Inici
Els índexs de criminalitat a Esplugues, 11,64 punts per sota de la mitjana dels municipis de la regió metropolitana sud i en una línia d’estabilitat