l'Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions. Destinades a la creació, ampliació o millora d'una activitat econòmica. La suma de les dues subvencions podrà arribar fins als 1.500 euros per beneficiari i any.

- Subvenció de les despeses d'instal·lació i d'inici d'activitat al municipi: 50% de les despeses de gestoria o assessoria i els tres primers mesos d'activitat, 50% de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució i 50% de la despesa d'elaboració de l'informe tècnic o projecte de negoci expedit per professionals d'arquitectura o enginyeria. Destinada a persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal o centre de treball a Esplugues que disposin d'un pla d'empresa acreditat. La suma de les tres deduccions podrà arribar fins als 2.000 euros per beneficiari i any, tenint en compte que per cada concepte la subvenció màxima és de 1.000 euros.

Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, incloses les subvencions municipals per a altres projectes dirigits a empreses.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre omplint un formulari disponible al web municipal i que també es pot sol·licitar en els Punts d'Atenció Ciutadana (PAC) d'Esplugues.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B