Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple octubre: Una entitat del tercer sector captarà i gestionarà habitatges destinats a persones en situació d'exclusió residencial

Bonificacions d’entre el 40% i el 75% a l’impost de vehicles menys contaminants. Es congelen els impostos, taxes i preus públics municipals per al 2017.

20 d'octubre de 2016

A la sessió del Ple ordinari d'Esplugues celebrat el dimecres 19 d'octubre s'han aprovat per unanimitat de tots els regidors i regidores les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats del tercer sector que portaran a terme projectes de mobilització d'habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d'exclusió residencial.

D'acord amb les bases reguladores, és previst que l'Ajuntament subvencioni l'activitat que realitzi l'entitat del tercer sector, que consistirà en la captació d'habitatges que estiguin buits -perquè les persones propietàries no l'habiten i tampoc el tenen en lloguer-, així com la gestió del lloguer dels pisos que s'assignaran a les persones usuàries dels serveis socials municipals. En cas que l'entitat adjudicatària de la subvenció consideri que cal fer obres de rehabilitació d'un dels pisos que es destinin a lloguer social, aquestes obres també seran susceptibles de subvencionar per part de l'Ajuntament. L'entitat del tercer sector també serà l'encarregada de gestionar els habitatges i fer seguiment social de les persones arrendatàries.

Amb aquest programa de subvencions, l'Ajuntament vol garantir el dret a l'habitatge digne a les persones més desafavorides, que les deslliuri de l'exclusió residencial i a la vegada puguin comptar amb un pla d'acompanyament social que faciliti la seva inclusió social. La mobilització dels habitatges buits i la necessitat d'atendre l'emergència habitacional ha portat a l'Ajuntament a posar en marxa les subvencions per a la gestió d'habitatges buits que realitzarà l'entitat del tercer sector, per evitar que hi hagi pisos buits i facilitar que es puguin assignar a persones en risc d'exclusió residencial.

Les entitats sense ànim de lucre interessades en la convocatòria de subvencions han de complir el requisit d'estar vinculades a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i poden presentar sol·licitud fins al 9 de desembre. La quantia màxima dels ajuts a atorgar per al període 2016-2019 és de 175.000 euros, distribuïts en els diferents exercicis pressupostaris (any 2016: 25.000 euros; i anys 2017, 2018 i 2019, 50.000 euros cada exercici pressupostari).

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït el suport unànime del consistori "a una mesura amb la idea de captar pisos per a emergència social i persones en risc d'exclusió residencial" i ha afegit que suposa "un esforç significatiu per a l'Ajuntament, perquè són recursos econòmics que surten del pressupost ordinari per atendre aquestes problemàtiques". També s'ha referit a les polítiques municipals d'atenció social que realitza en matèria d'habitatge social, entre d'altres "la borsa de lloguer social i les reclamacions d'habitatges buits que estan en mans de bancs i grans propietaris, tot i que a Esplugues no en tenim molts d'aquestes característiques".

També per part de l'equip de govern, el portaveu de CDC, Santi Siquier, ha dit que "aquest equip de govern serà ferm amb el compromís electoral contret amb els més necessitats i la proposta portarà a la millora d'aquest recurs mentre malauradament aquesta problemàtica persisteixi".

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha valorat que "ens sembla interessant que empreses del tercer sector complementin als serveis socials municipals per fer la labor d'atenció a les famílies". També ha dit que el seu grup "proposàvem una bonificació fiscal als propietaris d'habitatges buits per facilitar aquesta mesura, seguirem negociant" aquesta possibilitat.

El portaveu d'ERC, Oriol Torras, ha expressat el vot favorable del seu grup.

Per la seva banda, Mercè Haro, en nom del PP, ha valorat que "és una molt bona iniciativa".

La portaveu d'ICV, Estefania Zafra ha manifestat que "votem a favor, tot i que, si és necessari, es destini el que calgui com s'ha de fer en tots els temes socials".

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha argumentat el vot a favor tot dient que "en l'actual context d'emergència social qualsevol proposta que intenti pal·liar la crisi sistèmica és poca. Tot i així creiem que el que fan mesures com aquesta és pagar el sector privat amb diners públics".

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha dit que "aquesta mesura ajudarà a les famílies que en aquests moments ho estan passant pitjor" i ha remarcat que fa temps que la PAH d'Esplugues s'havia demanat. Ha afegit que "mesures com aquesta són positives".

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat a favor.

