Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple maig: Esplugues dóna suport a les famílies que s’han quedat sense plaça escolar per als seus fills de 3 anys en la primera i la segona opció

L’Ajuntament suspèn cautelarment l’acord d’afegir el castellà als senyals de trànsit

18 de maig del 2017

El plenari de l’Ajuntament ha fet una declaració institucional en la sessió ordinària del 17 de maig de suport a una vintena de famílies d’Esplugues que s’han quedat fora de la primera i la segona opció que havien escollit per escolaritzar el proper curs 2017-2018 els seus fills al nivell d’Educació Infantil 3 a l’escola pública.

Amb la declaració, l’Ajuntament en ple mostra el suport a les famílies i es compromet a realitzar les gestions necessàries perquè el Departament d’Ensenyament de la Generalitat atengui i resolgui al més aviat possible les demandes sol·licitades per aquestes famílies.

Esplugues dóna suport al manifest que reclama una atenció sanitària primària de qualitat

També s’ha llegit a l’inici del ple una declaració institucional de suport al ‘Manifest de Rebel·lió Primària’ que impulsen les entitats i plataformes en defensa de la sanitat pública a Catalunya, entre d’altres Rebel·lió Primària FOCAP, TSCAT.ALFICC, CONFAVC i CAMFIC.

La declaració, que té el suport del conjunt del consistori, recull diverses demandes sobre la sanitat pública com ara que s’augmenti el pressupost destinat a atenció primària de salut, que s’ha de situar com a mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25% i, d’aquesta manera, dotar amb els recursos necessaris els centres d’atenció primària, atenció continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són competència de Catalunya.

Així mateix es demana que l’atenció primària sigui l’eix del sistema sanitari públic i la recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària perduts des del 2011 fins arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals. També es remarca que cal posar fi a la precarietat laboral, que afecta tant a professionals com a pacients perquè disminueix la qualitat clínica, incrementa els errors i priva de la confiança entre professional i pacient.

També s’incideix en la necessitat de dotar d’autonomia de gestió i de lideratges propers els EAP. Amb tot, el manifest reitera que sense aquestes demandes satisfetes no serà possible que la ciutadania rebi l’atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania.

Contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes

L’Ajuntament ha aprovat convocar novament la licitació del contracte del servei consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues, després que s’hagi rebut un escrit de l’Asociación Española de Empresa de Parques y Jardines relatiu a la interpretació jurídica d’una directriu europea.  Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció del vot contrari d’ICV, CUP i CE. Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 26 d’abril de 2017 es va convocar la licitació del contracte relatiu al servei consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat. Vist l’escrit presentat per l’Asociación Española de Empresa de Parques y Jardines i les diferents recomanacions i criteris interpretatius emesos per les juntes consultives de contractació respecte als efectes directes de les recents Directives Europees en matèria de contractació, resulta prudent, per conferir la màxima transparència, concurrència i seguretat jurídica a l’expedient, deixar sense efecte l’anterior convocatòria i tornar a convocar la licitació d’aquest contracte mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Estat d’execució del Pressupost Municipal

Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març de 2017. L’estat d’execució dels ingressos reflecteix que s’ha liquidat un 39,25% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 39,97%. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 41,48% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 34,89%. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 16,84% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 84,44%. En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 18,38%, del qual s’ha pagat el 87,68%. S’ha reconegut un 11,47% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 66,28%.

També cal destacar que de l’estimació de l’evolució de les despeses i ingressos fins a finalitzar l’exercici es desprèn que es complirà amb el principi d’estabilitat pressupostària que contempla la normativa en vigor.

Pel que fa a l’execució pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 22,02% respecte a les pendents a 1 de gener de 2017, mentre que els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 91,43% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2017.

Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2017 ascendeixen a 23.154.723,89€, mentre que el deute viu de l’Ajuntament a 31 de març de 2017 ascendeix a 18.624.477,62€. L’estimació del deute viu a 31 de desembre de 2017 (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2017, per finançar inversions) equival a la suma de 18.652.545,04 €, que representa un 39,35% dels ingressos liquidats en l’exercici 2016, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Conveni de col·laboració per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de l’abstenció d’ICV i la CUP, la signatura d’un conveni de col•laboració entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí per continuar prestant el servei de la deixalleria municipal de forma mancomunada. El novembre de 2001, ambdós ajuntaments van signar un conveni de col•laboració per a la prestació del servei de deixalleria, d’acord amb el qual s’ha regit la relació entre els dos municipis per a la gestió de la deixalleria de forma mancomunada. Atesa la durada del vigent conveni i per adaptar-lo a la normativa vigent, els dos ajuntaments han acordat actualitzar el seu contingut, concretant les obligacions, compromisos i percentatges de participació amb la finalitat d’ajustar-se a la realitat existent pel que fa a la gestió mancomunada de la deixalleria.

Moció per la suspensió cautelar de l’acord sobre senyals de trànsit

S’ha aprovat la moció proposada per ERC, PSC, PDeCAT, ICV, CUP i CE per la qual se suspèn cautelarment l’aplicació de l’acord de la moció 8/17 aprovada al ple ordinari del mes de març sobre el text addicional que acompanya alguns senyals de trànsit –per exemple, horari de càrrega i descàrrega, de zona blava d’estacionament,etc-. Hi han votat a favor els grups proposants i la regidora no adscrita, mentre que els tres regidors de Cs (1) i PP (2) hi han votat en contra.

Amb l’aprovació de la moció, s’acorda sol·licitar un informe jurídic a la secretaria municipal que inclogui l’abast i els límits legals de l’acord segon de la moció aprovada fa dos mesos –que especifica que el text explicatiu d’alguns senyals de trànsit haurà de figurar en bilingüe-, les limitacions legals que hi són aplicables, l’abast de totes les normes i lleis aplicables, així com també totes les interpretacions vàlides que hagin estat emeses sobre aquest assumpte, amb especial atenció a tota la documentació aportada per la Direcció General de Política Lingüística del 3 de maig del 2017.

La moció conclou que es revocarà l’aplicació de l’acord segon de la moció aprovada al març, en cas que l’informe jurídic no avali la imposició forçosa del castellà en els textos addicionals dels senyals de trànsit a la ciutat.

Moció de suport a la Resolució 306/XI i al compromís del Govern amb el Referèndum

No ha progressat la moció presentada pel PDeCAT i ERC de suport al compromís del Govern amb el Referèndum. Hi ha votat a favor els grups proposants, ICV, CUP i CE, i en contra PSC, Cs, PP i la regidora no adscrita. La moció proposa rebutjar políticament la suspensió i posterior anul·lació del punt 1 de la resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern aprovada per majoria pel Parlament de Catalunya, així com també rebutjar políticament la suspensió per part del Tribunal Constitucional de les partides del pressupost de la Generalitat relacionades amb el pressupost i aprovades per majoria pel Parlament.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B