Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple novembre: S’aprova el pressupost per al 2019 que serà de 45,9 milions, dels quals 6,2 es destinaran a inversions

Els comptes municipals van tenir el suport de 12 dels 21 edils

23 de novembre del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 21 de novembre, s’ha aprovat inicialment el pressupost municipal per al 2019, que ascendeix a 45.917.430 € i representa una reducció del 3,78% en relació al de l’any anterior. Això és perquè el menor import de les subvencions d’altres administracions destinades al finançament d’inversions provoca una disminució de la capacitat d’inversió (que representa el 13,62 % del pressupost total) en 2.574.123€.

El pressupost s’ha aprovat amb 12 vots a favor del PSC (9), Canviem Esplugues (1), la regidora no adscrita i el regidor no adscrit. Hi va haver 3 abstencions (2 de PP i 1 de PDeCAT) i 6 vots en contra (1 de Cs, 2 d'ERC, 2 d'ICV i 1 de CUP).

L’alcaldessa Pilar Díaz ha volgut remarcar que “la congelació d’impostos municipals que vam aprovar per una àmplia majoria determina el pressupost que portem a aprovació”, que situen Esplugues en “una pressió fiscal molt baixa, de fet la més baixa dels municipis de la província d’entre 30.000 i 50.000 habitants”. També s’ha referit a la baixada d’ingressos per part de transferències d’altres administracions supramunicipals, “com succeeix cíclicament a finals de cada mandat municipal” i ha apuntat que “si hi ha superàvit, com en els darrers anys, es complementarà la partida inicial d’inversions per incorporar-ne de noves”.

Tot i la reducció general del pressupost, l'apartat de despeses corrents creix un 3,7%. Així, els majors increments quantitatius en béns i serveis es produeixen en polítiques de promoció comercial i d'ocupació, que inclouen innovació i promoció internacional (157.500 euros més); en despeses de naturalesa social, com el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i l'atenció a persones amb diversitat funcional i a famílies vulnerables (141.000 €, dels quals 129.000 corresponen a l'increment del SAD), i en activitats culturals i juvenils (65.500 € ).

Com a novetats, també destaquen una partida de 40.000 € per al control de l'ADN caní, dins de les polítiques de millora de la convivència, i una altra de 22.000 per a la posada en marxa del Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet.

Així mateix, destaca una reducció de 86.000 euros en subministraments (electricitat, gas, aigua ...) gràcies a la inversió efectuada en eficiència energètica. Per al manteniment de l'espai públic es destinaran 47.000 euros més que l'exercici anterior, mentre que l'increment per a neteja viària i d'edificis, recollida de residus i manteniment de parcs és de 32.000 €.

Per àmbits temàtics, més d'un terç del pressupost, el 34,8%, es destina a Cohesió Social i Família (gairebé 16 milions d'euros), mentre que el 22,4% és per Transformació Urbana i Lluita contra el Canvi Climàtic ( 10,3 milions). Per Seguretat i Convivència hi ha 4 milions i per Bon Govern (Innovació, Participació i Transparència), 2,7 milions. Pel que fa als ingressos corrents, tindran un increment del 2,6%, motivat en gran part pels ingressos impositius derivats de l'inici de l'activitat del Finestrelles Shopping Center i de la cessió d'ús de l'Espai Baronda a empreses. La pressió fiscal a la ciutadania queda, un any més, congelada.

Més de 6 milions en inversions

L'apartat d'inversions del pressupost de l'Ajuntament per al 2019 ascendeix a més de 6,2 milions d'euros. Gairebé la meitat (3 milions) corresponen a la construcció de l'Auditori. Altres partides importants són per al Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, actualment en obres (1 milió), millores en instal·lacions esportives existents, la partida per a una nova edició del Pressupost Participatiu (280.000 euros) o l'adquisició d'habitatge social (250.000 euros).

