Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple març: S’aprova per una àmplia majoria el canvi de nom a sis carrers en compliment de la Llei de la Memòria Històrica

22 de març del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 21 de març s’ha aprovat per una àmplia majoria – amb només l’abstenció de dos regidors- la substitució de diferents noms de carrers del municipi, en compliment de la Llei de la Memòria Històrica. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores assistents al ple, a excepció de la regidora del PP i la regidora no adscrita Laura Benito que s’han abstingut.

El novembre del 2015, el ple va aprovar canviar el nom dels carrers que porten nom de persones relacionades amb la dictadura franquista. En execució d’aquest acord es va crear una Comissió de Coordinació en relació amb el conjunt d’actuacions administratives necessàries per modificar el nom de diversos carrers. Des de la primera reunió, la Comissió de Coordinació s’ha anat reunint successivament segons la periodicitat de reunions acordada i va elaborar un primer informe amb propostes d’actuació, informe que es va aprovar al ple el 15 de febrer del 2017, pel qual s’impulsava la substitució dels noms dels carrers que constaven identificats, amb l’obertura d’un procés participatiu pel qual la ciutadania va presentar propostes de noves denominacions per als carrers afectats.

Els nous noms de carrers, que inclou el darrer informe de la Comissió de Coordinació del 15 de març d’enguany i que s’han aprovat al ple són:

-          L’avinguda del Doctor Josep Maria Pouplana s’anomenarà avinguda de la Mestra Dolors Barceló,

-          El carrer Anton Fortuny s’anomenarà carrer de l’Alcalde Martí Figueras i Castillo,

-          El carrer Melcior Llavinés Roca s’anomenarà carrer de Clara Campoamor,

-          El carrer Gaietà Faura s’anomenarà carrer de David Carreras i Trias,

-          La plaça Josep Català i Soler s’anomenarà plaça d’Elisabeth Eidenbenz (Maternitat d’Elna),

-          El carrer Doctor Manuel Riera s’anomenarà carrer del 8 de març.

 

L’acord es notificarà a les persones interessades, a la vegada que se’n farà trasllat a la Fundació Elna, dipositària del llegat d’Elisabeth Eidenbenz. A efectes pràctics, cal remarcar que les persones que tenen el seu domicili en algun dels carrers que canvien de nom no han de realitzar cap tràmit a nivell jurídic ni a efectes de Correus. Amb la notificació que farà l’Ajuntament qualsevol institució o administració en queda assabentat.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha definit aquest com un “acord històric perquè dóna compliment a la Llei de Memòria Històrica i perquè aquests carrers portaran el nom de persones defensores dels drets, les llibertats i la democràcia”. Ha expressat que “estic contenta que l’hem pogut aprovar amb només dues abstencions”. També ha volgut “la participació en diferents graus de tots els regidors i regidores i la voluntat d’arribar a l’acord”. També ha volgut fer arribar un missatge de tranquil·litat al veïnat, ja que “no cal que facin cap gestió. Ja es fan els tràmits administratius”.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “fem justícia i prenem un acord que hauríem d’haver pres fa temps”. Ha dit que “el resultat del treball de la comissió ha estat molt positiu, s’ha pogut debatre, documentant-se i s’ha fet amb participació ciutadana”. També ha volgut afegir que “estem contents perquè donem compliment a la Llei de Memòria Històrica, i no perquè ens ho digui una llei, sinó perquè la majoria de grups estem d’acord amb la llei i amb el fet que significa donar-hi compliment”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha fet una valoració positiva pel “compliment de la llei” i ha afegit que “ens hagués agradat una comissió més tècnica i menys política (...)“ens hagués agradat alguna solució més neutra políticament parlant”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “estem molt contents, avui no només complim una llei, sinó que és una llei que fa justícia” i ha afegit que “no arribem 2 anys tard –en referència a l’inici dels treballs de la comissió- sinó 39 anys. El mes que ve farà 39 anys de les primeres eleccions municipals i en aquell primer ple ja es podria haver fet”. Ha acabat dient que “es treuen honors a qui s’havien de treure i se’n posen a qui s’havien de donar”.

En nom del PP, Mercè Haro ha dit que el seu grup s’abstindria.

En nom d’ICV, Elisabeth Millá, ha dit que “estem contents d’haver participat en la comissió, dels criteris elaborats i del resultat final”. No obstant, ha dit que “el darrer pas no ha estat del nostre gust” perquè es van revocar uns criteris aprovats a la comissió per una moció del seu grup de l’any 1998 que feia referència a la proporcionalitat d’1 a 3 per afavorir el nom de dones per a carrers de la ciutat. Millá ha dit que “al final tampoc s’ha respectat la proporcionalitat” entre noms de dones i homes.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha dit que “recolzem la proposta i donem així compliment a la llei”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha afegit que “cal incidir en la falta de noms de dones, ja que la memòria històrica és el resultat de la història que s’ha volgut recordar, majoritàriament escrita per homes” i que “per a properes vegades caldria  fer un esforç per recuperar el nom de moltes dones que van marcar i marcaran la història d’aquest poble”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha expressat que “estem contents” perquè la llei es porti a terme, no obstant ha volgut afegir que estar “trist perquè el nom de Domingo Rubio –qui va ser president de l’AVV La Plana - no ha pogut estar dins d’aquesta llista, esperem que estigui en properes llistes”.

La regidora no adscrita Laura Benito s’ha abstingut.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha subscrit les paraules de l’alcaldessa i ha votat a favor.

Liquidació del Pressupost del 2017

El plenari també ha donat compte del decret de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2017, del qual se’n remarca el resultat pressupostari ajustat, de 7.032.358,11 €; un romanent de tresoreria de 18.907.494,45 € -dels quals 7.299.488,44 € corresponen a romanent de tresoreria afectat: 3.812.904,29 € a provisió per saldos de dubtós cobrament i 7.795.101,72 € a romanent de tresoreria per a despesa general-. Així mateix, s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes, amb una capacitat de finançament de 5.624.548,84 €. Pel que fa a sostenibilitat financera, el volum de deute viu a 31 de desembre del 2017 és de 18.704.813,37 €, que representa un 43,71% dels ingressos ordinaris de 2017.

D’altra banda, s’ha disminuït l’endeutament net amb entitats financeres durant l’exercici 2017 en 655.606,31 €. L’augment de la despesa computable a l’exercici de 2017 ha estat del -6,01%, no superant el límit del 2,1% que estableix la normativa. Pel que fa als drets de difícil o impossible recaptació, per aplicació dels criteris establerts pel Ple Municipal de 18 de febrer de 2015, importen 3.812.904,29 €.

El plenari també ha donat compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen.

Modificació de crèdit

També en l’àmbit de les finances municipals, el plenari ha aprovat, amb els vots a favor de PSC, Cs, ERC, PDeCAT, i els regidors no adscrits Laura Benito i Albert Comellas, el vot en contra de la CUP i l’abstenció del PP, ICV i CE, una modificació de crèdits de l’exercici pressupostari actual per un import de 4.516.528,00 €. Les despeses ordinàries es modifiquen en 66.528 €, finançades íntegrament per transferències entre partides. Les despeses d’inversió, equivalents a la quantitat de 2.250.000 €, suposen un increment net del pressupost. El crèdit destinat a despesa d’inversió (2.250.000 €) s’aplica  fonamentalment als següents projectes:

-          Remodelació Edifici Remoli: 100.000 €

-          Aparcament del carrer Rovellat: 40.000 €

-          Quadres elèctrics de les instal·lacions provisionals per a actes via pública: 55.000 €

-          Vorera al carrer Àngel Guimerà: 200.000 €

-          Urbanització del vial av. Isidre Martí/c.Lluís Millet: 100.500 €

-          Casal d’entitats: 327.795 €

-          Urbanització de l’entorn del CEM Can Vidalet: 531.970 €.

-          Millora i reparació d’equipaments municipals (del c.Cedres, Centre Municipal Puig Coca i Espai Baronda): 272.000 €

-          Horts urbans: 65.389 €

-          Adquisició d’equips i aplicacions informàtiques: 428.446 €

-          Adquisició de vehicles per a la Policia Local i unitat mòbil: 119.500 €

 

Les noves despeses d’inversió es financen amb transferències de capital de la Generalitat de Catalunya (Pla de Barris) per import de 50.000 € que aniran destinats a la remodelació de l’Edifici Remolí per a joves; també es formalitzarà un nou préstec per import de 2.200.000 €; i s’aplicarà 2.200.000 € del Romanent Líquid de Tresoreria de l’exercici 2017 per amortitzar anticipadament préstecs bancaris.

