Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Ple municipal de gener: Esplugues vol afavorir la millora educativa demanant a la Generalitat que redueixi la ràtio dels grups de P3

Amb la moció, aprovada per unanimitat, Esplugues demana al Departament d’Ensenyament que esperi a la finalització de la preinscripció per decidir l’oferta definitiva per al curs 2016-2017

21 de gener del 2016

El ple ordinari de gener de l’Ajuntament d’Esplugues, que s’ha celebrat aquest dimecres dia 20, ha aprovat per unanimitat de tots els regidors i regidores una moció d’urgència per evitar la possible supressió de línies de P3 de l’escola pública a Esplugues. La moció, presentada pels grups municipals del PSC, ICV, Canviem Esplugues, regidora no adscrita, PP, Ciutadans i CUP, sorgeix d’una proposta inicial presentada pel sindicat CCOO i proposa que, com el possible tancament de línies afecta exclusivament l’oferta pública, “es faci una reducció de la ràtio dels grups de P3 que afavoriria una millora educativa, per iniciar la recuperació dels grups que s’han reduït en els darrers anys”. A més, s’insta el Parlament de Catalunya a modificar la Llei d’Educació de Catalunya, per tal de rebaixar la ràtio d’Educació Infantil i Primària.

Així mateix, es demana al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que esperi a la finalització de la  preinscripció per decidir l’oferta definitiva per al curs 2016-2017. I, per últim, es proposa que en un futur, i només en cas que sigui absolutament necessària la reducció de l’oferta  educativa, aquesta es faci proporcionalment entre l’escola concertada i pública del municipi.

La moció recull que el descens de la natalitat que s’ha produït en els darrers anys a Esplugues i al conjunt de la comarca del Baix Llobregat, ha provocat ja el tancament de dues línies de P3 de l’escola pública en el nostre municipi en els darrers quatre anys. Aquest fet ha tingut conseqüències en el descens de plantilla i de recursos econòmics i en l’organització del centre, que repercuteix negativament en l’educació dels infants.

Donat que l’escola concertada també està finançada amb fons públics, la moció planteja que “la supressió de les línies de P3 ha de recaure proporcionalment sobre l’escola concertada i pública”.

La proposta inicial del Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials del Baix Llobregat de tancar 21 grups de P3 per al curs vinent 2016-2017 al Baix Llobregat significaria “la supressió de 42 dotacions de llocs de treball i condiciona la decisió de les famílies que pensaven optar a una plaça d’escola pública i ara no podran fer el que havien decidit, afavorint directament el canvi d’opció cap a la concertada”.

Per part de l’equip de govern municipal, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha manifestat que “no volem cap tancament de les línies de P3 a la ciutat, també per la protecció de l’oferta de l’escola pública de qualitat que hem liderat sempre en tots els sentits. Demanem que la ràtio pugui baixar, evitant així que s’hagi de tancar alguna de les línies. Pensem que és una mesura molt coherent i que reverteix en la qualitat de l’educació pública”. Sanz ha afegit que, si baixa la natalitat, la possible reducció d'aules s’hauria de fer proporcionalment a l’escola pública i a la concertada, i que en tot cas l’escola concertada és la que complementa l’escola pública, i no al revés, que és com a vegades pot semblar. Hem de garantir l’oferta educativa de forma que les famílies puguin escollir l’escola que volen, i en tot cas si hi ha d’haver algun tancament de línia, que sigui posteriorment”.

El portaveu de CDC, Santi Siquier, ha dit que “la baixada de la natalitat és una evidència a curt termini que no podem evitar i fa que en alguns municipis no hi hagi solucions per haver de tancar alguna línia de P3. Entenem el neguit de les famílies, dels sindicats i el professorat”. Siquier també ha explicat les negociacions que està tenint el Departament amb els ajuntaments, “tot i que a Esplugues no estarem afectats en cap reducció, ara com ara. Pretenem una millora en el procés, clara, justa, transparent, lògica i raonada si en el futur s’hagués de tancar alguna línia a algun centre”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “el Departament d’Ensenyament ha de programar l’oferta educativa local atenent el principi de corresponsabilitat amb els ajuntaments i la comunitat educativa, els projectes educatius consolidats i les necessitats socials i les realitats territorials” i ha afegit que “ens sembla irrenunciable que l’Ajuntament exerceixi les seves competències en la programació de l’oferta escolar, d’acord amb el coneixement de la realitat social. En cap cas podem permetre l’increment de la ràtio i menys perquè s’hagi tancat una línia”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha explicat el vot favorable dient que “esperem que la moció pugui sortir aprovada per unanimitat”.

