Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Es constitueix el Consell Econòmic i Social d’Esplugues

Un 78% dels projectes inclosos al Pacte per a la reactivació econòmica s’estan executant

1 de desembre del 2016

Dimecres 30 de novembre a la tarda s'ha constituït el Consell Econòmic i Social d'Esplugues tal com estava previst al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat a Esplugues 2016-2019 que es va aprovar fa uns mesos per unanimitat del conjunt del Consistori i que es va signar amb els agents econòmics i socials d'Esplugues i del Baix Llobregat.

El Ple es reunirà com a mínim, un cop a l'any, mentre que la Comissió executiva es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. El CES actuarà com a òrgan de seguiment i avaluació del Pacte ja vigent. És un òrgan consultiu i de participació i els òrgans que el regiran són el Ple i la Comissió Executiva. La Presidència recau en l'alcaldessa.

En l'acte de constitució, l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, ha agraït a totes les persones que en són membres "la vostra implicació en la reactivació econòmica a Esplugues que el Consell Econòmic i Social que avui constituïm té com a principal objectiu d'actuació. Entre tots i totes promourem el dinamisme econòmic a Esplugues i crearem ocupació de qualitat".

L'alcaldessa ha afegit que "amb aquest nou Consell Econòmic i Social volem continuar fent costat a les empreses de la ciutat; volem continuar promovent el dinamisme econòmic, l'èxit empresarial i la creació d'ocupació de qualitat. L'estratègia de complicitat, consens i participació que hem seguit a Esplugues ens ha permès signar un nou pacte econòmic i anar fent realitat, un per un, els diversos compromisos que ens vam fixar a l'hora d'acordar el pacte. Un d'aquests acords és la creació del CES per promoure l'economia a la nostra ciutat i al nostre país".

Pilar Díaz ha convidat les persones que formen part del CES a "aprofitar les fortaleses i oportunitats del nostre municipi per treballar en un model de desenvolupament econòmic que impulsi les empreses que generen riquesa de forma sostenible i que promogui les iniciatives econòmiques amb retorn social. Un model en el qual la riquesa es distribueixi justament en el conjunt de la societat a través de la plena ocupació de qualitat. Un model de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu". I ha dit que el CES "que avui comença a caminar serà un excel·lent instrument per assolir els objectius estratègics que ens proposem, fer front als reptes que avui se'ns plantegen i tenir més i millors oportunitats per al desenvolupament econòmic".

Composició del Consell

La composició del Consell, que s'ha consensuat amb les parts signatàries del Pacte i amb els grups polítics amb representació al consistori és:

Ple del CES: presidit per l'alcaldessa, en formen part diversos regidors i regidores del PSC, PDECAT, ERC, PP, ICV, C's, CUP i Canviem Esplugues; dos representants d'UGT, dos representants de CCOO, dues persones per part de PIMEC, dues per part d'AEBALL, així com un tècnic municipal i el secretari del Consell. A més, resta pendent nomenar 7 representants de la vida econòmica i social de la ciutat. Entre aquestes persones, n'hi hauria d'haver en representació del teixit productiu i comercial, així com de l'àmbit acadèmic.

Comissió Executiva (10 persones): estarà integrada per la Presidenta del CES i pel President de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat, el regidor delegat responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic, el regidor delegat d'Emprenedoria, Comerç i Consum; dues persones, regidores/regidors, membres del Ple del CES, en representació dels grups polítics municipals que no estan a l'equip de govern; dues persones, membres del Ple del CES, en representació de les organitzacions sindicals més representatives; una proposada per la UGT i una proposada per CCOO; dues persones, membres del Ple del CES, en representació de les organitzacions empresarials més representatives, una proposada per PIMEC i una proposada per AEBALL.

El pacte econòmic

El pacte econòmic d'Esplugues conté 73 projectes. En el decurs de la sessió constitutiva, s’ha donat compte que actualment un 78% dels projectes inclosos al Pacte per a la reactivació econòmica s’estan executant. Els projectes s’emmarquen en quatre línies d’actuació:

- línia 1: Promoció de l'activitat econòmica del territori;
- línia 2: Potenciació de l'emprenedoria i la creació d'empresa;
- línia 3: Impuls al desenvolupament del sector comercial i
- línia 4: Assoliment d'una ocupació de qualitat i potenciació del treball digne. Lluitar contra l'atur i la precarietat laboral.

Cada línia d'actuació conté diferents programes i projectes que la desenvolupen. I, en concret, el projecte núm. 18 del Pacte estableix: "Impulsar la creació del Consell Econòmic i Social d'Esplugues com a òrgan de debat, seguiment i avaluació d'aquest pacte, i del conjunt de polítiques socioeconòmiques de la ciutat. El consell es reunirà amb periodicitat semestral i promourà també l'elaboració d'estudis i informes relacionats". Per tant, aquest Consell Econòmic i Social és un projecte que s'emmarca en el programa de Promoció de la concertació econòmica, l'associacionisme empresarial i la millora de la participació institucional de la Línia 1 (Promoció de l'activitat econòmica del territori).

Funcions del CES

Les principals funcions del Consell Econòmic i Social són: debatre, fer seguiment i avaluar el conjunt de polítiques socioeconòmiques de la ciutat recollides al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat 2016-2019; analitzar, promoure debats, proposar i, si s'escau, dictaminar en matèria socioeconòmica, d'ocupació i de promoció de l'activitat econòmica de la ciutat; elevar propostes, buscar solucions i fer el seguiment de l'execució d'aquestes, en matèria de relacions sociolaborals, siguin amb caràcter general o en un àmbit en concret; establir relacions amb entitats, empreses o institucions que es considerin oportunes i puguin contribuir als objectius del Consell; i valorar l'evolució de les mesures del Pacte i presentar els resultats davant del Ple, entre d'altres.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B