Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple juny: Esplugues aprova per unanimitat el Protocol per unes festes lliures d’agressions sexistes

Les primeres accions s’han realitzat amb motiu de la Festa Major de barri de Can Vidalet. Es crea una xarxa d'agents preventives per actuar en casos d'agressions a les festes. També funciona el telèfon mòbil 620 285 111 per a casos d’agressions sexistes en una festa. El ple suspèn les llicències urbanístiques sobre instal·lació o ampliació d’allotjaments turístics.

22 de juny del 2017

En la sessió del ple ordinari del 21 de juny s’ha aprovat per unanimitat de tot el consistori el protocol d'actuació Per unes festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues, amb l’objectiu de prevenir, donar resposta i coordinar les actuacions necessàries des dels diferents àmbits: comunitari, associatiu, tècnic, policial i sanitari, davant les possibles agressions sexistes en contextos festius.

A la Festa Major de Can Vidalet de fa quinze dies es va fer la prova pilot del nou protocol Per unes festes sense violència masclista amb l’objectiu de prevenir i actuar davant possibles agressions per raó de gènere o orientació sexual. En concret, s’hi ha instal·lat una carpa informativa amb agents cíviques als escenaris festius de Can Vidalet per donar a conèixer la campanya i rebre les consultes de les persones assistents a les activitats de Festa Major. El protocol es posarà en pràctica en les festes majors de Santa Magdalena (juliol) i Sant Mateu (setembre).

El Ple municipal d'octubre del 2016 va aprovar per unanimitat una moció per treballar en la celebració de festes majors i espais d'oci sense violència masclista. El protocol, aprovat al ple municipal, ha estat elaborat per una comissió de treball formada per entitats (especialment les que organitzen activitats en festes majors i associacions de dones), expertes, grups polítics i un representant de Policia Local, i ha comptat amb la col·laboració dels esplais. A més, ha pres com a base l'efectuat l'any passat per l'Ajuntament de Cerdanyola, un dels primers a dotar-se d'una eina similar. Paral·lelament a l'aprovació del protocol, s'aprovarà un pla d'aplicació d'aquest, pioner a Catalunya, que detallarà totes les accions vinculades al mateix a realitzar en cadascuna de les festes majors: materials a col·locar, personal implicat, horaris...

Per evitar les agressions sexistes (físiques o verbals) en espais de gran concurrència, a més de la difusió d'imatges i eslògans en cartells i publicacions, es crearà una Xarxa d'Agents Preventives. Degudament identificades, s'encarreguen de prevenir i, en cas que es produeixi una agressió, acompanyar la víctima i derivar-la al circuit d'atenció mèdica, policial o emocional que requereixin les circumstàncies. El punt de referència de les agents és una carpa informativa. També hi ha un telèfon a disposició de les persones que vulguin denunciar una agressió: el 620 285 111 i la ciutadania es pot baixar al seu mòbil l’App de Seguretat Esplugues.

Les agents preventives seran persones voluntàries de les entitats o de la ciutadania en general, que rebran una formació prèvia per saber com han d'actuar i com aplicar el protocol. Les persones interessades a participar-hi poden sol·licitar-ho al correu agentspreventives@esplugues.cat o dirigir-se al Centre d'Informació i Recursos per a Dones Vil·la Pepita (CIRD).

L’alcaldessa i regidora de Dones, Pilar Díaz, ha volgut agrair la col·laboració i participació dels grups municipals i de la societat civil que han estat treballant i fent aportacions a la comissió mixta constituïda a aquestes efectes, i ha remarcat que “ens queda molta feina per endavant per detectar i identificar totes les persones que formaran part de la xarxa d’agents preventives, per fer la formació adient i per acabar d’implementar de manera definitiva el protocol i fer-lo efectiu per les Festes de Santa Magdalena. L’experiència ens permetrà aprendre i millorar i corregir tot allò que calgui. Volem aprendre.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït en nom del seu grup municipal l’esforç de tots els integrants de la comissió i “significar el valor que té el fet que tots els grups municipals, quan hi ha elements importants sobre els quals entenem que no s’ha de fer política, som molt capaços d’arribar a acords i consensos. Som capaços de discriminar sobre quins temes es pot fer política i sobre quins altres hem d’estar tots units com és la violència masclista”.

