Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

El Pressupost Municipal per al 2022 impulsarà la transformació i modernització de la ciutat i de l’Ajuntament

Un pressupost per una Esplugues inclusiva, intel·ligent i sostenible / Aprovat per una àmplia majoria del consistori, amb el suport de PSC, Cs i EeCP / El pressupost ascendeix a 47.400.000 €, un increment d’un 2,21% respecte el 2021 / Les inversions seran de més de 5,5 milions d’euros / La gestió municipal s’enfocarà cap a la transformació digital i la transició ecològica

16 de desembre de 2021

A la sessió del ple ordinari del dimecres 15 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per al 2022 que ascendeix a 47.394.024,75 €, que suposa un increment d’un 2,21% respecte a l’any 2021, i impulsarà la transformació i modernització de la ciutat i de l’Ajuntament per avançar cap a una Esplugues inclusiva, intel·ligent i sostenible. S’ha aprovat per una àmplia majoria amb 16 vots a favor corresponents a Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), i 5 vots en contra de Grup Municipal Republicà (GMR) i Grup Municipal Popular (GMP).

Amb motiu de la pandèmia del Covid-19, l’Ajuntament ha hagut d’afrontar un escenari excepcional dirigit a mitigar l’impacte econòmic i social de la crisis, que va reflectir-se en el Pla de Reconstrucció d’Esplugues i que ha tingut diversos eixos d’actuació:

1) Mesures de protecció dels col·lectius més vulnerables: creació del Centre Municipal de Distribució d’Aliments, ajuts d’emergència, augment de les hores del servei d’atenció domiciliària, implicació de les hores de mediació, ajuts econòmics a famílies, entre d’altres.

2) Mesures per ajudar al teixit productiu i l’ocupació: ajuts econòmics a persones autònomes, a microempreses, al comerç, a les persones emprenedores, ajudes a les empreses per mantenir la seva plantilla i també per a la contractació de persones residents a Esplugues, i plans d’ocupació.

3) Mesures per adaptar els serveis públics a la nova situació: increments de despesa pública en neteja d’equipaments municipals, en neteja dels carrers, etc.

De cara al Pressupost 2022 es preveu continuar combatent la crisi provocada pel virus,  es mantindran els ajuts als sectors més afectats per la crisi (ajuts a la contractació per a les microempreses, persones que potser s’han hagut de reinventar i emprenen una nova feina; ajuts a l’emprenedoria, beques a famílies, emergències socials, entre d’altres.

Així mateix, a mig i a llarg termini, tal i com va presentar fa uns mesos l’alcaldessa Pilar Díaz, el 2022 es començarà a desenvolupar el pla d’actuació per als propers anys ‘Rumb al 2030’, impulsant el procés de transformació i modernització de la ciutat i de l’Ajuntament per ser una inclusiva, intel·ligent i sostenible; i avançar al mateix temps cap a la transformació digital i la transició ecològica. En definitiva, una ciutat sostenible econòmicament, però també més verda, més digital, més cohesionada des del punt de vista social i territorial, i més igualitària. També és previst elaborar l’agenda urbana alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les polítiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern d’Espanya.

Les despeses corrents incrementen en un 5,12% perquè durant l’any 2022 es preveu recuperar l’activitat pública que durant l’any 2021 no es va poder fer (algunes partides no es van dotar en la seva totalitat perquè hi havia activitats que no es podien fer). A destacar les millores del contracte de neteja viària; les millores en el contracte de recollida de residus; el manteniment de zones verdes i de la via pública per mantenir l’alt nivell de l’espai públic que caracteritza Esplugues; l’ampliació del contracte de serveis d’atenció domiciliària; la posada en marxa del nou Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet, dels dos mercats municipals i del renovat Casal de Cultura Robert Brillas.

DESPESAPRESSUPOST2022650.jpg

Pel que fa a les inversions, es calcula que seran més de 5,5 milions d’euros invertits a la ciutat. Les inversions inicials pressupostades pugen a un total de 2,8 milions d’euros, però les inversions que s’estimen fer a la ciutat durant l’any són més. Quan es faci la liquidació del Pressupost de 2021 es disposarà d’una quantitat addicional (uns 2,7 M€) que previsiblement s’aprovaran en una modificació de crèdit cap a finals de febrer o març, així com també les que s’incorporaran durant l’any perquè es podran finançar amb l’estalvi acumulat de l’Ajuntament.

INVERSIONSPRESSUPOST2022650.jpg

pressupost2022ingressoscapitols.png

pressupost2022despesescapitols.png

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha agraït als grups que han fet propostes de millora les seves aportacions tot dient que “ el projecte de Pressupost és molt bo, n’estem convençuts, però també sabem que es pot enriquir amb les aportacions dels altres grups. Ens prenem així els vots favorables de Cs i EeCP i les aportacions que han fet”. També ha remarcat que “hem arribat a acords en elements i qüestions cabdals que afecten en el dia a dia de les persones”. Ha contextualitzat el pressupost en el moment de pandèmia, “després d’un 2020 i un 2021 que ha colpejat la ciutadania de manera important i també a l’Ajuntament (...). És un pressupost que creix en un increment d’un 5,12% en la despesa, que s’ha de veure recolzat per ingressos i obtenir els recursos necessaris per portar a terme les polítiques municipals” i ha reiterat que és “és un pressupost que aposta per la transformació digital i inclusiva a la ciutat”.

També ha lamentat la pèrdua de confiança dels grups Republicà i Popular: “Em sap greu aquesta desconfiança d’ERC i que no vulguin asseure’s a parlar amb nosaltres, perquè vostès representen una part de la ciutadania i nosaltres també”. I al portaveu del GMP li ha dit que “nosaltres sempre intentem respondre a consultes dels grups el més ràpid possible”, tot i que durant la pandèmia s’hagi pogut produir algun retard.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha argumentat el vot contrari del seu grup tot dient que “saben que tenim poca satisfacció acumulada de les vegades que hem arribat a acords amb vostès”.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha remarcat que “és important que els grups que estem a l’oposició aconseguim acords que puguin arribar a millorar la qualitat de vida dels ciutadans” i ha fet referència a la relació d’acords que van des de la millora de la pista coberta del parc pou d’en Fèlix, a fer un nou correcan, o dotar una partida econòmica per millorar voreres de carrers, entre d’altres.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha manifestat que “Sempre hem pres els pressupostos de mantera positiva, buscant incorporar propostes que, al nostre parer, aporten millores a la ciutadania” i ha afegit que “Hem aconseguit que, com a mínim, tindrem dues reunions per veure com van les propostes que hem fet”.

El portaveu del Grup Municipal Popular (GMP), Marcos Sánchez, ha fet al·lusió a la relació de propostes que ha fet al pressupost i també s’ha referit al vot contrari del seu grup tot dient que “part de la motivació del nostre vot ve per aquí, pel fet que a sol·licituds molt específiques, han estat respostes ahir en mitja pàgina; no són coses que hagin necessitat d’una elaboració tècnica important; considerem que no és normal. Per canviar el vot nostre s’hauria de millorar”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B