Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple maig: L'Ajuntament dóna compte de l'estat d'execució del pressupost municipal

19 de maig de 2016

Al Ple municipal ordinari d'Esplugues celebrat el dimecres 18 de maig s'ha donat compte de l'estat d'execució del Pressupost Municipal d'enguany a data 31 de març, de manera que en l'execució dels ingressos, s'ha liquidat un 39,55% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s'ha recaptat el 36,98%. En relació als ingressos ordinaris, s'ha liquidat el 42,74% dels previstos, dels quals s'ha recaptat el 35,51%.

Pel que fa a l'execució de les despeses, s'ha reconegut un percentatge d'obligacions del 16,90% respecte a les pressupostades, de les quals s'ha pagat un 96,03 %. En relació a la despesa corrent, s'ha reconegut un 17,23%, de la qual s'ha pagat el 99,06%. Així mateix s'ha reconegut un 16,22% de la despesa d'inversions respecte a la quantitat pressupostada, de la qual s'ha pagat un 98,37%.

De l'estimació de l'evolució de les despeses i els ingressos fins a finalitzar l'exercici, es desprèn que es complirà amb el principi d'estabilitat pressupostària que contempla la normativa en vigor. Sobre les dades d'endeutament, el deute viu de l'Ajuntament ascendeix a 19.362.096,24€, de manera que l'estimació a 31 de desembre de 2016 -tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar durant aquest any per finançar inversions- equival a la suma de 18.248.651,85€, que representa un 45,22% dels ingressos liquidats en l'exercici 2015, molt inferior al que contempla la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

El plenari també ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2016 que, d'acord amb la metodologia de càlcul establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat de 31,93 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal.

Mocions proposades al ple

El plenari ha aprovat per unanimitat la moció presentada per la regidora no adscrita, Laura Benito, sol·licitant l'adhesió a la proposta d'UNICEF d'un Pacte d'Estat per la Infància. Amb la moció s'acorda l'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues a la proposta de "Pacte d'Estat per la Infància d'UNICEF" i adquirir el compromís de difondre la proposta a la revista El Pont i els mitjans de comunicació que tingui accés l'ajuntament, així com contribuir a incrementar les adhesions individuals i d'altres entitats.

No ha prosperat la moció presentada per la CUP en suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional. Hi ha votat a favor el grup proposant i ERC, ICV, CDC i CE; mentre que hi ha votat en contra PSC, PP, C's i la regidora no adscrita.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat