Inici
El pressupost municipal per al 2020 preveu destinar un de cada 3 euros a polítiques socials i educadores