Procés de negociació

En el procés de negociació amb els diferents grups municipals i regidors no adscrits, l’equip de govern va acordar incorporar diverses actuacions, com el Programa d’adquisició d’habitatge social a través de tempteig i retracte (250.000 € inicial, ampliable amb el superàvit) suggerit per CE. Per la seva banda, amb la regidora no adscrita, Laura Benito, s’ha arribat a un acord per desenvolupar les següents actuacions: arranjament de trams de vorera de l’av. Cornellà deteriorats per les arrels dels arbres i d’altres trams de vorera del carrer Francesc Moragas i Alcalde Martí Figueras; estudi sobre la ubicació de contenidors als carrers Ramón y Cajal, Josep Irla i Alegria; ampliació de contenidors per a piles, i compromís d’iniciar negociacions amb la Generalitat per dotar la ciutat d’una residència geriàtrica de caràcter públic, preferiblement a Can Vidalet.

Posicionaments dels grups

El portaveu del PSC, Eduard Sanz, va agrair “l’esforç de Canviem Esplugues i de la regidora Laura Benito i el regidor Albert Comellas amb els quals hem arribat a acords, com també el PP i el PDeCAT, que amb la seva abstenció han facilitat que pugui anar endavant”. Va destacar la incorporació d’una partida per adquirir habitatge social a partir del dret al tempteig i retracte guanyant execucions hipotecàries que la Generalitat pot traslladar als ajuntaments, per destinar-lo a necessitats socials. L’adquisició d’aquests habitatges “no acostumen a ser d’imports alts –entre 40.000 i 60.000 €-,ens ajudarà a resoldre les necessitats en aquesta matèria. Un tema estratègic per a la ciutat”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha fet referència als “dos acords municipals en els darrers anys” a què han arribat amb l’equip de govern i sobre el pressupost per al 2019 ha dit que “el pressupost en general contempla un augment de la despesa i també una baixada en inversió (...), la prioritat en inversions s’emporta una bona part en la construcció de l’auditori" (...) amb què discrepen: “aquesta és la major discrepància amb l’equip de govern, amb la resta coincidim excepte en detalls, tenim moltes coses en comú”. Ha afegit que “pensem que s’haurien pogut fer inversions en altres coses” com ara en habitatge dotacional, un centre de dia i residència per a gent gran, o bé una piscina municipal a Can Vidalet.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha explicat el vot contrari fent un repàs al posicionament diferent que el seu grup ha tingut als diversos pressupostos municipals durant la legislatura, i ha dit que “el nostre posicionament ha vingut donat sempre per la recerca de l’equilibri entre la nostra voluntat de facilitar la governabilitat de la nostra ciutat (...) i la de complir al màxim el programa electoral”. En referència als acords als quals ERC va arribar fa dos anys amb l’equip de govern, que va motivar el vot afirmatiu del seu grup per als pressupostos de 2017, ha dit que “dos anys, 6 punts, un de complert. Entenem que el govern municipal té les seves prioritats polítiques, que no acaben de coincidir amb les prioritats d’aquest grup municipal”. Ha acabat dient que si l’equip de govern “més endavant necessita el nostre suport, nosaltres tornarem a treure la nostra llista i a veure com anem de compliment”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha argumentat el sentit de l’abstenció del seu grup dient que “treballem per una ciutat amb impostos baixos, considerem que aquesta ciutat ha fet un esforç molt important en els darrers 4 anys per mantenir una pressió fiscal baixa; a dia d’avui som una ciutat fiscalment atractiva”. També ha afegit que “som una ciutat responsable amb el seu endeutament (...), per quart any consecutiu el deute municipal baixa i la pressió fiscal es mantingui baixa”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha manifestat que “com que no compartim bona part del pressupost i no s’ha recollit cap de les nostres propostes que bàsicament tenien caràcter social, de participació ciutadana i transparència, hi votem en contra”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha destacat que a Esplugues “es conté la pressió fiscal no pujant els impostos i les taxes i redueix lleugerament el deute, amb aquests conceptes ja hi hem estat d’acord amb l’equip de govern des de començament de la legislatura, i continuem estant-hi” i que “coincidim també amb l’articulació tècnica pressupostària per finançar-lo”. Ha afegit que “valora positivament l’equip de govern mantingui els compromisos adquirits a l’inici de la legislatura”. També ha dit que “hem de ser crítics amb els endarreriments d’inversions contemplades (...), la majoria d’ells en marxa però lluny encara de ser una realitat i del termini que ens havíem previst, tot i que hi ha moments que la iniciativa d’aquests projectes recau en tercers”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “tenim vàries partides que realment ens sobten, com la de seguretat i convivència que triplica la de promoció econòmica i ocupació; creiem que és una de les principals causes d’inseguretat per a la majoria de la població, i la d’ocupació és irrisòria”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha valorat positivament la possibilitat que han tingut a negociar el pressupost i ha manifestat que el seu grup “aposta per un model de ciutat que sigui un espai de proximitat en el qual les persones puguem decidir tots els assumpte comunitaris i per defensar el bé comú” i ha dit que la seva proposta “té a veure amb la millora de vida de la ciutadania i amb la defensa dels drets a habitatge digne, al treball no precari, als serveis públics de qualitat i d’accés universal i a unes pensions dignes”. Ha dit que veuen insuficient la partida destinada a gent gran, “ja que cada vegada hi ha més persones grans a la ciutat, persones dependents”. També s’ha referit a la partida per adquirir habitatge de lloguer social, “acceptada en part” ja que el seu grup proposava que fos d’1 milió d’euros.

