Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

El pressupost municipal per al 2016 prioritza polítiques socials, educació i dinamització econòmica i ocupació, garantint la sostenibilitat financera

Hi voten a favor PSC, CiU, PP, C’s i la regidora no adscrita, mentre que ERC s’ha abstingut i han votat en contra ICV, CUP i CE

El ple ordinari de l’Ajuntament d’Esplugues corresponent al mes de novembre ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, que té un increment d’1,89% i un import de 39.858.482 euros. Els grups municipals de PSC, CiU, PP, C’s i la regidora no adscrita hi han votat a favor, mentre que ERC s’ha abstingut i ICV, CUP i Canviem Esplugues han votat en contra.

Com ja va fer dilluns passat, 16 de novembre, en el decurs de l’audiència pública de presentació del Pressupost Municipal per al proper any, davant de persones representants del teixit associatiu i de ciutadans i ciutadanes interessats en conèixer de primera mà els programes, serveis i inversions que es realitzaran el proper any, l’alcaldessa Pilar Díaz va remarcar que “el Pressupost Municipal per al 2016 s’ha elaborat tenint en compte el context sòcioeconòmic; un context de dificultats, de crisi que afecta les persones, les famílies, el comerç i les empreses i, òbviament també l’Ajuntament. Un 30% del pressupost es destinarà a polítiques que fomentin la igualtat d’oportunitats, el suport a les persones més vulnerables i a la promoció econòmica i l’ocupació.”

L’alcaldessa va fer referència als anys de crisi econòmica, tot dient que “l’Ajuntament ha hagut de fer una contenció en la despesa, sempre garantint unes finances sanejades, un equilibri financer. I sobretot, hem volgut atendre i ajudar als qui més ho necessiten per raons econòmiques”.

El pressupost per al proper any garanteix les polítiques socials i prioritza les actuacions. En l’àmbit de l’espai públic, cal remarcar que el pressupost vetlla pel manteniment dels estàndards de qualitat dels carrers, places i parcs públics. Esplugues és una ciutat cuidada i les consignacions econòmiques del pressupost garanteixen que es mantingui l’espai públic en bon estat i amb uns elevats estàndards de qualitat.

El pressupost municipal per al 2016 ascendeix a 39.858.482 euros, que suposa un increment de l’1,89% respecte el 2015, dels quals 33.194.730 euros (+ 1,8 %) corresponen a despesa corrent, 3.133.613 euros (+ 2,6 %) a inversions, i 3.530.139 euros (+ 3,4 %) a despesa financera.

Es planteja també una reducció de l’endeutament, ja que es preveu que el deute total a 31 de desembre de 2016 ascendeixi a 18.248.652 €, amb una reducció d’1.832.609,09 € respecte al deute existent a 31 de desembre de 2015. Es proposa concertar nous préstecs per un import d’1.575.000 €, que representa un 44,78% de l’import que es preveu amortitzar en l’exercici.

Esplugues, amb la pressió fiscal més baixa del grup de municipis d’entre 30.000 i 100.000 habitants

Esplugues es singularitza per la baixa pressió fiscal, com es recull a l’informe econòmic sobre les dades més rellevants de la liquidació de l’exercici 2014 dels municipis de la província de Barcelona que elabora el Servei d’Informació Econòmica Municipal (SIEM) de la Diputació de Barcelona. En la comparativa de les dades relatives a l’Ajuntament d’Esplugues amb les dades mitjanes dels municipis de la província amb un tram de població d’entre 30.000 i 100.000 habitants – que són 23 municipis-, es diu que Esplugues és el municipi amb la pressió fiscal més baixa del grup, ja que la pressió fiscal mitjana del grup de municipis és un 62,25% superior a la de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Si per cada 100 € de renda personal una persona pagués 3,15€ a l’Ajuntament d’Esplugues, en una altra ciutat pagaria 5,12€.

Esplugues és d’aquest grup de municipis el que té menor despesa ordinària per habitant, i és gràcies a l’eficiència en la gestió que s’aconsegueix complir amb els estàndards de neteja a la ciutat i de qualitat en els serveis que s’ofereixen a la ciutadania.

