Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juny: S’aprova el Pla Estratègic d’Esplugues 2025 per una ciutat sostenible, inclusiva i intel·ligent

21 de juny del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 20 de juny s’ha aprovat amb una àmplia majoria el Pla Estratègic d’Esplugues 2025. Hi han votat a favor PSC, Ciutadans, ERC, PDeCAT, Canviem Esplugues, la regidora no adscrita Laura Benito i el regidor no adscrit Albert Comellas; s’han abstingut PP i ICV; i la CUP hi ha votat en contra. La planificació estratègica es configura com una eina de treball fonamental per identificar el model de ciutat que es desitja, apropar els interessos públics i privats, estimular iniciatives i impulsar la posada en marxa de projectes de futur. D’acord amb el pla, es vol configurar una ciutat sostenible, inclusiva i intel·ligent. El Pla Estratègic de la ciutat permet la concreció d’un marc general de desenvolupament on, a partir del qual, i amb el consens de tots els agents implicats, s’identifiquen les actuacions necessàries per assolir els objectius fixats.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, ha subratllat que “el Pla Estratègic Esplugues 2025 s’ha elaborat a partir d’un procés molt llarg i que s’ha fet amb la participació de la ciutadania”. En concret, s’ha fet una anàlisi de la situació actual enfrontada a un escenari de futur i s’han identificat les potencialitats i debilitats,  les variables i els factors del nostre entorn i, a partir d’aquí, s’han definit les estratègies i els objectius prèviament acordats i consensuats més adients a la nostra realitat i a la visió compartida del futur de la ciutat.

Actualment, per a l’Ajuntament d’Esplugues disposar del Pla Estratègic és imprescindible per presentar projectes i programes a les convocatòries de Fons Europeus. El procés d’elaboració del pla s’ha fet amb participació ciutadana, sota el lema ‘El futur d’Esplugues és a les teves mans’, una frase que sintetitza el caràcter participatiu que des del principi ha tingut el procés d'elaboració iniciat a principis del 2016, amb sessions presencials als diferents barris i també amb aportacions que la ciutadania ha anat realitzant a l’Ajuntament per diferents canals escrits, verbals i telemàtics. Per establir una visió comú de ciutat, així com també definir l'itinerari necessari per assolir aquesta visió, s'ha comptat amb la col·laboració de tots els agents públics i privats que intervenen en la dinàmica urbana del municipi.

Com es recull en el document aprovat, “la Planificació Estratègica és un instrument que es posa al servei de l’acció de govern en una nova etapa dominada per la cooperació entre els governs locals i la societat civil. El dia a dia i l’extraordinària importància que, per la seva proximitat al ciutadà, tenen els problemes quotidians als que han de fer front els ajuntaments, fan que les energies i els esforços més importants es dediquin a això”.

El Pla Estratègic Esplugues 2025 defineix sis reptes clau: contra el canvi climàtic, desenvolupament econòmic, desenvolupament territorial, persones, projecció de la ciutat i bon govern:

• Contra el canvi climàtic. Aplicar mesures per a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, d'adaptació als efectes del canvi climàtic i de millora de la qualitat de l'aire, per garantir la salut de la ciutadania i de les generacions futures.
• Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat. Fomentar una indústria 4.0, sostenible i integradora, definir la marca Esplugues per afavorir el posicionament internacional i potenciar l'oferta de serveis a les empreses, entre d'altres objectius.
• Estratègia de desenvolupament territorial i espai públic. Garantir un model de transformació amb criteris d'accessibilitat, així com un habitatge digne.
• Persones. Vetllar per un sistema educatiu de qualitat, fer d'Esplugues una ciutat inclusiva que lluita contra la pobresa, potenciar polítiques d'habitatge que garanteixin la seva funció social i treballar per aconseguir la igualtat real entre dones i homes, entre altres objectius.
• Projecció de la ciutat. Projectar Esplugues com a model de ciutat accessible, saludable, sostenible, inclusiva, connectada, integrada i potenciada per l'entorn de l'àrea metropolitana.
• Bon govern. Millorar l'eficiència municipal, posant en marxa iniciatives per aconseguir una administració més eficient i innovadora, que faciliti les relacions amb la ciutadania i actuï sota els principis de govern obert (transparència, participació i col·laboració), ètica i valors.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït l’esforç de tots els grups en el procés d’elaboració i aprovació del pla i ha dit que “és un document important per a la ciutat, que no pretén arribar a desglossar les accions concretes, sinó eixos i estratègies; definir quin és el model de ciutat que ens imaginem de cara al futur”. Sanz ha afegit que “és un document viu i obert, que necessita anar-se adaptant a les circumstàncies de cada moment” i ha fet referència que alguns temes que s’han comentat en la sessió plenària fan referència a competències compartides amb altres administracions, “que no són exclusivament competència d’aquest ajuntament”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha qualificat el pla “d’eina necessària, com un marc global que està ple de bones intencions i bons objectius, que després caldrà que el govern municipal desenvolupi” i “deixa marge d’actuació a les diferents idees que aquí representem tots”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, han votat a favor “però sense que aquest sí vulgui dir que ens casem amb el contingut del text, sobretot perquè es tracta d’un document tècnic, té poc de polític (...) com toca en un document com aquest ja que recull molts plans municipals i amb un objectiu molt clar, que és l’obtenció d’unes subvencions europees”.

En representació del PP, Mercè Haro ha dit que el seu grup s’abstindrà.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha explicat que “compartim bona part de la diagnosi que es fa en el pla”, ja que ha recollit “bastants punts dels que nosaltres vam presentar per fer el DAFO”, però no comparteixen “parts del pla que per a nosaltres són molt importants, que diferencien molt el model de ciutat que defensem nosaltres del que defensa el govern municipal” i ha dit que “la diferència més important és el tractament que es fa del Pla Caufec”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha trobat el pla “força correcte donat que casa molt amb els interessos electorals actuals i futurs nostres” i també ha al·ludit als 6 eixos estratègics tot dient que “n’hi ha quatre proposats que per a nosaltres són cabdals i en la primera part de la legislatura, de manera conjunta, hem anat desenvolupant” fent referència a  la tasca anterior del seu grup en el sí de l’equip de govern: eix de les persones, eix del canvi climàtic, eix del bon govern i eix de l’ocupació de qualitat, que “ens identifiquen molt i els hem liderat i coordinat de manera conjunta mentre hem estat al govern. Per això ens en sentim partíceps mentre ha durat aquesta col·laboració”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “tot i compartir bona part dels problemes que s’hi detecten, discrepem de l’anàlisi del què ha causat aquests problemes” i ha dit que “entre els eixos centrals de les temàtiques ha treballar trobem l’habitatge (...), el model de desenvolupament i reactivació econòmica que centra en grans multinacionals”, la protecció del medi ambient i la necessitat de preservar la zona de Collserola, el creixement de població, entre d’altres.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha manifestat que “el pla recull bones intencions, algunes difícils de plasmar, per una qüestió de competències o per recursos econòmics que s’hauran de buscar”. També ha dit que “és molt tècnic, però analitza la nostra realitat detectant problemes greus que tenim com a ciutat” com ara escàs sòl i problemes de creixement en habitatge i equipaments.

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que “trobo a faltar major profunditat en plans com el d’habitatge públic, com a mínim que s’especifiqués quines mesures es portaran a terme els propers anys per ampliar l’habitatge públic i per intentar abaratir l’habitatge de lloguer” i també ha fet referència a altres propostes que ha realitzat relatives a medi ambient i l’àmbit sociocultural, entre d’altres.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha fet referència a alguns dels suggeriments que ha fet com són una fortalesa, per “subratllar la varietat d’indústries punteres tecnològicament als nostres polígons” i en l’estratègia de desenvolupament econòmic ha dit que “cal remarcar la indústria, que és un tret molt característic de Catalunya (...) i és un tractor i aglutinador d’activitats, de serveis externs” i “és una font d’innovació de treball de qualitat”. Ha dit que “la indústria d’Esplugues és neta majoritàriament i cal posar en valor aquest esforç. Volem protegir la indústria existent i atreure’n de nova que la complementi”.