La regidora no adscrita Laura Benito ha manifestat el seu suport dient que “em semblen uns bons pressupostos, hi ha unes partides molt importants per a la ciutat com són els diners en inversió que es dedicaran com tots els anys a polítiques socials –que sempre em preocupen-, a l’auditori, la congelació d’impostos, etc.” També ha tingut paraules de reconeixement “per la gestió que ja fet el govern municipal durant aquests anys” i per la disposició a negociar els pressupostos.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha argumentat el seu vot favorable “en compliment del programa electoral i entenc que, per acord de governabilitat signat el juny de 2015, entre el PSC i CiU –aleshores-, perquè considero que es respecta numèricament i en el fons”. També ha expressat la felicitació a l’equip de govern "perquè ha estat un mandat brillant i un exemple a seguir en molts altres pobles i ciutats de Catalunya i Espanya”.

Declaració sobre la manca de servei de telefonia que han patit diferents ciutadans i ciutadanes

A l’inici del plenari, s’ha llegit una declaració sobre les incidències del servei de telefonia de Movistar que fa uns dies van afectar diverses persones dels barris de Can Vidalet i Can Clota, amb especial atenció per a les persones usuàries del servei de teleassistència. La declaració fa referència a la obligació que té Telefònica “per llei, de proveir del servei bàsic de telefonia a la ciutadania. Malgrat és comprensible que es pugui produir una incidència, la seva resolució no es pot perllongar desmesuradament en el temps quan parlem d’un servei bàsic, ja que la no prestació del mateix pot tenir conseqüències que poden arribar a ser molt greus. Considerem que la gestió realitzada per telefònica no ha estat diligent ni acurada a la dimensió de la incidència”. El consistori remarca que “lamentem que la companyia no hagi informat directament l’Ajuntament sobre l’existència d’una avaria que afectava un nombre tan important de persones”.

Modificació de crèdits del pressupost vigent

El ple ha aprovat una modificació de crèdits del Pressupost en vigor. Ho ha fet amb els vots de tot el consistori, a excepció de CE que s’ha abstingut. La modificació de crèdits afecta a un suplement de crèdit (1.556.778,16 €) de la partida destinada a ‘Actuacions d’eficiència energètica en l’enllumenat públic’, de manera que la quantitat total que es destinarà a aquesta finalitat serà de 2.902.278,16,16 €.

Amb aquesta inversió s’estima que s’aconseguirà un fort estalvi en les despeses de consum d’electricitat i un estalvi en emissions de CO2 de 850 Tn a l’any, que representa una reducció respecte les emissions actuals de més del 70%.

Pla de Millora Urbana de la Casa Moratiel

L’Ajuntament ha aprovat provisionalment el Pla de Millora Urbana de la Casa Moratiel (carrer Manuel Florentín), que és una edificació catalogada. El document, que defineix les condicions d’ordenació de la parcel·la, s’ha aprovat amb els vots a favor de tot el consistori, a excepció del regidor de Ciutadans que s’ha abstingut i la regidora de la CUP que hi ha votat en contra. Quan hagi transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació d’al·legacions i amb l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, s’enviarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità per a la seva aprovació definitiva.

