Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juliol: Neix el Consell Econòmic i Social d’Esplugues per impulsar la cohesió social, el creixement sostenible i l’ocupació de qualitat

El CES és un òrgan consultiu i de participació previst al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019

21 de juliol de 2016

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat al ple municipal celebrat el dimecres 20 de juliol la creació del Consell Econòmic i Social (CES) per unanimitat de tot el consistori. Es tracta d’un compromís que ja estava previst al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019 que es va signar el 22 d’abril d’enguany amb els agents econòmics i socials de la ciutat i de la comarca del Baix Llobregat i es va aprovar per unanimitat de tot el consistori el 27 d’abril.

El CES d’Esplugues és un òrgan consultiu i de participació del qual en formen part representants de l’àmbit econòmic i social del territori: l’equip de govern de l’Ajuntament, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la comarca, els grups polítics amb representació a la Junta de portaveus i els representants de la vida econòmica de la ciutat.

El CES neix amb la principal funció de col·laborar per aconseguir l’objectiu plantejat en el Pacte: cercar el benestar de les persones a través de la cohesió social, el creixement sostenible i la generació d'ocupació de qualitat. A partir d’ara, serà l’espai de debat, seguiment i avaluació del conjunt de polítiques socioeconòmiques de la ciutat recollides al pacte econòmic de la ciutat. Els òrgans que composen el CES són el plenari i la Comissió Executiva, mentre que la Presidència recau en l’alcaldessa, Pilar Díaz.

En el decurs del debat al plenari, per part de l’equip de govern el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha expressat la satisfacció que el consistori aprovi per unanimitat la creació del Consell Econòmic i Social, que “pensem que serà important i que podrà tenir bons resultats. És un dels punts del pacte econòmic que vam aprovar per unanimitat”.

També per part de l’equip de govern, el portaveu de CDC, Santi Siquier, ha remarcat que “és una eina clau, fonamental, per analitzar l’evolució, la implementació i els objectius que pretenem en el pacte econòmic. És molt garantista i estem molt satisfets que l’encetem d’una vegada”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que el seu grup estan molt contents per l’aprovació i que “esperem que doni fruits molt importants per aquesta ciutat”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “des de l’ajuntament entenem que hauria d’animar a la ciutadania a participar-hi, per tant votarem favorablement”.

Així mateix, la resta de portaveus, Marcos Sánchez, del PP, Estefanía Zafra, d'ICV, Julio Roldán, de C's, Julián Carrasco, de CE, i la regidora no adscrita, Laura Benito, van donar suport a la proposta de creació del CES i hi van votar a favor.

Pacte pel clima i l’energia

D’altra banda, el plenari ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, que ha posat en marxa la Comissió Europea, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció de la CUP que s’ha abstingut.

Es tracta del compromís de les ciutats d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2, mitjançant actuacions d’eficiència energètica, i també relacionades amb les fonts d’energia renovables, i millorar la resiliència dels municipis davant els impactes del canvi climàtic. Amb l’adhesió a aquest pacte, l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins a l'any 2030 i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient.

El compromís municipal de lluitar contra el canvi climàtic ve de lluny, ja que l’’any 2008, el ple va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic, que va néixer després d’un procés de consultes amb moltes ciutats europees i pretenia aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2.

Aprovació del Pla Director de Cooperació al desenvolupament

En la sessió plenària s’ha aprovat el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2016-2019 que s’ha elaborat amb el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona i neix per la voluntat política del govern municipal d’analitzar, revisar, actualitzar i millorar l’eficiència en la qualitat de la cooperació, i fer-ho obrint-lo a la participació de les entitats que són membres del Consell municipal de Cooperació que hi han col·laborat. S’ha aprovat per unanimitat de tots els regidors i regidores, alguns dels quals han remarcat en el decurs del debat al plenari la bona feina que s’ha fet, obrint-lo a la participació de la ciutadania i de les entitats.

L’objectiu principal del Pla Director és determinar l’orientació estratègica que el nostre municipi vol donar a la cooperació al desenvolupament durant els pròxims quatre anys, de manera que s’han identificat diversos objectius estratègics: augmentar el coneixement i la consciència crítica de la ciutadania davant els problemes globals; millorar la qualitat i l'impacte de les accions de cooperació internacional que es realitzen des de la ciutat; potenciar el valor afegit de la cooperació municipalista; i avançar en la coherència del conjunt de polítiques públiques municipals amb els objectius de transformació global.

Pròrroga del contracte de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes

Després de la pròrroga que al maig del 2015 es va aprovar del contracte de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes que té adjudicat l’empresa URBASER, S.A., amb incorporació de diverses millores (un equip per al manteniment de les fonts ornamentals i un equip per al tractament de plagues de les palmàcies), el plenari ha aprovat una pròrroga per a un any més. Hi han votat a favor PSC, CDC i C’s, mentre que s’han abstingut ERC, ICV i la regidora no adscrita, i hi ha votat en contra la CUP i CE.

S’incorporen canvis com ara l’aplicació d’un nou servei consistent en realitzar una prova pilot de control biològic amb depredadors i parasitoides, per al control d’àfids (per un import de 3.080 € sense IVA), aplicant un estalvi per al període 2016-2017 de 21.861,95 € sense IVA.