El volum de deute a 31 de desembre de 2015 (incloent l’aval) representa el 59,10% dels ingressos ordinaris de 2014 i a final de 2016 es preveu que el percentatge sigui de 54,34%. Cal remarcar que el deute mitjà per habitant dels municipis similars a Esplugues en nombre de població en l’exercici 2014 era d’un 34,32%, superior al de l’Ajuntament d’Esplugues.

Les línies bàsiques del pressupost municipal són: prioritzar les polítiques socials, educació i dinamització econòmica i ocupació; mantenir l’estabilitat pressupostària amb una baixa pressió fiscal; consolidació de la inversió; i reducció de l’endeutament garantint la sostenibilitat financera.


Import en €% sobre total
Serveis a les persones i  Promoció econòmica        
12.264.000
30,77

Desenvolupament urbà, medi ambient i

serveis de l’espai públic    
10508000
26.37
Seguretat i convivència  
3.488.000
8,75
Atenció ciutadana   
968 000
2,43
Recursos econòmics i financers
4777000
11,99
Serveis Generals   
6.192.000
15,53
Transferències a altres Administracions Públiques 
1.657.000
4,16

Pel que fa a polítiques socials, que s’incrementen en un 16,3 %, l’objectiu és no deixar ningú sense les necessitats bàsiques cobertes; que tothom pugui accedir a tots els recursos i serveis; i detectar les vulnerabilitats de la ciutadania des de la proximitat.

Pel que fa a polítiques de dinamització econòmica i ocupació, es vol promoure l’activitat econòmica del territori, així com també impulsar el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació 2015-2019, amb l’objectiu de reeditar el pacte que es va signar fa uns dos anys. En aquests moments s’està treballant per tal que el nou pacte incorpori noves mesures. També es preveu potenciar l’emprenedoria i la creació d’empreses; impulsar el desenvolupament del sector comercial; i continuar ajudant les persones en situació d’atur, entre d’altres mesures.

Pel que fa al pressupost d’inversions, es preveu continuar fent millores en l’urbanisme a tots els barris d’Esplugues, i fent especial èmfasi en les millores de “microurbanisme”, per arreglar i millorar petits desperfectes que es detecten a l’espai públic. Es destinarà el doble de diners del que fins ara es destinava cada any per a la millora de barris (400.000€); així com també una nova partida de 100.000 € al programa de renovació dels parcs infantils –que es vol mantenir als pressupostos municipals de cada any durant aquest mandat-; la millora d’equipaments escolars i culturals (131.741€), i s’iniciarà l’obra de remodelació del passatge Nebot (60.000 €). També es realitzaran actuacions més ambicioses com ara la millora de l’accés a l’avinguda del Torrent (600.000 €) – inclòs a la Llei de Barris, es realitzarà a través de l’AMB perquè és un carrer que comparteix Esplugues i L’Hospitalet-, i la connexió de la nostra ciutat amb Barcelona a través d’un carril bici i apte per a vianants (300.000 €), que es realitzarà a través de l’AMB i que comptarà amb aportacions econòmiques per part de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. El proper any també es realitzarà el projecte de construcció d’un nou poliesportiu a Can Vidalet –inclòs a la Llei de Barris-i, per tercer any consecutiu, es portarà a terme el projecte de pressupost participatiu (157.000 €) en el qual la ciutadania ja està participant.

Per part de l’equip de govern municipal, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït la voluntat i el treball de tots els grups i la regidora no adscrita en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost municipal i ha remarcat que “el pressupost ve a ratificar l’acord de govern que vam signar PSC i CiU, que prioritza les polítiques socials, la promoció econòmica i l’ocupació, així com també el desenvolupament del territori”. Sanz ha afegit que “són uns pressupostos que van en la línia de les necessitats de la ciutadania d’Esplugues”. També per part de l’equip de govern, el portaveu de CiU, Santi Siquier, ha defensat el pressupost per al 2016 tot dient que “és un pressupost amb un marcat perfil social i que també té una perspectiva a mig termini incorporant temes estratègics per a la ciutat”. Siquier ha afegit que “el pressupost ens permet reduir en cinc punts el deute sense deixar de fer l’obra social necessària, prioritzant les polítiques socials i l’ocupació”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha valorat positivament “la predisposició al diàleg de l’equip de govern i els felicitem per haver acceptat propostes que hem fet, com ara la reordenació de la plaça Santa Magdalena”. Torras ha dit que el seu vot “és una abstenció activa i positiva, a partir d’ara col·laborarem amb ganes de poder pactar de cara a futurs pressupostos de la ciutat”. L’alcaldessa Pilar Díaz ha respost tot dient que l’equip de govern espera que efectivament en un futur el pressupost municipal pugui obtenir “un sí actiu i positiu d’ERC”, com ja el va tenir en el passat, amb la regidora d’ERC d’aquell moment Carme Porta.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, va argumentar el vot favorable del seu grup dient que és un pressupost que “augmenta les polítiques socials i inclou propostes que hem proposat” i ha volgut subratllar “la importància del compromís d’aquest ajuntament en la lluita contra el frau”. Sánchez ha dit també que “era important per a nosaltres el compliment de l’estabilitat pressupostària” i ha acabat refermant “el nostre ànim positiu per seguir construint aquesta ciutat. El nostre suport al pressupost es per convicció”.

