Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juliol: Aprovada la licitació del futur Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet

Es crea la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues

20 de juliol del 2017

En la sessió del ple ordinari del 19 de juliol s’ha aprovat la licitació del projecte del futur Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet per un import de 8.205.456,09 €, IVA inclòs. El nou equipament, amb més de 5.500 m2 construïts, tindrà un pavelló de 1.500 m2, graderies amb capacitat per a 250 persones, un espai de fitness i tres sales per a activitats de caire social i cultural que sumen 545 m2. Hi ha votat a favor PSC, PDeCAT, Ciutadans, ERC, PP i Canviem Esplugues, mentre que s’han abstingut ICV, CUP i la regidora no adscrita Laura Benito.

Les obres està previst que comencin a finals d'any i tenen una duració estimada d'uns 18 mesos. Abans, cap a la tardor, serà necessari enderrocar les actuals pistes esportives al costat de l'Escola d'Adults.

Aquest equipament, que substituirà l'actual poliesportiu del carrer Eucaliptus, es construirà molt a prop d'aquest, al carrer Cedres, davant l'Escola Can Vidalet, en l'espai que ara ocupen les pistes esportives al costat de l'Escola d'Adults Eugeni d'Ors. L'accés al complex, que tindrà planta baixa més dues plantes, serà per aquest carrer, on també s'obrirà un accés amb escales al parc de Can Vidalet, situat just al costat del nou equipament.

La planta baixa l'ocuparà principalment un pavelló de 1.500 m2 que es podrà dividir en tres. A la planta primera hi hauran les graderies i la sala de fitness, entre d'altres. A la planta superior s'ubicaran tres sales per a activitats diverses, "per poder fer, entre d'altres coses, ioga, tallers de pintura o activitats organitzades per les entitats del barri", va dir Sanz.

L'alcaldessa ha subratllat que "l'Ajuntament avançarà el cost, tot i que el projecte forma part de la Llei de Barris i la Generalitat es compromet a assumir una part". Es tracta d’un equipament que l’any 2008 es va acordar a la Llei de Barris per a Can Vidalet, tot i que en aquell moment el pressupost per substituir l'actual poliesportiu era només de 2,5 milions d'euros, ja que el nou espai no només serà per a usos esportius, sinó socials i cultural i contribuirà a la vertebració del barri.

El futur edifici preveu el mínim consum energètic, amb panells fotovoltaics i sistema de geotèrmia. Els clubs esportius podran fer ús de les instal·lacions esportives sense cost, com ja fan actualment al Complex Esportiu Municipal Les Moreres.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “l’equipament significarà un gran revulsiu al barri com un gran espai de centralitat i cohesió al barri, un equipament d0ús ciutadà que ha d’ajudar a la millora del barri i de la ciutat”. Sanz s’ha referit a l’esforç municipal per “promoure l’esport de base, com a element de cohesió social i de salut” i en referència a la proposta de fer una residència per a gent gran que han fet alguns regidors i regidores en el decurs del debat plenari, ha dit que “les residències les ha de fer la Generalitat que és qui en té les competències. Des de l’Ajuntament posarem totes les facilitats, però no la construirem amb els recursos dels veïns i veïnes d’Esplugues perquè no ens pertoca”. I sobre la piscina, ha dit que “segurament haurem de tirar endavant altres equipaments i ho tindrem en compte a l’hora de redactar el Pla d’Equipaments de ciutat".

