Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple febrer: Esplugues aprova el Pla d’Actuació Municipal, que per primera vegada s’ha fet amb participació ciutadana

El PAM s’aprova amb un ampli suport del plenari

18 de febrer de 2016

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 al Ple municipal celebrat aquest dimecres 17 de febrer, que recull el conjunt d’actuacions que té previst portar a terme el govern municipal en aquest mandat. El PAM ha quedat aprovat amb els vots a favor de PSC, CDC, ERC, Ciutadans i la regidora no adscrita Laura Benito, mentre que s’han abstingut PP, ICV i Canviem Esplugues.

El PAM ha tingut en compte les aportacions que ha realitzat la ciutadania, d’acord amb el procés participatiu que s’ha fet a la ciutat, i que han prioritzat les actuacions de “Bon govern i transparència”, seguides de les de “Persones i famílies” i les d’”Economia, emprenedoria i ocupació”.

El PAM contempla 42 línies estratègiques, a partir de cinc grans eixos, i 149 actuacions. Per a l’elaboració definitiva del PAM s’ha comptat, per primera vegada de forma àmplia, amb la participació ciutadana que, a través de les seves aportacions (via formulari o bé a través del web municipal) i de donar preferència a les propostes formulades per l’Ajuntament, ha enriquit la planificació de l’activitat municipal dels propers anys. Dels cinc eixos inclosos en el document base del PAM que l'Ajuntament va enviar a totes les llars perquè la ciutadania exposés les seves preferències, el del “Bon govern” va ser el que va obtenir una major puntuació: un 72,6% dels participants van puntuar amb 4 o 5 (sobre un màxim de 5). Els següents eixos amb més puntuació van ser “Persones i famílies”, que recull les polítiques socials (68,6%) i “Economia, Emprenedoria i Ocupació” (63,5%).

A més dels grans eixos, el document base recollia les línies estratègiques de cada eix i actuacions concretes per realitzar els propers quatre anys. De les línies, la més votada va ser la d’Aplicar total transparència en la gestió municipal (85,7%), seguida de Millorar la situació de les persones en atur (76,7%) i Completar la xarxa bàsica sanitària d'Esplugues (76 ,3%).

Pel que fa a les actuacions, el 87,9% va puntuar amb 4 o 5 la de Desenvolupar les mesures contingudes en la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. A continuació, ambdues amb 85,7%, Establir les accions que afavoreixin la protecció de la família i la infància, i Vetllar per l'atenció als infants amb necessitats educatives especials.

La suma de les puntuacions de cada participant fa variar el rànquing de les actuacions més rellevants. La primera, amb 398 punts, segueix sent la relativa a la transparència i bon govern, però les dues següents són Potenciar la borsa de treball local (395 punts) i Promoure convenis amb les noves empreses que s'ubiquen a Esplugues per afavorir la contractació de la ciutadania local (394).

Amb anterioritat a l'aprovació del Ple municipal, les dades es van donar a conèixer en la sessió del 3 de febrer del Consell de Ciutat, òrgan participatiu que reuneix una vuitantena de persones en representació dels grups polítics, la societat civil, el teixit comercial i les entitats de la ciutat. Diversos integrants del Consell de Ciutat van expressar la seva opinió de continuar impulsant la participació ciutadana i de definir estratègies perquè participi més gent.

L'alcaldessa, Pilar Díaz, ha dit que el procés participatiu a l’hora de fer el PAM “és un procés pioner al nostre país. Agraïm la participació ciutadana. La ciutadania també ens ensenya moltes coses, en aquest cas prioritzant actuacions. Continuarem treballant de valent per estar a l’alçada del que la ciutadania espera de nosaltres”. Díaz ha subratllat que els resultats "ens reafirmen en el camí iniciat i ens anima a continuar fomentant la participació com a eina democràtica i de compromís per fer una ciutat millor". L’alcaldessa ha afegit que “Esplugues disposa d’una bona base i moltes potencialitats, com la seva situació geogràfica o l’atractiu per a l’establiment d’activitats econòmiques amb un important valor afegit. Sense progrés econòmic és molt difícil avançar en progrés social. Cal garantir, però, que el progrés econòmic arribi a tothom”.

Pilar Díaz ha agraït les aportacions que han fet diversos grups municipals, “que en bona part les hem incorporat”.

En el decurs del debat al plenari, per part de l’equip de govern municipal, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït a tots els regidors i regidores el seu interès i esforç, així com també les aportacions que han fet al document final i ha reiterat que “des del primer moment l’hem posat a disposició dels diferents grups municipals i de la ciutadania, amb la voluntat de tenir el major consens”. Sanz ha assenyalat que “el PAM també és fruit de l’acord de governabilitat del PSC i Convergència” i ha dit que “és el pla de treball d’aquest mandat, que s’ha de concretar en diferents projectes per tal que sigui real, es concreti i es compleixi”.

També per part de l’equip de govern, el portaveu de CDC, Santi Siquier, ha dit que el PAM “inclou els programes electorals dels dos partits que integrem el govern” i ha incidit que “aquest és el ple més rellevant de la legislatura, ja que el PAM ens ha de permetre realitzar les actuacions econòmiques i socials més importants. Volem assumir els objectius bàsics de progrés social i progrés econòmic que la ciutadania espera”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha argumentat el vot favorable tot dient que ERC “vam fer l’esforç de pensar quina ciutat volíem i com la volíem. D’aquest treball en va sortir un programa electoral. Si haguéssim guanyat s’hagués convertit en el PAM. Aquest govern municipal ha fet el seu PAM. Ens ha agradat, vam proposar mesures per millorar i moltes de les nostres propostes de govern ens les ha acceptat”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que amb l’aprovació del PAM “es corregeix una anomalia del mandat anterior. És una bona iniciativa obrir-lo a la participació, cal estudiar com aconseguir més participació”. Sánchez ha dit que “ens posem a disposició del govern per estudiar com portar a terme les actuacions”, i ha argumentat el seu posicionament dient que “és el PAM del govern, per això ens abstindrem”.

