Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple gener: La C-245 passa a mans de l’Ajuntament, que adequarà urbanísticament el tram de l’avinguda Països Catalans

20 de gener del 2017

L’Ajuntament ha aprovat, a la sessió plenària del dimecres 18 de gener, acceptar la cessió per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de la titularitat de la carretera C-245 al seu pas per Esplugues, és a dir, l’avinguda Països Catalans i l’avinguda de Cornellà. Amb aquesta cessió que havia sol·licitat el govern municipal, l’Ajuntament podrà reformar la vorera de l’avinguda Països Catalans que ara es troba malmesa per les arrels dels arbres i podrà fer un carril bici al costat muntanya. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, excepte la CUP que s’ha abstingut.

La C-245 comprèn dos trams al seu pas pel municipi: un primer, entre el límit amb Cornellà i el carrer Laureà Miró, de 760 metres de longitud (tret de la part destinada a la circulació de tramvia, que continua sent de titularitat de la Generalitat), i un segon, des de Laureà Miró fins al límit amb Barcelona, que consta d’un tronc central de 1.085 metres, i del ramal d’incorporació a l’autopista B-23 (416 metres).

L'avinguda Països Catalans forma part del tronc central del segon tram. La via, d'ús clarament urbà, ha passat a mans de l'Ajuntament, que havia sol·licitat la seva cessió per dur a terme diverses millores de mobilitat sostenible.

Amb el Pla Porta BCN en marxa, l'avinguda passa a ser una porta d'entrada important al nou sector des del centre d'Esplugues. L'Ajuntament emprendrà obres de millora que afectaran al costat esquerre de l'avinguda, pujant des del carrer Laureà Miró. En aquests moments s’està redactant el projecte per a la rehabilitació de la vorera, que es troba molt degradada per les arrels dels arbres, i que inclourà la construcció d'un parterre lineal continu que permetrà millorar les condicions de l'arbrat, i evitar així que torni a trencar el paviment de la vorera.

En un altre projecte, que també es troba en redacció, està prevista la construcció d'un carril bici segregat de la vorera de vianants. Les obres d'execució d'ambdós projectes estan previstes per a la primavera que ve.

Modificació puntual del PGM Tres Molinos - Pla Parcial Gall

L’Ajuntament ha aprovat la modificació puntual del PGM Tres Molinos-Pla Parcial Gall, una vegada l’empresa Lidl ha presentat el Text refós i ha estat informat favorablement per part del Ministeri de Foment i de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, i pels serveis tècnics municipals. El text refós ha incorporat totes les prescripcions que al setembre del 2016 va demanar la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità, quan va acordar suspendre la tramitació de permisos a l’empresa Lidl per a la construcció d’una superfície comercial a la zona dels Tres Molinos fins que es presentés un text refós.

Amb l’aprovació del Text refós, ara serà el torn de la Comissió Territorial d'Urbanisme qui n’haurà de fer l’aprovació definitiva. Hi han votat a favor PSC, PDECAT, C’s i PP, en contra ICV i la CUP i s’han abstingut ERC, CE i la regidora no adscrita.

El 18 de novembre de 2015, el plenari va acordar aprovar inicialment aquesta modificació de Pla general, i el 15 de juny de 2016, la va aprovar provisionalment. Després, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità va acordar suspendre la tramitació fins que es presentés un text refós que incorporés determinades prescripcions.

Servei de “Minuts Menuts Municipals”

S’ha aprovat la modificació del contracte de concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana per incorporar el servei de “Minuts Menuts Municipals”. Amb l’objectiu de donar continuïtat al servei que dóna acollida a nadons entre 4 mesos i 5 anys per contribuir a la conciliació personal i familiar, s’ha aprovat la modificació del contracte de concessió d’obres públiques vigent d’aquest equipament esportiu, que té adjudicat Duet Esplugues, a fi i efecte que incorpori el servei, que fins ara prestava la Fundació Pere Tarrés. Hi han votat a favor PSC, PDECAT, ERC, PP, CE i la regidora no adscrita, en contra la CUP, mentre que ICV s’ha abstingut.

“Minuts Menuts Municipals” és un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants i les famílies fora de l'horari escolar on es té cura d'un infant durant unes hores determinades, per tal de donar un temps de respir a les famílies. Amb el programa també es vol promoure una xarxa de famílies en el municipi que els permeti la comunicació i l'intercanvi d'experiències, donar assessorament a les famílies en la cura dels infants, prevenir possibles conductes de risc, situacions d'estrès, negligències, etc.

Moció sobre els comptadors telegestionables

S’ha aprovat la moció d’ERC sobre els comptadors telegestionables, que insta la Generalitat a fer efectiva una moratòria preventiva del procés d’instal·lació dels nous comptadors d’aquesta tipologia a causa dels incompliments del Govern de l’Estat pel que fa a la directiva europea que ho regula. Entre d’altres, també es demana a la Generalitat que s’ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de les persones, igual que ho fa amb la contaminació acústica, lluminosa, l’olorífera i l’atmosfèrica. Hi han votat a favor el grup proposant i PSC, C’s, PDECAT i la regidora no adscrita, en contra CE i s’han abstingut PP, ICV i CUP.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B