També per part de l’equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha dit que “a Esplugues hi ha un dèficit de certs equipaments com aquest PAV3 (Pavelló amb 3 pistes), és un equipament molt potent per a l’esport de base i per socialitzar” i ha afegit que “serà un equipament amb criteri de barri i de ciutat”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha donat suport i ha dit que tot i així “el veiem incomplert, tenim encara la possibilitat d’incloure la piscina en un futur, hi ha espai”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “tot el que sigui agilitzar la tramitació i la construcció d’aquest equipament nosaltres no hi posarem cap impediment i per tant votarem que sí” i ha qualificat el futur equipament tot dient que “és una instal·lació esportiva de qualitat que serà essencial i urgent en la vertebració humana del barri de Can Vidalet”. També s’ha referit a “la necessitat que hi ha a Esplugues d’una segona piscina lúdica donada la saturació de l’actual piscina d’estiu” i ha demanat a l’equip de govern que l'inclogui en els plans directors futurs.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que “donem suport, considerem que és un equipament necessari, es fa una cosa que és de sentit comú. (...) Considerem que és un acte de justícia amb el barri”. Sobre el procediment seguit, ha afegit que “no tenim cap inconvenient en cedir l’acta administratiu a la Junta de Govern, no entenem la por d’altres forces polítiques, després s’haurà d’aprovar en un ple”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dit que el seu grup s’absté perquè “el poliesportiu i el centre cultural a Can Vidalet és necessari però el barri té moltes mancances”. Ha criticat que “el procés que s’ha seguit és donar explicacions quan el projecte ja s’ha fet”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha explicat l’abstenció tot dient que “és molt necessària la construcció però el procediment no ens ha agrada”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha votat a favor “perquè és aprovació inicial”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha argumentat la seva abstenció dient que “el projecte em sembla bo però tinc dubtes; no tenim molts poliesportius ja? El barri de Can Vidalet no té altres necessitats? Com per exemple una residència per a gent gran”.

Creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues

El plenari ha aprovat per unanimitat la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues i l’aprovació inicial del reglament de funcionament, d’acord amb la Llei de Protecció Civil de Catalunya que determina la necessitat de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil, com a òrgan consultiu, deliberant i coordinador per a la planificació i el control de la protecció civil municipal, així com també per a l’homologació dels plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats.

Per a la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil, que ha estat objecte de participació pública prèvia  en el processos normatius, a través del web municipal, s’aprova també el reglament de funcionament i, al mateix temps, s’aprova la vinculació única de l'Associació de Voluntaris de protecció civil d'Esplugues amb l'autoritat municipal i els plans de protecció corresponents, que ha sol·licitat aquesta entitat.

D’acord amb el Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de persones voluntàries per municipi. Aquest és un acord imprescindible perquè l’entitat pugui continuar el tràmit de la seva inscripció en el registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aprovació de modificació de crèdits del pressupost

D’altra banda, s’ha aprovat una modificació de crèdits per un import de 5.417.798,78 €, dels quals 5.091.687,00 € suposen increment de pressupost i 326.111,78 € representen un canvi de destinació de partides ja existents. La despesa corrent es modifica en la quantitat de 8.737,78 €, que es finança per transferència entre partides sense increment de despesa. Hi han votat a favor de PSC, PDeCAT, ERC i la regidora no adscrita, s’han abstingut Cs, PP, ICV i CE, i ha votat en contra la CUP.

El crèdit per a despesa d’inversió es modifica en la quantitat de 5.409.061,00 €. El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals permetrà finançar inversions financerament sostenibles, d’acord amb la legislació vigent, entre les quals destaquen: obra al col•lector Can Cervera (1.168.000,00 €),  millora i accessibilitat al carrer Gaspar Fàbregas (777.570,00 €), millora i accessibilitat carrer Sant Francesc Xavier (585.479,00 €), millora i accessibilitat carrer Llunell (647.640,00 €).  Així mateix, el romanent de tresoreria de despeses d’inversió es destinarà a finançar un projecte d’eficiència energètica de l’enllumenat públic per un import de 1.550.000,00 €.

Establiment del règim d'ús de l’Espai Baronda i aprovació de la taxa

Una vegada extingida la concessió d’obres públiques que va possibilitar la rehabilitació de l’antiga nau industrial de La Baronda, l’Ajuntament estableix el règim d’ús, de manera que sigui compatible amb la naturalesa del bé i el planejament vigent que preveu la coexistència d’usos vinculats als serveis municipals i d’usos de caràcter terciari i d’activitat econòmica a desenvolupar per empreses privades. També s’ha aprovat la taxa que regularà la utilització privativa d’aquest espai.

S’ha fet una votació conjunta als dos dictàmens, de manera que s’han aprovat amb el vot favorable de PSC, PDeCAT, CE i Cs parcialment -ha votat a favor de la taxa i en contra del règim d’ús de l’espai-, mentre que s’han abstingut ERC, PP, CUP i la regidora no adscrita, i ICV ha votat en contra.