Preus públics d’aparcaments

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots el consistori, a excepció de la CUP que s’ha abstingut i CE que ha votat en contra, la modificació de preus públics de l’ordenança sobre els aparcaments municipals subterranis de la plaça Catalunya i del CEM Les Moreres, de manera que s’estableix un descompte del 20% per a col·lectius d’un mínim de 10 vehicles, en abonaments diürns laborals, a la tercera planta de l’aparcament de la plaça Catalunya. També es modifica l’horari i el preu de l’abonament diürn, de dilluns a divendres, que es va establir amb caràcter promocional i limitat en la durada per a l’aparcament de Les Moreres, que queda de la següent manera: de 7.30 a 21 h, el preu serà de 24,79 €, IVA exclòs.

Accés directe des del futur centre comercial a la Ronda de Dalt

D’altra banda, el ple municipal ha aprovat sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, depenent de la Generalitat, la cessió gratuïta del vial d’incorporació a la carretera B-20 o Ronda de Dalt, des del carrer Laureà Miró. Això respon a la necessitat de construir una nova sortida de l’aparcament del centre comercial de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, que tingui accés directe a l’entrada 11 de la Ronda de Dalt (B-20), per tal d’alliberar una part important de trànsit, especialment a l’entorn de la rotonda Jacinto Benavente, i preveure així una millora de la mobilitat. Hi ha votat a favor PSC Cs, PP, PDeCAT, i els regidors no adscrits Laura Benito i Albert Comellas, mentre que ERC s’ha abstingut i la CUP i CE han votat en contra.

Moció sobre infància

S’ha aprovat amb el suport de tots els regidors i regidores presents al plenari una moció per iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell ‘Esplugues, ciutat amiga de la infància’. S’acorda sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol que iniciï els tràmits per a l’obtenció del Segell de Reconeixement a Esplugues com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’ i comptar amb el posterior suport i col·laboració per seguir millorant i innovant en aquelles polítiques adreçades a la infància i l’adolescència.

Moció sobre els presos independentistes

S’ha aprovat la moció del grup municipal del PDeCAT que també ha subscrit ERC per demanar els trasllat dels presos independentistes a presons catalanes. Hi ha votat a favor PDeCAT, ERC, PSC, ICV, CUP i CE, mentre que Cs i PP han votat en contra, i el regidor no adscrit Albert Comellas s’ha abstingut. Amb la moció l’Ajuntament expressa entre d’altres punts “expressar el seu desacord amb la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les entitats més importants de Catalunya, i alhora manifesta però, el respecte a les decisions judicials”, així com també considera que “l’aplicació de la mesura cautelar com la presó preventiva, adoptada pel Tribunal Suprem, dificulta la normalització de la situació política a Catalunya”.

Moció sobre escola catalana

S’ha aprovat la moció del grups municipals d’ICV, PDeCAT, ERC, CE i CUP de protecció del model educatiu català. Hi han votat a favor els grups proposants i PSC, mentre que han votat en contra Cs i PP, i el regidor no adscrit Albert Comellas s’ha abstingut. Els grups proposants han demanat que es votés punt per punt els 8 acords de la moció, per la qual cosa la moció s’ha aprovat, a excepció del punt setè que feia referència a l’article 155 de la Constitució. Entre d’altres, la moció proposa “assumir com Ajuntament el lideratge i convocatòria de les accions que calgui, mitjançant els mitjans que es disposin, amb la finalitat de defensar l’escola pública catalana i el seu sistema educatiu”.

Proposta ciutadana sobre Holodomor

Al final de la sessió plenària, s’ha posat a debat una proposta ciutadana que ha presentat l’Associació Taras Shevchenko sobre la instal·lació d’una escultura a la ciutat dedicada al Holodomor, que no ha prosperat per haver-hi hagut 10 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció. Hi ha votat a favor Cs, ERC, PP, ICV, PDeCAT i el regidor no adscrit; han votat en contra  PSC i CUP, i s’ha abstingut CE. Segons l’entitat espluguina l’Holodomor fou el “genocidi que va perpetrar el règim de Stalin en els anys 1932 i 1933, pel qual més de 10 milions de persones varen morir per la Fam Artificial”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B