Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple octubre: S’aprova inicialment un nou planejament urbanístic als tres polígons industrials

Es vol impulsar l’activitat i ocupació industrial actual i de futur

18 d'octubre del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 17 d’octubre s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità en els àmbits dels tres polígons industrials de la ciutat, El Gall, Montesa i La Plana, amb l’objectiu de preservar i potenciar el caràcter industrial d’aquests àmbits. Cal remarcar que els polígons industrials d’Esplugues tenen una situació excel·lent, ja que són espais per a activitat industrial i econòmica estratègicament ubicats, en la mateixa trama urbana i ben comunicats amb el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona. A més, tenen una extensió limitada, motiu pel qual l’Ajuntament ha volgut preservar-los i defensar-los de possibles transformacions no desitjades, com ara les transformacions per implantar usos residencials o d’altres usos que es consideren impropis per a aquests emplaçaments.

Amb aquestes modificacions al PGM es busca que es pugui satisfer amb solvència els requeriments que són propis de les noves activitats industrials d’avui dia, amb la millora de l’espai públic destinat a les mobilitats, la millor utilització del parcel·lari i de l’edificació existent, i l’adequació dels usos admesos. S’ha aprovat per una àmplia majoria, ja que hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció de la regidora de la CUP que s’ha abstingut.

L’alcaldessa ha remarcat que amb aquesta modificació dels tres polígons es vol “protegir i modernitzar uns polígons que necessiten repensar-se amb l’activitat industrial actual i la futura” i ha volgut incidir que és una de les aprovacions més destacades de l’actual mandat i que dóna compliment a un compromís inclòs al Pacte per la Reactivació Econòmica i l’Ocupació de Qualitat que es va aprovar per consens de tot el consistori i que van signar els agents econòmics i socials de la comarca.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha incidit en la importància de l’aprovació, “una de les mesures més importants del pacte econòmic que vam aprovar per unanimitat” i ha  explicat que “ha estat una feina intensa i feixuga pel treball de camp i anàlisi de la situació que calia fer i, a partir d’aquí, poder prendre les decisions més adequades”. Sanz ha remarcat que un dels objectius dels plans és “millorar el nivell d’ocupació que tenen i, si és possible, fomentar que arribin noves empreses a la ciutat i que creïn llocs de treball”. Sanz ha recordat que són polígons ubicats a dins de la trama urbana, d’una extensió reduïda (de 14,5 Has el polígon del Gall, de 2,7Has el de La Plana i de 4,5Has el de Montesa).

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que ”valorem positivament que es potenciïn els nostres àmbits industrials”, ha afegit que “volem remarcar que es dóna compliment al pacte econòmic de la nostra ciutat” i que “estarem atents a les possibles al·legacions que puguin arribar en el període d’exposició pública i millorar la proposta que es planteja en aquesta aprovació inicial”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “estem convençuts que aquesta és la línia en què cal avançar pel futur de la nostra ciutat” i ha remarcat que “el sòl industrial és molt important, que aquest sòl estigui dins de l’àrea urbana pot donar moltes oportunitats a segons quin tipus d’empreses. Ens felicitem per ser dels pocs municipis que no volen convertir sòl industrial en habitatges o zones comercials”.

En representació del PP, Mercè Haro ha dit que “com que l’objectiu és preservar, potenciar i millorar les nostres zones industrials el nostre vot és favorable”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dit que “estem a favor de dinamitzar i afavorir la plena ocupació dels polígons industrials del municipi, ja que si els espluguins i les espluguines poden tenir una feina al municipi és guanyar en qualitat de vida”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha fet referència al pacte econòmic que ja contemplava reactivar els polígons industrials en el qual “tots hi vàrem participar i el vàrem beneir”. Ha manifestat que “ho contemplem com una necessitat però també com una gran oportunitat” i que venim de planejaments molt antics, “és una mesura que cal emprendre, no podem esperar més”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha explicat la seva abstenció dient que s’ha fet un mal plantejament en aquests tres polígons industrials “bàsicament perquè no admeten camions de gran tonelatge” i ha afegit que “entenem la participació ciutadana d’una forma bastant diferent”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha dit que estan satisfets de “preservar l’espai industrial, que per desgràcia en tenim poc” i ha afegit que “la ciutat es fa amb ocupació i sobretot de qualitat”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha argumentat el seu vot favorable tot dient que “és molt interessant impulsar l’activitat econòmica de la nostra ciutat”.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha dit que aquests tres plans urbanístics donen compliment a un punt cabdal del pacte político-social d’aquest mandat. "Es tracta de promocionar la indústria i el treball de qualitat que genera, que fa de Catalunya un país innovador, tot i que insuficientment”.

