Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Esplugues adapta l'ordenança de tinença d'animals

Entre altres novetats, obliga a identificar genèticament els animals de companyia i obliga els propietaris de gossos a netejar amb aigua les seves miccions
Esplugues adapta l'ordenança de tinença d'animals

Una espluguina neteja amb aigua la micció de la seva mascota

3 de setembre del 2019

La nova ordenança reguladora de la tinença d'animals a Esplugues, que ha entrat en vigor a mitjan aquest any, substitueix a l'anterior, de fa 20 anys, per a adaptar-la sobretot als "canvis de mentalitat social en relació amb la convivència ciutadana", segons diu el text.

És objecte d'aquesta ordenança "regular la protecció, el control i la tinença d'animals dins del terme municipal d'Esplugues i, especialment, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana i en activitats d'esbarjo i lucratives amb un doble objectiu: la protecció de la convivència, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció i el benestar dels animals".

L'obligació d'identificar mitjançant ADN als animals de companyia és una de les novetats. Respecte al comportament d'aquests animals en la via pública es regula com han d'anar subjectes, així com l'obligació de recollir les seves deposicions i de netejar les seves miccions amb aigua (vegeu quadres adjunts).

OBLIGACIONS I PROHIBICIONS
Entre altres aspectes, inclou com a condicions i prohibicions de la tinença d'animals:
Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte.
Les persones posseïdores d'animals estan obligades a evitar la seva fugida.
Les persones que siguin propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a identificar-los electrònicament amb un microxip i genèticament (ADN) mitjançant l'extracció de sang i l'obtenció de la certificació expedida per la persona facultativa veterinària que hagi realitzat l'extracció.
Les persones que siguin propietàries o posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a més, de llicència administrativa.
No es permet l'exhibició d'animals salvatges en circs.
S'estableix, entre altres, les següents sancions:
Maltractaments (comporta sancions fins a 400 euros), abandonar-los (fins a 2.000 euros), utilitzar-los en baralles i espectacles (fins a 20.000 euros).

S'ESTABLEIXEN, ENTRE ALTRES, LES SEGÜENTS SANCIONS
Maltractaments (comporta sancions fins a 400 euros), abandonar-los (fins a 2.000 euros), utilitzar-los en baralles i espectacles (fins a 20.000 euros).
En vies i espais públics:
Han d'anar proveïts de corretja o cadena i collaret, excepte en llocs o espais habilitats per a deixar lliures els gossos (fins a 150 euros).
No es permet la conducció de més de tres gossos per persona, o de dues si el pes conjunt de tots dos supera els 60 kg. (fins a 300 euros).
L'ús de morrió és obligatori per als animals de races per a les quals així ho estableixi la normativa (fins a 1.500 euros).
Prohibir la presència d'animals domèstics en les àrees enjardinades dels parcs públics i en les àrees destinades a l'ús infantil (fins a 150 euros).
Les persones posseïdores d'animals han d'adoptar mesures perquè no embrutin amb els seus excrements les vies i espais públics, façanes d'edificis, vehicles en la via pública o el mobiliari urbà. Estan obligades a recollir immediatament les deposicions dels seus animals (fins a 300 euros).
Les miccions dels animals hauran de fer-se en embornals del clavegueram o en escocells dels arbres. Si es fa fora d'aquests llocs, les persones estan obligades a ruixar-los immediatament amb aigua (fins a 150 euros).
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B