Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Escollides les 20 persones que representaran la ciutadania d'Esplugues al Consell de Ciutat

29 de maig del 2017

Aquest matí s'ha fet l'elecció aleatòria de les 10 dones i els 10 homes que formaran part del Consell de Ciutat d'Esplugues, l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació dels temes que afecten la globalitat de la ciutat, amb especial rellevància a la planificació estratègica. El procediment de selecció garanteix, a més de l'aleatorietat, la paritat dona-home i la representació proporcional dels barris: 6 persones de Can Vidalet, 4 del Centre, 4 de la Plana i Montesa, 2 de Can Clota, 2 del Gall i 2 dels barris de muntanya (Finestrelles, Ciutat Diagonal, La Miranda i la Mallola).

Per cada persona que ha sortit escollida mitjançant el sistema informàtic aplicat al cens del municipi, hi ha 10 persones més de reserva. Les 20 persones escollides seran contactades telefònicament i podran decidir si acceptar -per un període màxim de quatre anys- el repte de debatre i fer propostes sobre els temes d'Esplugues que afecten tots els àmbits, des de la seguretat, l'habitatge i el transport i la mobilitat, a la sanitat, l'educació, la immigració, les dones o la joventut.

La mesa del sorteig estava presidida per l'alcaldessa, Pilar Díaz, amb la regidora de Participació, Drets Civils i Qualitat Democràtica, Montse Zamora, i la coordinadora general d'Àmbits de l'Ajuntament, com a vocals, i el secretari municipal com a secretari de mesa.

A més dels 20 ciutadans i ciutadanes majors d’edat i seleccionats del Padró municipal, que hi participen a títol individual, la composició del Consell de Ciutat, segons el Reglament Orgànic Municipal, és la següent:

- L’alcalde o l'alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui, que n’assumirà la presidència

- Els regidors i regidores, que conformen el Ple de l’Ajuntament

- Dos representants de cada consell sectorial (escollits entre els representants de les entitats ciutadanes que els componen)

- Dos representants de cada associació de veïns

- Un o una representant de cada associació de comerciants i d’empresaris que actuïn en el territori

- Un o una representant de cada un dels sindicats més representatius de la ciutat

- Un o una representant de la Generalitat

- Un o una representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat

- Un o una representant de la Diputació de Barcelona

- Un o una representant de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

- Un o una representant del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

- Un o una representant de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Consell de Ciutat es reuneix de forma ordinària com a mínim un cop l’any. A iniciativa de la presidència o d’un terç dels membres de dret que el componen, es poden convocar sessions extraordinàries del Consell.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B