Adjudicat el contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes

El plenari ha aprovat ratificar l’acord que al desembre del 2017 va prendre la JGL d’adjudicació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal per a un període de 4 anys a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L per un import anual d’1.185.173 IVA inclòs. Hi han votat a favor PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT i el regidor no adscrit; s’han abstingut ICV, CE i la regidora no adscrita; i en contra la CUP.

Entre les novetats del servei de parcs i jardins per fer d’Esplugues una ciutat encara més neta, destaca la incorporació de quatre noves persones (la plantilla del servei passa de 24 a 28), tres per a tasques de jardineria i una per al manteniment de les fonts ornamentals. També es millora la vigilància dels parcs i jardins municipals (queden exclosos del contracte els parc metropolitans de Can Vidalet, Solidaritat i Fontsanta, que tenen el seu propi servei de manteniment), ja que les persones encarregades de la vigilància podran gestionar queixes i informar d’incidències de forma telemàtica perquè es puguin resoldre amb més rapidesa.

Una altra novetat serà la realització d’un inventari de l’arbrat de la ciutat per conèixer l’estat de cada exemplar i saber si s’ha d’actuar per evitar riscos a la ciutadania. A més, s’incorporaran noves eines en el tractament de jardineria menys sorolloses, així com maquinària i vehicles elèctrics.

Adjudicat el contracte del servei de recollida de residus i neteja viària

D’altra banda, el ple ha ratificat l’acord de la JGL, del passat mes de juliol, pel qual s'adjudica el contracte de servei de recollida de residus i neteja viària per un període de 4 anys. Així, per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 27 de juliol de 2018 es va adjudicar a l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. el servei de recollida de residus i neteja viaria a Esplugues de Llobregat per un import total 13.846.350 IVA inclòs, que suposarà un cost d’uns 3,5 milions d’euros anuals. Hi han votat a favor PSC, Cs, ERC i PDeCAT; s’han abstingut PP, CE i la regidora no adscrita; han votat en contra ICV i CUP; mentre que el regidor no adscrit no ha votat aquest punt.

La nova contracta inclourà targetes d’identificació per potenciar la recollida comercial, sensors a alguns contenidors per detectar si estan plens i camions menys sorollosos. També es renovaran tots els recipients i s’ampliarà la capacitat dels marrons

Durant els propers sis mesos s’aniran implantant importants millores en el servei de recollida de residus i neteja viària d’Esplugues, com a conseqüència de la nova contractació. Entre les novetats, destaca la potenciació de la recollida comercial, amb targetes d’ús exclusives per als grans productors, per tal de passar del 32-34% actual de reciclatge (respecte el volum total de residus generats a la ciutat), en la línia de l’àrea metropolitana, al 50% que fixa la Unió Europea per al 2020 i al 55% per al 2025.

Aquests grans productors són sobretot bars, restaurants i comerços on es genera gran quantitat de residus. A més d’una campanya de sensibilització, s’instal·larà als contenidors dels eixos comercials un sistema d’identificació i de tancament (amb tapa gran per a les fraccions d’orgànica i vidre) que els comerciants podran obrir amb una targeta i així poder dipositar-hi una gran quantitat de residus.

De fet, es renovarà el miler de recipients per a totes les fraccions existents a la ciutat, que seran més accessibles. El canvi més important es produirà amb els de color marró (per a residus orgànics) que passaran de la capacitat actual de 240 litres a 2.200.
El sistema de recollida inclourà també novetats tecnològiques, com per exemple la instal·lació en uns 150 contenidors de sensors que avisaran de la quantitat de brossa que acumulen per optimitzar el recorregut dels camions. A més, l’actual flota de camions serà substituida per vehicles menys sorollosos i contaminants.