Declaració institucional sobre el Dia de l’Alliberament LGBTI

A l’inici del ple l’alcaldessa ha llegit una declaració institucional amb motiu de la commemoració el 28 de juny del Dia de l’Alliberament o l’orgull LGBTI, que fa al·lusió als drets humans: “Quan es compleixen 70 anys de l'aprovació del document declaratiu aprovat per l'Assemblea General de Nacions Unides, 65 anys des de l'aprovació del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i 39, des de la seva ratificació per Espanya, l’Ajuntament d’Esplugues s'adhereix, un any més, a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI com a part del seu compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats com un principi fonamental i una tasca prioritària per a les Administracions locals”.

La declaració subratlla que “les Corporacions locals seguim compromeses amb el desenvolupament i implementació de polítiques i serveis públics vetllant per una garantia d'igualtat efectiva amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere, com a element essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible”.

Entre d’altres, amb la declaració es convida “a totes les entitats a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seva identitat sexual i/o de gènere i de la seva orientació sexual”.

Aprovacions de l’àmbit urbanístic

El plenari ha aprovat el text refós del document de la Modificació del Pla especial d’equipament i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes, al carrer Sant Mateu, 24-26, de la Clínica Diagonal  de FIATC. Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores, excepte CE i ICV que s’han abstingut i la CUP que hi ha votat en contra. Quan es va tramitar la modificació del Pla especial del centre hospitalari –aprovat al ple d’abril de 2017-,  a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva, aquest organisme va suspendre l’aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un text refós, s’incorporessin un seguit de prescripcions que aquell acord detallava, que és el que passa ara a aprovació.

El text refós ha estat presentat i, a part d’introduir les prescripcions indicades per la Comissió, ha introduït alguna modificació per tal de sotmetre’l a informació pública abans d’enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

D’altra banda, el plenari ha aprovat provisionalment el Pla especial d’equipaments a l’avinguda Jacint Esteve Fontanet, 105, promogut per la Asociación Cultural del Colegio Alemán San Alberto Magno. S’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups, excepte ICV i la regidora no adscrita que s’han abstingut, i la CUP que ha votat en contra. El 23 de març de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment el Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteve Fontanet en aquest número, promogut pel col·legi alemany. Un cop ha transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions, el ple ha aprovat provisionalment el document i, seguidament, l’enviarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Aprovació del Pla de Protecció Civil Municipal

El plenari ha aprovat definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en compliment de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, que es va elaborar l’octubre passat i que es va aprovar inicialment el novembre passat. En el període d’exposició pública no s’ha presentat cap suggeriment o al·legació. Hi ha votat a favor tot el consistori, excepte la CUP que s’ha abstingut.

Actualització del padró d’habitants

S’ha aprovat per unanimitat la revisió anual de Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018, que és de 46.726 habitants, dels quals 22.336 són homes i 24.390 són dones. En concret, hi ha una variació de 680 habitants més que l’any passat.

Festes locals per al 2019

D’altra banda, el ple ha aprovat declarar festes locals d'Esplugues per a l'any 2019 els dies 10 de juny (2a Pasqua) i 21 de setembre (Sant Mateu, patró d’Esplugues). Hi ha votat a favor tots els grups, excepte ERC i ICV que han votat en contra, i la CUP que s’ha abstingut.

Moció en defensa dels drets de l’Adrià Carrasco

S’ha aprovat la moció de la CUP en defensa dels drets de l'Adrià Carrasco i per fer costat al grup de suport ‘Adri et volem a casa’. Hi han votat a favor CUP, ERC, ICV, PDeCAT, Canviem Esplugues i el regidor no adscrit; s’ha abstingut el PSC i hi ha votat en contra Cs, PP i la regidora no adscrita. Entre d’altres acords, la moció vol “posar de manifest que és pública i notòria la trajectòria personal de l’Adrià i la seva integració en el teixit associatiu (...) de caràcter reivindicatiu i pacífic” i remarca que “tenim la percepció que la naturalesa de les protestes ciutadanes en les quals pot haver participat l’Adrià no és constitutiva dels delictes que se li imputen”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B