Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Nova ordenança de subvencions aprovada al Ple municipal desembre del 2015

18 de desembre del 2015

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 16 de desembre de 2015, va aprovar inicialment l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com sotmetre l’esmentat acord, junt amb el text de l’Ordenança, als tràmits d’informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació de l'acord, per presentar al·legacions i reclamacions.

Si no es presenta cap reclamació ni al·legació durant el termini d'informació pública, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense necessitat de cap mes tràmit i se'n farà, directament, la publicació íntegra de la mateixa.

El text de l’ordenança és el següent:

Vegeu el fitxer adjunt: ORDENANÇA GENERAL SUBVENCIONS

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B