També per part de l’equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha dit que el dictamen “és un exemplar clar i notori d’acord i col·laboració entre els diferents grups municipals, les entitats socials i experts i persones ciutadanes que s’han afegit”. Siquier ha afegit que “ha resultat un treball profitós de la comissió, el protocol pot ser una eina interessant d’actuació immediata”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, s’ha sumat a la felicitació “pel treball conjunt entre grups municipals i resta de societat i ha desitjat que “el protocol sigui una eina que esperem que ens permeti eradicar les agressions sexistes a la nostra ciutat i combatre-les de millor manera que fins ara”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, s’ha afegit a les felicitacions generals i “ens esperonem a començar a treballar per posar en marxa el protocol i que tingui la continuïtat adequada”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, s’ha sumat a tots els comentaris d’agraïment i ha votat a favor.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra ha agraït el treball “a totes les persones que van anar a la comissió. Només queda complir un calendari exhaustiu per formar la gent, per fer una campanya bona per aconseguir voluntaris i voluntàries per ser agent preventiva, que surti tot bé i puguem tenir unes festes lliures de violència masclista”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “aquesta comissió ha estat un clar exemple que quan a la ciutadania se li dóna veu i se l’escolta tenen molt a dir i a aportar”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha agraït el treball de tothom, “fins i tot alguna persona de fora de la ciutat, votem a favor”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que se suma a l’agraïment de l’alcaldessa pel treball en comú i ha dit que “el protocol que sorgeix és molt complert, encara queda molta feina a fer”.

Declaració institucional sobre el Dia de l’Orgull LGTBI

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit la Declaració institucional del Dia de l’Alliberament o l’orgull LGTBI, que commemora els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat de gènere.

La declaració recull que “Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a fer. Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més terrorífic, en 7 estats es segueix condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort”. I afegeix el cas d’agressions lgtbifòbiques “patides en municipis catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. No ens passa desapercebuda la dada que és a la nostra demarcació de Barcelona on més incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic”.

Per això, la declaració remarca que “continua sent imprescindible la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant el 40è aniversari de la primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol”. L’Ajuntament d’Esplugues ha volgut fer explícita “la necessitat i la voluntat de seguir treballant en els nostres pobles i ciutats per eradicar les discriminacions i fomentar  la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. Uns ens locals orgullosos de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis  on es garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana”. Així mateix, l’Ajuntament expressa “el convenciment que treballar per la igualtat significa tenir com horitzó un escenari on les diferències per orientació afectiva i sexual, d’identitat de gènere i expressió de gènere són respectades, i entenem la lgtbifòbia com un problema social que interpel·la a tota la ciutadania”.

Canvis al cartipàs municipal

El plenari ha donat compte de diversos decrets de l’Alcaldia per a canvis del cartipàs municipals, ja que el regidor del PDeCAT Albert Comellas ha renunciat a les delegacions de competències que li havia atorgat l’alcaldessa, de manera que actualment no té responsabilitats com a regidor delegat de cap àrea municipal, essent regidor pel seu grup municipal i membre de l’equip de govern.

Els canvis en el cartipàs municipal són que, a partir d’ara, l’alcaldessa assumeix directament les àrees de Serveis Generals i Econòmics, i Desenvolupament Econòmic, mentre que s’ha nomenat membre de la Junta de Govern el regidor Javier Giménez; s’ha delegat el Servei de Mediació a Montse Zamora, els serveis de la Regidoria de Patrimoni, Cultura i Turisme a Maribel Aguilera, els serveis corresponents a Ocupació a Manuel Pozo, la Regidoria de Districte Centre a Manuel Pozo, i s’ha designat com a regidora adjunta a Maribel Aguilera. Per últim, s’ha delegat la Regidoria de Districte de Can Vidalet a Montse Zamora,  mentre que el regidor Antonio Hernández serà el regidor adjunt a aquesta regidoria.