Es preveu destinar una superfície mínima de 1.935,43 m2 útils a usos tècnics, administratius i de seguretat propis dels diferents serveis municipals i, en la mesura en que siguin compatibles amb aquests serveis, a usos culturals i recreatius.

Així mateix, es preveu una superfície màxima de 2.892,28 m2 útils per a usos terciaris i d'oficina i una superfície màxima de 698,49 m2 útils a usos de restauració. La construcció complementària subterrània destinada a estacionament de vehicles mantindrà la seva funcionalitat i utilització vinculada als usos que es desenvolupin a l’Espai Baronda.

El plenari ha acordat que es permetrà la utilització privativa de les porcions de l’edifici que es destinaran a usos terciaris i d'oficina, i restauració a desenvolupar per empreses privades que es dediquin preferentment a activitats vinculades directament a les tecnologies de la informació, la recerca i, en general, les vinculades a la innovació, el desenvolupament i la investigació, les audiovisuals, la creació artística, l'arquitectura, les enginyeries, el medi ambient i la sostenibilitat en les seves diferents vessants.

S’estableix que els usos privatius hauran de ser sempre compatibles amb el planejament vigent, amb les característiques físiques de l'immoble i amb la naturalesa dels usos que desenvolupa el mateix Ajuntament. Les utilitzacions privatives s’atorgaran prèvia concurrència pública i sota els principis  d’objectivitat i de publicitat i estaran subjectes a la taxa o aportació econòmica que s’estableixi per part de l’Ajuntament.

Així mateix, el plenari ha aprovat l’ordenança 24, reguladora de la Taxa per la utilització privativa del domini públic de l’Espai Baronda, que ha quedat establert de la següent forma:

• ESPAI A. Superfície útil = 182'64 m2. 3 places aparcament

• ESPAI B. Superfície útil = 276'76 m2. 4 places aparcament

• ESPAI C. Superfície útil = 363'86 m2. 6 places aparcament

• ESPAI D. Superfície útil = 486'33 m2. 8 places aparcament

• ESPAI E. Superfície útil = 912'88 m2. 15 places aparcament

Pel que fa a les oficines, la taxa per m2 superfície útil/mensual de les oficines s’ha fixat en 15 €/m2. Pel que fa a l’aparcament soterrani, la taxa mensual d'una plaça d'aparcament serà de 50 €/plaça, i en cas que es lloguin un mínim de 5 places s’ha fixat en 25 €/plaça.

Pròrroga del contracte del servei de manteniment de les zones verdes

Vist la proximitat de la finalització de la darrera pròrroga aprovada del contracte servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes d’Esplugues i la impossibilitat de tenir adjudicat el nou expedient de contractació iniciat a aquests efectes, s’ha aprovat una pròrroga del contracte vigent pel període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 30 de novembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos comptats des del dia 1 de setembre de 2017 o fins a la data de la formalització de la nova contractació. El preu del contracte per a la pròrroga serà d’un import màxim de 315.000,00 €, IVA inclòs. Hi ha votat a favor PSC, PDeCAT, PP i la regidora no adscrita, mentre que s’han abstingut Cs i ERC, i han votat en contra ICV, CUP i CE.

Moció de suport al Correllengua

Ha prosperat la moció d’ERC, PDeCAT, PSC i ICV de suport al Correllengua 2017. La moció argumenta que el Correllengua és un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la unitat de la llengua. Amb tot, es dóna suport a les entitats i grups del municipi que organitzen el Correllengua. Han votat a favor els grups proposants, PP, CUP i CE, mentre que s’han abstingut Cs i la regidora no adscrita.

Moció de suport a la Declaració de Barcelona pels drets humans

Ha prosperat la moció de la regidora no adscrita, Laura Benito -en nom de Gestión Democrática de Esplugues- i del PP, de suport a la Declaració de Barcelona “en pro dels drets humans i el respecte a la legalitat i democràcia a Veneçuela” i vol expressar “la màxima preocupació per la situació que està patint el poble veneçolà”. Hi han votat a favor els regidors i regidores proposants, PSC, Cs, ERC i PDeCAT, mentre que han votat en contra ICV, CUP i CE.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B