El nou servei també inclou l’ampliació de la recollida d’objectes voluminosos també els diumenges (actualment es fa de dilluns a dissabte a partir de les 20 hores, previ avís al 900 300 082), així com la instal·lació de recipients per a restes de poda als barris de muntanya durant quatre mesos a l’any i d’una trituradora per compactar la poda procedent dels jardins particulars de tota la ciutat i la generada pels serveis municipals (amb les restes de poda es crea mulching, una coberta protectora del sòl). A més, es millorarà la recollida selectiva dels nous mercats municipals amb quatre compactadors bicompartimentats per poder fer la recollida en les mateixes instal·lacions.

El nou contracte de recollida de residus inclou la neteja viària. En aquest sentit es potenciarà la mecanització del servei d’escombrada manual amb dues noves escombradores per a tota la ciutat i un vehicle lleuger per reforçar les portes de les escoles i altres punts, s’incrementen els recursos per a zones d’alta afluència (tant d’escombraire amb vehicle com un nou equip d’hidropressió), així com els dies especials a l’any que requereixen serveis específics, i es reforça el servei de neteja del matí de diumenge en parcs i zones de passeig.

Pla especial d’equipaments sobre la Residència de gent gran Fèlix Llobet

El ple ha aprovat amb els vots a favor tot el consistori, a excepció del regidor de CE que s’ha abstingut, el Text refós de la 3a Modificació del Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Dr. Ramon Turró i Josep Rodoreda, corresponent a la Residència de gent gran Fèlix Llobet. El 20 de desembre de 2017, el Ple d’aquest Ajuntament va acordar aprovar provisionalment aquest document. Una vegada tramès el document a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità, el 20 d’abril de 2018, aquesta Comissió va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la 3a modificació del Pla especial fins que s’aportés un text refós que incorporés dues prescripcions.

S’ha presentat un text refós que incorpora les prescripcions imposades per la Comissió d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità, de manera que es proposa al Ple de la Corporació la seva aprovació, per a la seva immediata tramesa a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc de Collserola

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat la modificació dels estatus del Consorci del Parc de Collserola –del quan en forma part- per adequar els seus estatuts a les determinacions de Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). La modificació té com a finalitat bàsica la identificació de l’administració pública d’adscripció i la concreció de competències. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció d’ICV i CUP que s’han abstingut.

Durant l’any 2014, els plenaris de diversos ens consorciats han adoptat acords d’aprovació la modificació proposada pel Consorci i també han efectuat diverses aportacions que consten recollides a l’expedient administratiu. Finalment la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del Consell Executiu de data 26 de juny de 2018, ha aprovat la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós, que ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat.

El document aprovat per la Generalitat incorpora algunes variacions respecte al text inicialment aprovat pel Consorci del Parc i per diversos ajuntaments, per la qual cosa l’Assemblea del Consorci va aprovar, el 4 de juliol passat, un nou text, amb caràcter de refós, dels estatuts en tràmit.

Modificació del contracte d’obres del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet

S’ha aprovat la modificació del contracte d'obres de  construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet, vist que iniciades les obres la direcció facultativa ha posat de manifest una sèrie de circumstàncies tècniques que requereixen la modificació d’aquest contracte per un import de 424.874,3 euros, establint la despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 6.330.751,91€ (IVA inclòs). La construcció de l’equipament corre a càrrec de l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. Hi ha votat a favor PSC, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit; s’han abstingut Cs, ERC, PP, PDeCAT i CE; i en contra ICV i CUP.

Ordenança reguladora de la venda no sedentària

El ple ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança per a la venda ambulant a la ciutat, que datava de juny de 1994, per adequar-la a la Llei de comerç, serveis i fires i a Decret de venda no sedentària en mercats de marxants. També s’ha vist la necessitat d’assegurar que la implantació i el funcionament dels mercats no sedentaris s’integrin i en el seu entorn immediat amb el corresponent respecte a la seva capacitat acústica, mobilitat, accessibilitat,  seguretat i qualitat  l’espai públic i del paisatge urbà. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de Cs i CUP que s’han abstingut.

