Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Les dades municipals, en obert

El web municipal incorpora Esplugues Obert, amb informació visual sobre pressupost, càrrecs electes i altres xifres d'interès

24 de juliol del 2018

Oferir informació sobre la ciutat, sobre la gestió municipal i sobre els seus representants de forma senzilla i posant en valor les dades. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha incorporat a la web municipal el lloc Esplugues Obert, que de moment conté tres apartats: Pressupostos, Alts càrrecs i agendes i Observatori. En un futur pròxim s'incorporarà el seguiment a plans municipals.

Esplugues Obert, dissenyada a partir de la plataforma Gobierto, dóna a conèixer en català i en castellà aquestes informacions, que ja es trobaven disseminades per diferents llocs del web, en un mateix portal i les presenta d'una forma visualment més amena, a través de gràfics, i més comprensible per al conjunt de la ciutadania.

Seccions de consulta

Així, en l'apartat de Pressupostos s'informa de la despesa per habitant de cada exercici (estan disponibles els pressupostos municipals des del 2010), així com de la despesa per càpita de cada àmbit (Cultura, Esports, Educació, Deute públic...). A més, permet la comparació entre tots els exercicis disponibles.

En Alts càrrecs i agendes s'inclou, a més de l'activitat diària dels 21 membres del Consistori, les declaracions de béns i activitats de tots ells.

A Observatori es donen a conèixer, de forma molt visual, xifres de la ciutat, com el nombre d'habitants, les taxes de naixement i de defunció, la ràtio de cotxes per habitant (i la seva comparativa amb Barcelona i Espanya), les xifres d'ocupació i d'empreses i la renda mitjana, entre d'altres.

Pròximes passes

Pròximament està previst incorporar un nou apartat sobre el seguiment de plans municipals, com el Pla d'Actuació Municipal o el d'Smart City, així com la segregació de les dades per gènere, un espai anomenat A on van els meus impostos i un altre amb la relació de proveïdors de l'Ajuntament.

Amb aquest portal, l'Ajuntament dóna un nou pas en la implementació del concepte de Govern Obert, que en els últims anys ha desenvolupat àmpliament aspectes com la transparència i la participació.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B