Bonificacions a l'impost de vehicles menys contaminants i congelació de la resta d'impostos, preus i taxes

L'impost de vehicles per a l'any 2017 inclourà incentius fiscals per als vehicles menys contaminants, amb l'objectiu de fomentar que la ciutadania vagi adquirint vehicles elèctrics, híbrids i a gas natural, i contribuir d'aquesta manera a la reducció de la contaminació atmosfèrica i a la millora de la qualitat de l'aire.

El ple ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per al 2017, que és l'única modificació d'ordenances prevista en aquest moment per al pròxim any, per tant la resta d'impostos es mantenen igual. Hi han votat a favor tots els regidors i regidors, a excepció d'ERC que s'ha abstingut.

L'alcaldessa Pilar Díaz ha remarcat que "estem proposant no fer cap tipus de modificació a les ordenances, l'any que ve no farem cap modificació a les taxes i preus públics, per mantenir congelats els preus, a no ser que el govern de l'Estat faci alguna modificació als Pressupostos Generals de l'Estat que ens afecti". En ser la primera vegada que s'introdueixen bonificacions per a vehicles menys contaminants, l'alcaldessa ha dit que "quedem emplaçats a avaluar com funcionen les bonificacions i si cal revisar-les i ampliar-les en un futur".

S'han aprovat dos trams de bonificació: una bonificació del 75% de la quota, durant un període de 10 anys des de la data de matriculació, per als vehicles elèctrics purs; i una bonificació del 40% de la quota, durant un període de 5 anys des de la data de matriculació, per als híbrids, elèctrics d'autonomia estesa i aquells que utilitzin com a combustible exclusivament gas natural comprimit, hidrogen, metà, metanol biogàs, o GLP que siguin EURO V o superior.

La Llei d'Hisendes Locals preveu que els ajuntaments en les seves ordenances fiscals regulin una bonificació en la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica segons les característiques i tipus de carburant i la seva incidència en el medi ambient.

També es faran algunes modificacions a aquesta ordenança fiscal per adaptar el text als canvis normatius que s'han produït, ja que no s'ha modificat des de fa 6 anys, alhora que es proposen canvis per tal de millorar la gestió, com ara el fet que no caldrà aportar certificats quan l'administració pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de la persona interessada perquè es realitzi la consulta (per exemple, casos en què es requereix acreditar un grau de discapacitat), així com que a partir de l'any que ve la data per la baixa a efectes de l'impost serà la de la renúncia del titular o la de la retirada del vehicle, que suposarà un benefici per a la persona contribuent, ja que comporta el prorrateig trimestral de la quota a pagar i menys import a pagar.

Declaració institucional per unes Festes Majors i uns espais sense violència masclista

A l'inici de la sessió plenària, s'ha fet lectura de la declaració institucional de tots els grups municipals i la regidora no adscrita que condemna una vegada més els actes de violència esdevinguts a Esplugues i a la nostra societat, a la vegada que exigeix més recursos i l'aplicació efectiva de les lleis i més implicació real als mitjans de comunicació. Amb la declaració –que deriva de la moció presentada inicialment per ERC- s'ha acordat, entre d'altres aspectes, que l'Ajuntament farà una campanya continuada contra les agressions masclistes i, específicament, una campanya de sensibilització durant la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu.

Moció de ratificació de l'acord sobre la declaració del Dia d'homenatge a Lluís Companys

S'ha aprovat la moció presentada per ERC i CDC per ratificar l'acord del Ple del 15 d'octubre del 2003 de declaració oficial del dia 15 d'octubre "Dia d'homenatge a Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya". La moció planteja que l'Ajuntament serà l'encarregat d'impulsar, promocionar i organitzar els actes d'homenatge al qui fou President de Catalunya per commemorar amb un acte oficial cada any. Hi han votat a favor els grups proposants i PSC, ICV, CUP i CE, mentre que hi ha votat en contra el PP i s'han abstingut C's i la regidora no adscrita.

Moció de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris

S'ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel PSC, PP i CDC per la qual es dóna suport a la proposició de llei d'aprofitament de l'excedent alimentari presentada al Parlament de Catalunya i que, entre altres acords, inclou demanar al Govern de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en l'àmbit alimentari, per establir acords i circuits amb garanties per a l'aprofitament dels aliments frescos que s'acaben malbaratant. També es proposa l'adhesió al "Manifest de Profit" que, en el marc de la campanya contra el malbaratament alimentari "Som gent de profit" ha endegat l'Agència Catalana de Residus de Catalunya.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B