En representació d’ICV, Elisabet Millà ha manifestat que “la legislatura passada no vam tenir PAM, potser les coses no es van fer com s’havien de fer”. Millà ha afegit que “no hem fet aportacions perquè entenem que és el PAM de l’equip de govern. Hi ha moltes actuacions que porten molts anys fent-se o bé segueixen sent un brindis al sol”. Millà ha expressat el seu posicionament d’abstenció tot dient que “no posarem cap trava però tampoc votarem a favor”.

El portaveu de C’s, Julio Roldán, ha dit que “estem treballant amb propostes constructives. El PAM pretén mesurar les actuacions que el govern realitza durant el mandat. Hem fet aportacions i algunes s’han inclòs, com ara el desenvolupament d’eines de les TIC, etc”.

El portaveu de CE, Julián Carrasco, ha dit que “veiem positiu que la ciutadania hagi aportat idees, benvinguda la participació”. Pel que fa a les actuacions contemplades al PAM ha dit que “hi ha algunes actuacions i grans obres que no són prioritàries. Hi ha parts del PAM que són competència de la Generalitat com ara el Pla de barris. Cal que insistim perquè ho facin”. Carrasco ha afegit que “ens hagués agradat que s’anés a més concreció, garantint les ajudes socials, la pobresa energètica, treball per als col·lectius més desafavorits,...Creiem que les propostes del PAM són massa genèriques”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat afirmativament i ha aprofitat per demanar al govern que “estudiï les causes de la baixa participació i desenvolupi eines i vies de comunicació” per aconseguir més participació ciutadana a l’hora de confeccionar el PAM.

L’Edifici La Baronda, a mans de l’Ajuntament

En la sessió plenària també s’ha aprovat declarar l’extinció de la concessió d’obra pública i la seva explotació en una porció de la finca de propietat municipal de l’Edifici La Baronda, que es troba al carrer de la Riba, 36.

L’empresa BARONDA FUTUR SL, concessionària de l’obra pública per a la construcció i explotació de l’Edifici La Baronda, va entrar en situació de concurs voluntari al juliol de 2014. Davant la manca de presentació per part de l’empresa concursada d’una proposta de conveni, el Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona va dictar Decret acordant l’obertura de la fase de liquidació del concurs. Aquesta resolució ha guanyat fermesa el passat 21 de gener de 2016.

L’obertura de la fase de liquidació del concurs comporta, de conformitat amb la legalitat aplicable, la dissolució de ple dret de l’empresa concessionària i correlativament resulta necessària l’adopció d’un conjunt d’acords que es detallen al Dictamen que s’eleva al Ple de l’Ajuntament.

D’acord amb l’extinció de la concessió, l’Ajuntament ha acordat declarar extingit el contracte de concessió d’obra pública formalitzat amb BARONDA FUTUR, S.L, a la vegada que declarar la procedència de la reversió a l’Ajuntament dels béns, obres i instal·lacions adscrits a la concessió lliures de càrregues, gravàmens i ocupants. A partir d’ara s’iniciarà el procediment per concretar els efectes de l’extinció del contracte d’obra pública, a la vegada que seran els serveis jurídics municipals que exerciran les accions oportunes per determinar si la liquidació pot qualificar-se de culpable i, entre d’altres, es realitzarà l’acta de reversió i d’informe relatiu a la integritat dels béns i instal·lacions objecte de reversió, així com del seu estat de conservació, manteniment i ús.  A la vegada, es declara l’extinció de la totalitat de contractes que poguessin estar vinculats a la concessió i explotació extingida.

L’acord ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals, a excepció d’ICV que s’ha abstingut.

Signatura d’acord per l’habitatge

D’altra banda, el ple ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament, per a la tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents per al pagament de l’habitatge, així com també la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers.

Gràcies a aquest acord, es millora el servei en l’àmbit de l’habitatge, de manera que les persones de la ciutat no caldrà que es desplacin fora d’Esplugues per fer aquest tipus de gestions.

Moció sobre procediments electrònics

El ple ha aprovat per unanimitat de tots els grups una moció presentada per la regidora no adscrita Laura Benito per la qual se sol·licita la incorporació de procediments electrònics que ampliïn i facilitin la participació ciutadana.

Entre d’altres acords, la moció proposa crear un apartat a la pàgina web municipal on s’hi pugui trobar els diferents enllaços d’e-petition al Parlament Europeu, Congrés de Diputats, Senat i Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la participació dels veïns i veïnes a aquestes institucions.

Moció d’adhesió a la iniciativa “Meta 2017”

A proposta dels grups municipals CE, C’s i PP, el ple ha aprovat per unanimitat una moció que proposa l’adhesió d’Esplugues a la iniciativa “Meta 2017”, per la qual s’insta als governs de l’Estat i de Catalunya realitzar les actuacions necessàries per portar a terme mesures per garantir l’accessibilitat de totes les persones, amb la seva diversitat funcional, i com a primera mesura declarar l’any 2017 com “Any de l’Accessibilitat Universal”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B