La portaveu d’ICV, Lídia Ibáñez, ha fet repàs a les 15 propostes que ha realitzat el seu grup, de les quals “l’equip de govern l’accepta dues: el mercat de pagès i obrir la partida per millorar el camp de futbol de Can Vidalet”. Ibáñez ha dit que “no són prou contundents per acceptar aquest pressupost” i ha dit que “posem en qüestió el seguiment de les polítiques socials” posant com exemple les subvencions per al pagament de l’IBI que atorga l’Ajuntament que no esgoten la quantia econòmica reservada.

El portaveu de C’s, Julio Roldán, també ha volgut fer constar “la predisposició de l’equip de govern a l’acord i a incorporar idees nostres” que ha motivat el seu vot favorable i ha destacat tres propostes del seu grup que s’han inclòs: “que les línies del bus urbà EP1 i EP2 siguin gratuïtes durant la festa major, fer una aplicació per a mòbil de la ciutat” i estudiar a través d’un projecte la possibilitat de fer una piscina al barri de Can Vidalet.

El portaveu de la CUP, Sergi Oliveras, ha dit que “els pressupostos s’haurien d’haver plantejat amb més temps. Creiem que són uns pressupostos poc participatius” i ha afegit que “en algunes petites partides haguéssim votat a favor, però com que no es pot fer, votem que no”.

El portaveu de CE, Julián Carrasco, ha argumentat el vot contrari dient que les partides del pressupost “són massa generalitzades i la partida d’inversions la veiem molt acotada” i en polítiques socials “creiem necessari un pla de xoc més ambiciós; avui hem de governar per als més necessitats”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat a favor del pressupsot.

Modificació del PGM a la zona de Tres Molinos

El plenari ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit dels Tres Molinos, després que l’empresa Lidl Supermercados, S.A.U. hagi presentat un projecte de reordenació d’aquest àmbit per tal d’ubicar-hi un centre alimentari. La modificació proposa que la superfície dels Tres Molinos que el PGM qualifica com a zona verda passin a ser considerats com a zona de volumetria específica, mentre que la zona verda d’aquest àmbit es traslladin a uns terrenys del Pla Parcial Gall, al carrer Josep Argemí, que tenen la qualificació de sòl industrial. Amb aquesta compensació, el barri del Gall podrà disposar d’una nova zona verda per a la ciutadania.

El projecte manté la protecció al catàleg de patrimoni cultural d’interès local dels tres molins que hi ha a aquesta zona, on hi havia hagut una activitat de restauració, per la qual cosa se’n garanteix el seu manteniment i conservació. Hi ha votat a favor PSC, CiU, PP, C’s i la regidora no adscrita, mentre que ERC i CE s’han abstingut i ICV i CUP han votat en contra.

Declaracions institucionals de rebuig a la violència masclista i de defensa dels drets humans

A l’inici de la sessió plenària, s’ha fet lectura de dues declaracions institucionals: una primera sobre el compromís local en l’eradicació de les violències masclistes, i una segona de les ciutats defensores dels drets humans. En el primer cas, davant la commemoració el proper dia 25 de novembre del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones, el consistori ha volgut fer constar en el ple municipal el compromís en l'eradicació de les violències masclistes, amb una declaració institucional.

Pel que fa a la segona declaració institucional, Esplugues té un compromís ferm amb la defensa dels drets humans. I per això, és part activa del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Fa unes setmanes, es va celebrar a la ciutat un acte amb la comunitat educativa en què els nois i noies van poder sentir, de primera mà, els testimonis de dues persones activistes dels drets humans a diferents països.