El portaveu del PSC, recollint els suggeriments de diversos regidors que demanaven que la ciutadania pugui accedir a aquest edifici catalogat, ha explicat que s’està treballant amb la propietat i s’hi han mostrat disposats.

Aprovació provisional sobre habitatge d’ús turístic

El plenari ha aprovat provisionalment la modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità sobre els habitatges d’ús turístic. Hi han votat a favor PSC, ERC, PP, PDeCAT, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit; mentre que s’han abstingut Cs, ICV, CUP i CE. El 18 de juliol, es va aprovar inicialment la modificació d’aquest article per regular i racionalitzar la implantació dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) a Esplugues, evitar les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania i preservar la convivència entre les persones residents i les persones que estan de pas per la ciutat.

Modificació de l’ordenança reguladora dels horaris de càrrega i descàrrega

Els serveis municipals i la Policia Local han detectat que es fa càrrega o descàrrega de mercaderies en horari nocturn, fet que provoca molèsties al veïnat. Per això, l’Ajuntament ha aprovat la regulació de l’horari general de càrrega i descàrrega, de forma que no es realitzin en horari nocturn (entre les 22 i les 8 hores en dies feiners i entre les 22 i les 10 hores els diumenges i festius). Ha votat a favor d’aquest dictamen tot el consistori, a excepció de la regidora de la CUP que s’ha abstingut. La regulació s’integra en l’Ordenança sobre convivència ciutadana, en la qual es preveuen les excepcions a la norma i el règim sancionador.

Aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d'incendis forestals

S’ha aprovat, amb els vots a favor de tot el consistori a excepció de la regidora de la CUP que hi ha votat en contra, el plànol de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i el document en què es determinen les fases d’execució. Es tracta de donar compliment de les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel que fa al termini en què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals.

Estat d’execució del tercer trimestre del pressupost municipal

Al ple s’ha donat compte de l'estat d'execució del tercer trimestre de l’exercici 2018 a 30 de setembre de 2018. Pel que fa a l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 81,69% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 70,07%. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 99,02% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 69,74 %. I pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 45,23 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 94,40%. En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 60,82%, del qual s’ha pagat el 96,18%; s’ha reconegut un 23,48% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 88,78%.

Pel que fa a l’execució de pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 23,28% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018; mentre que els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 81,02%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2018. Les existències tresoreria a 30 de setembre de 2018 ascendeixen a 14.609.455,78 .

Pel que fa a l’endeutament, a 30 de juny de 2018, el  deute viu ascendeix a 9.848.927,70€. L’estimació a 31 de desembre de 2018 del deute viu, tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els préstecs pendents de disposar en el 2018, per finançar inversions, equival a la suma de 18.987.858,22 € que representa un 44,37% dels ingressos liquidats en l’exercici 2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Període mitjà de pagament a proveïdors

El ple ha donat compte que es compleix la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que durant el tercer trimestre de 2018 ha estat de 27,66 dies.

Increment retributiu addicional del personal municipal

S’ha aprovat per unanimitat l’increment retributiu addicional del 0,30 % per als treballadors i treballadores municipals, segons la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. D’acord amb l'art. 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, l’augment retributiu addicional del 0,30 % sobre la massa salarial s’aplicarà de forma lineal entre totes les places de la plantilla municipal.

Mocions al plenari

S’ha aprovat la moció del PSC, que també ha subscrit CE, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors. Hi han votat a favor PSC, CE, PP, ICV, CUP i la regidora no adscrita; en contra ERC i PDeCAT; mentre que Cs s’ha abstingut i el regidor no adscrit no ha votat.

S’ha aprovat la moció de Cs que proposa prohibir l'obertura de cases d'apostes en les immediacions de centres escolars i juvenils. Hi ha votat a favor Cs, PSC, ERC, PP, PDeCAT i la regidora no adscrita; en contra ICV, CUP i CE; mentre que el regidor no adscrit no ha votat.

S’ha aprovat la moció que ha entrat per urgència amb motiu del ‘Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones’, que es commemora el diumenge 25 de novembre, i que han signat tots els grups municipals. Hi han votat a favor tots els grups, metre que la regidora no adscrita no ha volgut votar aquesta moció i el regidor no adscrit ha votat en contra.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B