Suspensió de llicències urbanístiques sobre instal·lació o ampliació d’allotjaments turístics

El plenari ha aprovat la suspensió dels tràmits de comunicació prèvia i de llicències urbanístiques relatives a canvis d’ús, reforma, rehabilitació i/o ampliació per a la instal·lació o ampliació d’allotjament de caràcter turístic. L’acord s’ha pres amb el vot favorable de PSC, PDeCAT, ERC, ICV, CUP, Canviem Esplugues i la regidora no adscrita, mentre que el PP ha votat en contra i Ciutadans s’ha abstingut. Aquesta suspensió de llicències afecta els apartaments i habitatges turístics i s’ha promogut vist la tendència creixent en el nombre de comunicacions prèvies presentades a l’Ajuntament per implantar un habitatge turístic a la ciutat. L’acord s’ha pres vist que el model que ha adoptat l’Ajuntament de Barcelona té un cert impacte als municipis de l’entorn, com ara Esplugues.

Per tant, se suspenen a partir d’ara tots els actes relacionats amb el règim de comunicació prèvia, així com també l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació, ampliació, canvi d’ús i instal·lació d’activitats destinades a noves implantacions d’habitatges i/o apartaments de caràcter turístic.

Així mateix, s’estudiarà la redacció de l’instrument de planejament que sigui adient (ja sigui una Modificació puntual del Pla General Metropolità, o bé una Modificació puntual de les normatives urbanístiques del PGM), per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament d’aquestes edificacions i usos (ubicacions, accessos, distàncies amb altres usos o establiments, així com també les condicions de compatibilitat amb altres usos, com el d’habitatge, el sanitari, l’educatiu, etc.) en tot l’àmbit del municipi.

Contractació del servei de la deixalleria mancomunada

El ple ha aprovat la contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, relatius a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta d’Esplugues i Sant Joan Despí. La deixalleria es gestiona i presta el servei públic entre ambdós municipis de forma indirecta. La darrera pròrroga d’aquest contracte finalitza el 30 de juny d’enguany, per la qual cosa cal iniciar novament el procés de contractació pública. Hi ha votat a favor tots els grups, excepte el PP que ha votat en contra i ICV i CUP que s’han abstingut.

Contractació del servei de neteja i manteniment de zones verdes

D’altra banda, s’ha aprovat la modificació dels plecs de condicions econòmiques administratives per a la licitació i el contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de la ciutat, que determina el nou preu, vist que s’havien detectat unes errades en la determinació del preu del contracte en quant a l’aplicació de l’IVA corresponent als diferents conceptes. Aquestes errades afecten les condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte.

A partir d’ara es procedirà a publicar els corresponents anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea (amb la finalitat de conferir la màxima transparència, concurrència i seguretat jurídica a l’expedient), al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant del web municipal. Hi ha votat a favor PSC, PDeCAT, Cs, ERC i la regidora no adscrita, mentre que han emès vot contrari PP, ICV, CUP i CE.

Aprovació de diversos preus públics

El plenari ha aprovat els preus públics d’equipaments esportius i socioculturals. Pel que fa als equipaments esportius afecten el Poliesportiu Municipal Can Vidalet, el Gimnàs Eugeni d'Ors, les Pistes poliesportives escolars i el Complex Esportiu Municipal Les Moreres, que ve donada per l’actualització dels estudis de costos, atès que la majoria dels conceptes que configuren les despeses directes (consums energètics, manteniment, assegurances, neteja, etc.) han sofert un increment significatiu els darrers anys. En el cas del CEM Les Moreres, es tracta d'un nou equipament que no tenia definits els preus públics de lloguer dels espais esportius que el configuren.

També es modifiquen els preus públics dels següents equipaments Socioculturals: Casal de Cultura Robert Brillas, Centre Municipal Puig Coca, Centre Sociocultural Cadí, Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, Centre Juvenil Remolí, Centre Vil·la Pepita, Espai Baronda i Espai museístic Can Tinturé. El preu públic que grava actualment el lloguer d'aquests espais municipals (excepte els esportius) era únic per a tots ells i no se sustentava en un estudi de costos individualitzat per a cadascuna de les unitats de gestió, equipaments o espais.