Prèviament, l’Ajuntament va obrir un període de participació pública en el qual s’han presentat dos escrits d’aportacions. A partir d’ara se sotmet a informació pública i, si no es presenta cap al·legació, quedarà aprovada definitivament.

Modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12 reguladora de preus públics
S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT,  i el regidor no adscrit, l’abstenció d’ICV i la regidora no adscrita, i el vot en contra de CUP i CE,  la modificació de preus públics que entraran en vigor l'1 de gener de 2019, que preveu un increment dels preus públics dels serveis esportius del CEM La Plana de conformitat amb la inflació anual estimada de l'IPC (que és del 2,2%).

Modificació de crèdits del Pressupost 2018

Amb els vots a favor de PSC, Cs, PDeCAT, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit, l’abstenció de PP i CE, i el vot en contra d’ERC, ICV i CUP, el ple ha aprovat la modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2018, que afecta a suplements i crèdits extraordinaris per un import de 590.408,86 € i a baixes de crèdit per import de -405.213,86 €, per tant l’augment net del crèdit pressupostari equival a la xifra de 185.195,00 €.

La despesa corrent es modifica en 383.213,86 €, finançada amb baixes de crèdits del capítol II i IV equivalents a -137.050,36 i baixes de crèdit  del capítol IX per import de -246.163,50 €, provinents de l’estalvi obtingut en les quotes d’amortització de préstecs que no cal fer efectives en haver-se amortitzat anticipadament el capital pendent  que les motivaven.

Pel que fa al crèdit per a despesa d’inversió es modifica en 185.195 €, que es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 (135.195 €) i transferència de capital a rebre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona destinat a instal·lació de càmeres de trànsit de control de zona ZEB (50.000 €).

Aprovació del Pla Smart City

En la mateixa sessió plenària, s’ha aprovat el Pla Smart City, elaborat d’acord amb el que estableix el PAM 2016-2019, que planteja una proposta d'activitats orientades al desenvolupament i impuls de la innovació amb el propòsit de dissenyar un model de ciutat sostenible basat en l'ús intensiu de les noves tecnologies. Hi ha votat a favor PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT i CE; i s’han abstingut ICV, CUP, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit.

Aquest pla s'estableix com una estratègia compartida per impulsar la sostenibilitat, la qualitat i l'eficiència de l'Ajuntament, atraient el talent i la iniciativa privada com a motors de l'economia de la ciutat i diferencia les accions en cinc eixos: EIX 1 - Govern intel·ligent i obert (Smart Governance); EIX 2 - Mobilitat (Smart Mobility); EIX 3 - Energia i Mediambient (Smart Environment & Energy); EIX 4 - Qualitat de vida (Smart Living + Smart People); i EIX 5 - Innovació i Desenvolupament Local (Smart Economy).

Durant els mesos de març i abril d’enguany, es va fer un procés participatiu amb la Plataforma digital ‘Decidim’ per prioritzar les 15 línies d’actuació del Pla, de les quals les 3 amb més suports han estat: millorar la gestió de la ciutat gràcies a les TIC (sensors, panells informatius, etc.); seguir incrementant el número de carrils bici i les zones de vianants ; i desenvolupar un Pla de mobilitat metropolità, en comú amb l’AMB.

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció presentada pel regidor no adscrit, Albert Comellas, sol·licitant una comissió per a l'actualització del Reglament Orgànic Municipal. Només li han donat suport el regidor no adscrit i la regidora no adscrita, mentre que la resta de grups municipals han votat en contra.

S’ha aprovat la moció del PSC que també han subscrit Cs, PP, ICV, PDeCAT, CE i la regidora no adscrita de suport al projecte ‘Ciutats Defensores dels Drets Humans’. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores del consistori, a excepció del regidor no adscrit que ha votat en contra.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B