El preu del contracte anual és de 1.095.873,14 € IVA inclòs, que representa una rebaixa de 0,404 % respecte al preu actual.

Modificació de crèdits del pressupost municipal

També s’ha aprovat una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor per atendre despeses d’inversió per import d’1.100.000 €, que es destinaran a l’adquisició de béns immobles de l’av. Isidre Martí, 23-25 /Lluís Millet 1-3, per import de 500.000 € (últim pagament d’expropiació de la finca) i l’adquisició de l’edifici La Baronda per import de 600.000 € que, com es va informar, ha passat a mans municipals. Aquest augment de despesa es finança amb la concertació de noves operacions de crèdit pel mateix import. Hi han votat a favor PSC, CDC, PP i C’s, mentre que s’han abstingut ERC, CUP, CE i la regidora no adscrita, i hi ha votat en contra ICV.

Període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el segon trimestre del 2016 de 7 dies per sota del que està establert, que equival a un període de pagament de 23 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal.

Conveni amb l’AMB sobre les línies de bus EP1, EP2 i JM

L’Ajuntament ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració amb l’AMB per definir les característiques del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de les tres línies d’autobús EP1, EP2, i JM, que donen servei a diversos municipis del Baix Llobregat, i definir així les condicions tècniques que han de regir la licitació per procediment obert del contracte de gestió de servei, el seu finançament i el seu seguiment. Hi van votar a favor PSC, CDC, ERC, ICV, C’s, CE i la regidora no adscrita, mentre que la CUP es va abstenir.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona portarà a terme la nova licitació i contractació del servei i tota la tramitació prèvia. La proposta de conveni inclou la distribució del finançament del servei entre l’AMB i l’Ajuntament per cada any en el període comprès entre 2017 i 2022, amb possibilitat de pròrroga fins a l’any 2025 per a cadascuna de les tres línies d’autobús EP1, EP2, i JM.

Declaracions institucionals sobre l’Orgull LGBTI i el manteniment del servei de rehabilitació al CAP Pubilla Casas-Can Vidalet

El plenari ha acordat una declaració institucional per commemorar el 28 de juny com a Dia de l’Alliberament o l’Orgull LGBTI, referma la seva declaració com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país realitzen amb motiu d’aquest dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Amb la declaració, el ple municipal referma l’acord de seguir posant en un lloc visible, cada 28 de juny, la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.

D’altra banda, el ple ha fet una declaració institucional sobre el manteniment del servei de rehabilitació i logopèdia ubicat al CAP de Pubilla Casas-Can Vidalet, per la qual es sol·licita que en cap cas aquest servei es traslladi i pugui continuar atenent a la població de referència dels barris corresponents d’Esplugues (Can Vidalet i Can Clota) i l’Hospitalet. Així mateix, es declara que es consensuarà qualsevol futur canvi d’ubicació del Servei de Rehabilitació d’aquest CAP amb els ajuntaments de les dues ciutats i amb les associacions de veïns afectades.

Mocions proposades al ple

S’ha aprovat una moció de suport al Correllengua 2016 que organitza la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. La moció, presentada per CDC, ERC i ICV, ha obtingut el suport dels grups proposants i de PSC, CUP i CE, mentre que PP ha votat en contra i C’s i la regidora no adscrita s’han abstingut.

També ha prosperat la moció per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi, que han presentat PSC, PP, C’s, CE i la regidora no adscrita. Amb el text aprovat es demana a la Generalitat que cobreixi tots els serveis assistencials que requereix la població de referència d’aquest centre hospitalari mitjançant el concert amb el Consorci Integral de Salut, a la vegada que garanteixi el concert amb el Consorci  per a aquest any i contempli l’increment previst de 4,5 milions d’euros, per tal de cobrir el dèficit econòmic actual i poder seguir prestant els serveis actuals. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups proposants i d’ICV, mentre que s’han abstingut ERC, CDC i CUP.

Ha prosperat la moció presentada per la CUP per declarar Esplugues com a municipi compromès amb la banca ètica, que entre altres acords recull que l’Ajuntament treballi de manera activa amb la banca ètica i s’estableixin contactes amb les diferents entitats de banca ètica que treballen a Catalunya per conèixer el seu funcionament i serveis i avaluar les possibilitats de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents entitats de banca ètica, a la vegada que realitzar els passos oportuns per gestionar, a través de la banca ètica, la partida pressupostària municipal dedicada a Suport solidari i cooperació. Hi han votat a favor tot el consistori, a excepció del regidor del PP que s’ha abstingut.

S’ha aprovat una moció de suport a les oficines liquidadores, que han presentat els grups municipals del PSC, CDC, C’s, CE i la regidora no adscrita, i que també ha rebut el suport de PP i ICV, mentre que s’han abstingut ERC i CUP. La moció demana al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt d’atenció a la nostra ciutat per tal que pugui suplir l’atenció personalitzada i en proximitat presentada fins ara per les Oficines Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del servei i l’atenció al contribuent.

En l’apartat de precs i preguntes al plenari, la regidora d’ICV Elisabet Millà ha volgut llegir un manifest de condemna al cop d’Estat del 18 de juliol del 1936 que va suposar l’inici de la Guerra Civil espanyola i de la dictadura franquista durant 40 anys. El manifest ha tingut el suport de tots els regidors i regidores, excepte del PP.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B