Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

AJUTS COVID - Creació d'ocupació

copy_of_SUBVENCIOCREACIOOCUPACIO.png

 

queescreacioocupacio.png

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ofereix una subvenció a les microempreses i persones treballadores autònomes per la creació d'ocupació, perquè puguin contractar a persones a l'atur empadronades al municipi d'Esplugues de Llobregat.

 

QUIHOPOTDEMANAR.png

Microempreses i/o persones treballadores autònomes que tinguin domiciliada la seva activitat a Esplugues de Llobregat o a la província de Barcelona i que:

- No hagin superat les 10 persones com a mitjana de plantilla l'any 2019.

- No hagin superat els 2.000.000€ de volum de facturació l'any 2019.

Les persones susceptibles de ser contractades han de ser:

- Persones empadronades al municipi d'Esplugues de Llobregat amb una antiguitat mínima de 12 mesos.

- Han d’estar inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a Demandants d'Ocupació No Ocupats (DONO).

 

QUANTIAAJUT.png

- La subvenció és del 50% del cost laboral

- S'estableix una durada mínima de 6 mesos de contractació i un import màxim de subvenció de 12.000 euros per persona contractada a temps complert i de duració del contracte d'un any. En cas de contractes de durada inferior a un any i/o jornada a temps parcial, la quantitat màxima es veurà reduïda proporcionalment.

- Nombre de contractes màxim a subvencionar: 2 contractes per microempresa.

 

QUANHOPUCDEMANAR.png

Des del dia 23 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2021.

 

ARXIUSENLLACINTERES.png

BASES

CONVOCATÒRIA

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B