D’altra banda, es modifiquen els preus públics dels serveis complementaris: servei de consergeria, servei de neteja extraordinària, servei de tècnic/a de so, i servei de cessió de retroprojector de vídeo mòbil. L'actualització dels preus es fonamenta en l’actualització del conveni laboral vigent, el contracte de neteja d'edificis i el contracte de so i llum.

Per últim, s'estableixen bonificacions i exempcions sobre els preus públics atès l'interès públic en el foment de l'activitat física i l'esport a la ciutat, en la promoció i el foment de la cultura a la ciutat, així com el foment de l'associacionisme local. Per tant, la pràctica totalitat de les entitats ciutadanes seran bonificades com fins ara i no hauran de pagar res per a ús d’aquests equipaments i espais.

Hi ha votat a favor PSC, PDeCAT, Cs, ERC i CE, en contra PP i CUP, i s’han abstingut ICV i la regidora no adscrita.

Actualització del padró municipal

El ple ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants d’Esplugues a data 1 de gener de 2017 pel qual hi ha 46.146 habitants, dels quals 22.111 són homes i 24.035 dones.

Moció sobre el Banc de l’Energia

S’ha aprovat per unanimitat la moció proposada per ERC i PDeCAT per desenvolupar un projecte de secció local del Banc de l'Energia. Entre d’altres acords, es proposa signar un conveni de col·laboració amb aquest banc per relacionar les polítiques ambientals i d’eficiència energètica amb la problemàtica social associada a la pobresa energètica, en primer lloc, però també a l’exclusió social i l’atur juvenil.

Moció sobre pobresa femenina

Ha prosperat la moció de Ciutadans sobre la pobresa femenina amb els vots a favor de Cs, PP, ICV, CE i la regidora no adscrita, i l’abstenció de PSC, ERC, PDeCAT i CUP. La moció proposa donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre pobresa femenina i insta el Govern de Catalunya a implementar les lleis, resolucions i mocions aprovades a la cambra catalana relatives a aquest àmbit.

Moció sobre medi ambient

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’ICV que també ha subscrit el PDeCAT per a la creació del Consell Municipal de Medi Ambient, Eficiència i Sostenibilitat a Esplugues. La moció proposa avaluar i conèixer quin és l’abast de la xarxa d’entitats locals que tinguin dins dels seus objectius i finalitats fundacionals la preservació del medi ambient i la sostenibilitat a Esplugues de Llobregat, a fi i efecte de valorar la conveniència de crear el Consell Municipal de Medi Ambient o bé establir altres canals de participació i relació més eficients. Aquesta decisió serà debatuda a la Junta de Portaveus qui determinarà l’opció més adequada i, en cas afirmatiu, el nou Consell es constituirà durant el segon trimestre del 2018.

Moció sobre el superàvit municipal

S’ha aprovat la moció d’ERC i PDeCAT referent a la reinversió del superàvit de l’Ajuntament d’Esplugues per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. La moció insta el Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat que adoptin iniciatives perquè “els ens locals puguin reinvertir el superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb especial atenció als serveis socials, i amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, tot recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la FEMP”. Hi han votat a favor tots els grups, excepte Cs que s’ha abstingut i el PP que ha votat en contra.

Moció sobre sobirania nacional de tots els espanyols

No ha prosperat la moció de  Ciutadans i PP en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols. La moció insta l’Ajuntament d’Esplugues a “realitzar una declaració institucional a favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies i de la defensa dels drets conquerits i que emanen directament de la Constitució Espanyola”. Hi han votat a favor els grups proposants i la regidora no adscrita, mentre que hi ha votat en contra la resta de grups municipals.

Moció de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol

S’ha aprovat la moció de la CUP de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol del 2017, que argumenta que estan “basats en l’austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d’obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics”. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, excepte Cs i PP que han votat en contra.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B