Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Nous ajuts de l'Àrea Metropolitana a la conservació d'edificis

El 5 de desembre entra en vigor la convocatòria 2018 d'ajuts per a actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte els del municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la ciutat)

21 de novembre del 2018

El Consorci Metropolità de l'Habitatge de Barcelona posa en marxa una nova convocatòria d'ajuts per a actuacions de conservació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva i d'edificis unifamiliars de l'Àrea Municipal de Barcelona (excepte els del municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la ciutat).

Actuacions subvencionables

La iniciativa atorga subvencions per reparar les deficiències de conservació dels fonaments, estructura, incloent-hi els cantells de balcons, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament. També hi estan inclosos els treballs de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els d'eliminació d'amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Per acollir-se a la convocatòria cal que siguin edificis construïts abans del 1996, de titularitat privada i amb almenys el 70% destinat a habitatge. També es requereix que com a mínim la meitat dels habitatges constitueixin el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

L'import de les ajudes per edifici no podrà superar el 40% del cost total de l'obra de millora, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i 30 euros/m2 de superfície construïda del local, quantitat que es podrà incrementar en els edificis declarats bé d'interès cultural.

Terminis per optar als ajuts

Per optar als ajuts cal sol·licitar un Informe d'Idoneïtat entre el 5 de desembre de 2018 i el 28 de febrer de 2019. Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, es podrà presentar la sol·licitud d'ajuts fins al 29 de març de 2019. Les admissions de sol·licituds es poden tancar en dates anteriors si s'esgota la dotació pressupostària. Trobareu més informació al web del Consorci Metropolità de l'Habitatge (Programa Conservació 2018).

Les persones interessades d'Esplugues poden realitzar la tramitació a través dels Punts d'Atenció a la Ciutadania (PAC).

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B