Moció per canviar els noms de carrers relacionats amb la dictadura franquista

A proposta dels grups del PSC, ERC, ICV, CiU, CUP i CE, el plenari ha aprovat una moció per la qual l’Ajuntament es compromet a canviar el nom dels carrers Melchor Llavinés Roca, Cayetano Faura i Josep Català Soler, pel fet que tots tres van ser alcaldes durant la dictadura franquista. També es canviarà el nom del carrer Doctor Manuel Riera, metge d’Esplugues durant la dictadura. La moció també contempla la possibilitat de canviar en un futur altres noms que puguin sorgir en un futur pels mateixos motius. Han votat a favor tots els grups -els grups proposants, així com també el PP i la regidora no adscrita-, a excepció del regidor de C’s que s’ha abstingut.

En el decurs del debat, s’ha volgut agrair expressament la col·laboració i la documentació aportada per l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, representants de la qual han assistit al ple. La documentació aportada exposa els motius pels quals es considera que aquestes quatre persones, relacionades amb el franquisme que van tenir càrrecs durant la dictadura, no poden continuar donant noms a carrers de la ciutat, d’acord amb la llei vigent i per la defensa de les llibertats i la democràcia a Esplugues.

A partir de l’aprovació de la moció, s’obrirà un procés participatiu perquè la ciutadania, a través de la bústia de suggeriments anunciada a la revista municipal El Pont i la web de l’Ajuntament, puguin proposar noms que considerin rellevants o significatius per substituir aquests quatre noms de carrers de la ciutat.

Aprovada per unanimitat una moció sobre beques menjador

El ple municipal ha aprovat per unanimitat de tots els grups una moció relativa a les beques de menjador al Baix Llobregat per la qual es sol·licita al Govern de la Generalitat el compliment dels acords signats al Pacte per la Infància i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin accés a un ajut de menjador.

Amb la moció s’insta al Departament d’Ensenyament que avaluï els resultats de la mesura d’unificació de criteris per a la concessió de beques menjador, així com també de tot el nou model d’ajuts de menjador per revisar, si s’escau, els criteris econòmics i socials d’atorgament de les beques perquè cobreixin tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Altres mocions a debat al ple

El plenari ha aprovat una moció per incorporar criteris socials i mediambientals en tots els procediments de contractació que realitzi l’ajuntament. També s’insta l’ajuntament que en els plecs de condicions que es defineixin per a la contractació de serveis, subministraments o obres, incorpori clàusules socials que prioritzin les propostes que generin ocupació especialment per atendre els col·lectius més desafavorits com ara aturats de llarga durada, discapacitats i col·lectius en risc d’exclusió social. La moció ha tingut el suport de la regidora no adscrita Laura Benito -qui ha proposat la moció-,  i de PSC, ERC, ICV, CiU, CUP i CE, mentre que s’hi ha abstingut PP i C’s.

El ple ha aprovat una moció proposada per CiU en relació al reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Amb la moció es declara el total desacord al Reial Decret esmentat i remarca que el nou model del sistema energètic ha de promoure el camí invers: facilitats a l’autoconsum, potenciació de les energies renovables, estímul de l’eficiència i disminució de la dependència exterior. Hi ha votat a favor tots els grups i regidors i regidores del plenari, a excepció del PP que ha votat en contra.

També ha prosperat la moció presentada per ERC, ICV i CUP per regular l’activitat de les associacions cannàbiques, que ha rebut el vot favorable de PSC, PP, CiU, CE i la regidora no adscrita, mentre que C’s s’han abstingut. Amb la moció, entre d’altres aspectes, s’insta les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el país d’una llei que permeti regular l’activitat de les associacions cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte als drets civils, sostenibilitat i protecció mediambiental.

A proposta de Ciutadans, el plenari ha aprovat una moció per la qual s’insta l’ajuntament a contractar els serveis d’una aplicació per a mòbils (App) durant el proper any que permeti a la ciutadania tenir un servei de comunicació i gestió d’incidències per a l’equipament urbà, a través de l’ús de noves tecnologies. S’ha aprovat amb els vots favorables de PSC, PP, ICV, CiU i C’s, mentre que la CUP i CE s’han abstingut i hi ha votat en contra ERC i la regidora no adscrita.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B