Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple maig: Aprovat el pla perquè Sant Joan de Déu i el nou Pediatric Cancer Center es connectin per una passera elevada

16 de maig del 2019

A la sessió del darrer ple ordinari de la legislatura, celebrat el dimecres 15 de maig, s’ha aprovat inicialment per una àmplia majoria la modificació puntual del PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediatric Cancer Center a l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de la regidora de la CUP que s’ha abstingut i el regidor no adscrit Albert Comellas que no ha votat aquest dictamen.

Es tracta d’un document promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i per l’hospital a fi i efecte de poder connectar el Pediatric Cancer amb l’actual edifici de l’Hospital Sant Joan de Déu, mitjançant una passera, amb la finalitat d’establir sinergies i fer ús dels recursos físics ja existents a l’hospital.

Estat d’execució del pressupost municipal

En la sessió plenària s’ha donat compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal vigent, a data 31 de març, pel qual l’execució d’ingressos reflecteix que s’ha liquidat un 29,43% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 40,25%; en relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 44,36% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 36,52 %.

Pel que fa a les despeses, s’ha reconegut un 12,30 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 94,38%; i pel que fa a la despesa corrent, s’ha reconegut un 17,58%, del qual s’ha pagat el 96,65%.

Referent a l’execució de pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 15,44% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019; i els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 93,21%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019.

Les existències de tresoreria ascendeixen a 17.123.908,10€ i en endeutament, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 18.510.442,74€. L’estimació, a 31 de desembre de 2019, del deute viu equival a 17.719.192,43€ que representa un 40,65% dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Mocions al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció del regidor no adscrit Albert Comellas per reservar un espai de l'àmbit públic destinat a la memòria de Na Neus Català.

No ha prosperat la moció del PDeCAT, que també ha subscrit ERC, sobre la condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbòlica del president Puigdemont. Només ha tingut el vot favorable dels dos grups proposants, ja que la resta de regidors i regidores han votat en contra a excepció d’ICV que s’ha abstingut.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B