En representació d’ICV, Elisabet Millà, ha manifestat que “amb la moció ens hauria agradat anar una mica més enllà, però per cercar el consens i perquè surti aprovada, si pot ser amb tots els vots a favor, hem renunciat a aspectes com que no es tanqui cap aula de P3 en tot el Baix Llobregat. Ens agradaria exigir que des del Departament d’Ensenyament es tingui el mateix tracte per l’escola pública –que té concerts cada any- que per la concertada –que té concerts cada 4 anys-. A l’escola concertada es permet una baixada de ràtios quan convé”.

El portaveu de C’s, Julio Roldán, ha expressat el vot favorable dient que “pensem que l’educació i la sanitat són sagrades i és en l’últim lloc on s’ha de retallar”.

El portaveu de la CUP, Sergi Oliveras, ha dit que “des de la CUP hi votarem favorablement”.

El portaveu de CE, Julián Carrasco, ha dit que “estem a favor de la moció i ens agradaria que des de l’Ajuntament es recuperés la línia que s’ha perdut a Esplugues”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat que sí tot dient que “com no podia ser d’una altra manera, a favor”.

Pròrroga del contracte de recollida de residus, neteja viària i reg

En la sessió plenària també s’ha aprovat una pròrroga d’un any del contracte de concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, que realitza la UTE Esplugues II. Serà doncs la mateixa empresa que continuarà prestant el servei des de l’1 de març d’enguany fins al 28 de febrer dl 2017, de conformitat amb els plecs de condicions aprovats al seu dia i en les mateixes condicions del contracte i les modificacions posteriors. La pròrroga d’un any ascendeix a 3.042.582,12 €, IVA inclòs, amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal de 2016 i de 2017. Hi han votat a favor PSC, ERC, PP, CDC i C’s, mentre que la regidora no adscrita s’ha abstingut i hi ha votat en contra ICV, CUP i CE.

També s’ha aprovat provisionalment els preus públics per a la xarxa de deixalleries metropolitanes que ha aprovat l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per aplicar a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, que es gestiona conjuntament pels ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues.

S’ha considerat convenient actualitzar els preus públics de la deixalleria igual que s’ha fet amb la resta de deixalleries metropolitanes, d’acord amb l’actualització aprovada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2016.

D’altra banda, el ple ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2015, que ha estat de -2,86 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament de 27,14 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal.

El plenari també ha donat compte del compliment de la Llei de morositat el quart trimestre de 2015 pel que fa referència al compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions municipals, i que informa que el total de pagaments de factures o d’altres documents durant el quart trimestre de 2015 ha estat de 3.276, per un import total de 4.657.088,12 €. També es dóna compte que el període mitjà de pagament ha estat de 30,35 dies, a partir de la data de presentació de les factures al registre municipal; així com també que el total de factures pendents de pagament a 31 de desembre del 2015 és de 668, per un import total de 1.183.459,74 €, amb una antiguitat mitjana de 22,77 dies.

Renúncia del regidor de la CUP

El regidor de la CUP, Sergi Oliveras, ha presentat la seva renúncia al càrrec per motius personals. Properament, és previst que una altra persona en representació d’aquest grup municipal prengui possessió del càrrec al Consistori.

Moció d’oposició a l’aplicació de l’Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió (TTIP)

A proposta de la CUP, ICV i CE, el ple ha aprovat una moció per la qual es declara Esplugues com a municipi oposat a l’aplicació de l’associació transatlàntica pel comerç i la inversió (TIPP) els actuals termes de negociació, i per un acord transparent que garanteixi els drets laborals i de ciutadania, la seguretat alimentària i jurídica, i preservi l’autonomia local i els serveis públics.

Entre d’altres acords, amb la moció es dóna suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats “serveis socialment útils”. La moció ha tingut el suport de PSC, ERC, ICV, CDC, CUP, CE i la regidora no adscrita, mentre que el PP hi ha votat en contra i C’s s’ha abstingut.

Moció sobre l’avaluació del servei de Bicibox

A proposta d’ERC, s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció de PSC i CDC, una moció que proposa avaluar en una comissió consultiva el servei de Bicibox. La comissió consultiva “haurà d’establir els criteris clars i compartits que serveixin per avaluar el servei i ajudar a decidir-ne la utilitat i la continuïtat”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B