Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Les sol·licituds per a subvencions a entitats, fins al 31 de març

Als darrers anys s’han atorgat al voltant de 130.000 euros anuals

7 de març de 2022

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats del municipi que desenvolupin projectes o programes d'activitats durant el 2022. Les sol·licituds es poden realitzar fins al 31 de març de manera telemàtica a través del següent enllaç, en el qual també es poden consultar els requisits: https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/subvencions-2022

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria engloben els següents àmbits sectorials: Cultura, Drets Socials i Polítiques de Família, Economia i Treball, Educació, Esports, Interculturalitat i Nova Ciutadania, Joventut i Intercanvis Internacionals, Prevenció i Promoció de la Salut i Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau. La previsió pressupostària de l’Ajuntament és de prop de 200.000 euros.

A l'hora de presentar la sol·licitud de subvenció, hi ha dos requisits indispensables:

- Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els termes que s’haguessin establert al moment de l’atorgament. Les peticions d’entitats que no reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més tràmit.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Aquelles entitats que no hagin sol·licitat cap subvenció durant el 2021 hauran d'adjuntar, conjuntament amb la sol·licitud, la relació nominal actualitzada dels càrrecs directius, de gestió o administració de l’entitat, acompanyada de l'acta de l'assemblea on van ser escollits els nous òrgans de govern.

Per resoldre dubtes sobre aquesta convocatòria, entre d’altres temes, es farà aquest dilluns 7 la 4a Jornada de Suport Associatiu mitjançant videoconferència a les 18 horeshttps://meet.google.com/edx-gcjq-gvv

L’any passat, especial per la situació de pandèmia, es van atorgar 136.000 euros en subvencions; l’any 2020, també afectat per la crisi sanitària, 121.000 €; i al 2019, 132.000 €.

650_FLYERCONCURSSUBVENCIONS2022_alba_fernandez_nunez1copia.jpg

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B