Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple febrer: S’aproven les condicions tècniques per a la construcció dels dos nous mercats municipals, que seran per una concessió a 50 anys

Declaració institucional de suport a la campanya 'Casa nostra, casa vostra'

16 de febrer del 2017

A la sessió del Ple ordinari d’Esplugues celebrat el dimecres 15 de febrer s’han aprovat amb el vot favorable de tots els regidors i regidores, a excepció d’ICV que s’ha abstingut i CE que ha votat en contra, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a un dret d’ús privatiu sobre un espai de l’edifici a construir per als mercats municipals de Can Vidalet i La Plana, que també acolliran un supermercat i un aparcament soterrani.

Es tracta de dues concessions administratives diferents, però amb idèntic plantejament, que s’atorgaran a una empresa concessionària, o dues de diferents, perquè, sobre terrenys de titularitat municipal i de domini públic construeixin un edifici que es destinarà una part a mercat tradicional, una part a supermercat i una part a aparcament.

Aquestes dues concessions fan referència als espais físics dels edificis a construir sobre les finques que es destinaran a supermercat i a aparcament en soterrani, però no fa referència a l’espai de l’edificació que es destinarà al Mercat Municipal Can Vidalet i al Mercat Municipal  La Plana, per la qual cosa el concessionari no intervindrà en la gestió dels dos mercats, ja que seran de gestió municipal.

A canvi de la construcció de l’immoble, l’empresa o empreses adjudicatàries gaudiran de l’ús privatiu de part d’aquests immobles, durant 50 anys, per al desenvolupament de l’activitat de supermercat i de l’aparcament.

A partir de l’aprovació al ple dels dos plecs de clàusules administratives i tècniques per a cada un dels mercats -que estableixen la regulació i les condicions tècniques per a l’atorgament de les dues concessions- s’inicia el procediment de contractació corresponent.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït l’actitud de tots els grups i “la importància que li hem donat tots a que es pugui tirar endavant els mercats”. Sanz ha afegit que “ara era el moment de mirar amb uns altres ulls el projecte i com tirar-lo endavant. Hem optat per la fórmula de construir en concessió de domini públic i, un cop construïts, els mercats passaran a mans de l’Ajuntament que serà qui els gestionarà”.

Sobre els habitatges de lloguer públics, Sanz ha dit que “el problema és que ha arribat la crisi i s’han retirat els ajuts per a la construcció d’habitatge públic. Estem generant a la ciutat una borsa molt significativa d’habitatge públic, que pot ser una via de solució. Tot i així, no renunciem al projecte d’habitatges, el planejament ho preveu. Però ara la prioritat destacada a la ciutat és tirar endavant els mercats”.

També per part de l’equip de govern, en representació del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Albert Comellas ha votat a favor del dictamen.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, s’ha referit a que “el projecte canvia i no inclou les vivendes per a joves, potser es podria aprofitar per fer equipaments en un futur” i sobre l’aparcament soterrani ha dit que “hem aportat que es valorés que es pugui aprofitar les places d’estacionament en dies festius i en horari nocturn per als veïns, quan el supermercat estigui tancat”.

En representació d’ERC, Hermínia Villena ha manifestat que “voldríem que no s’abandonés el projecte de pisos de lloguer. Es necessiten pisos per a lloguer per al jovent. Tot i així volem desencallar els mercats, nosaltres no ens hi oposarem si els paradistes hi estan d’acord”.

En representació del PP, Mercè Haro, ha explicat el vot favorable i ha dit que inicialment “l’únic que ens preocupava era que les empreses licitadores sabessin que el plec de condicions era nou i que era una concessió per a 50 anys. Per tant, votem que sí”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra ha dit que “sembla que s’ha escoltat els paradistes, però com que no hi hem intervingut i han desaparegut els pisos de lloguer per a joves ens abstenim”.

Anna Coll, portaveu de la CUP, s’ha volgut referir els habitatges de lloguer previstos inicialment dient que “en l’estat actual no era possible fer els pisos, però sí els ciments per fer-los després”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha argumentat el vot en contra tot dient que “s’ha canviat el model que al seu dia s’anava a fer amb habitatge de protecció oficial. Ha estat una idea que ha quedat a l’aire fins fa poc temps” i ha afegit que “entenem que el projecte encara és possible fer-lo”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha argumentat el seu vot a favor tot dient que “l’adequació dels dos mercats era una qüestió pendent des de feia molts anys i a més era reclamada pels paradistes. Entenc que la solució que s’ha donat està consensuada amb els paradistes”.

Declaració institucional de suport a la campanya Casa nostra, casa vostra

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit una declaració institucional de suport del món local català a la campanya Casa nostra, casa vostra, que ha tingut el recolzament de tots els regidors i regidores del consistori.

Amb la declaració, l’Ajuntament d’Esplugues se suma a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Així mateix, es fa una crida a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa nostra, casa vostra que se celebrarà a Barcelona el proper dissabte 18 de febrer.

Ampliació de l’estacionament regulat a Finestrelles

Aprofitant que s’estan finalitzant obres d'urbanització al barri de Finestrelles i que properament s'obriran carrers nous als sectors Finestrelles Nord i al Pla Porta Barcelona, Progeser ha fet una nova proposta d'ampliar la zona d'estacionament regulat –zona verda i zona blava-, per donar resposta a les futures necessitats al barri. Hi ha votat a favor PSC, PDECAT, C’s, ERC i PP, mentre s’han abstingut ICV i la regidora no adscrita, i han votat en contra CUP i CE.

Al barri de Finestrelles es va implantar l’estacionament regulat a finals del 2012, que va tenir una petita modificació l’any 2013.

Adjudicat el concurs de subvencions per a la mobilització d’habitatges buits per a lloguer social

Amb la finalitat de fomentar la mobilització d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial, el plenari va aprovar el mes d’octubre passat  les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions a la mobilització d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial, i va acordar la convocatòria corresponent. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, només l’ha presentat l’entitat Fundació Privada Habitat 3 Tercer Sector Social, a qui s’ha atorgat el concurs per un import màxim anual de 50.000 € durant els exercicis 2017, 2018 i 2019. El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Procés participatiu per a la substitució de diferents noms de carrers, en compliment de la Llei de la Memòria Històrica

S’ha acordat per unanimitat de tot el consistori obrir un procés participatiu, per un termini de tres mesos, comptats des de l’obertura del mateix en el portal web municipal, per tal que la ciutadania pugui presentar propostes de noves denominacions pels vials que porten nom de persones relacionades amb la dictadura franquista. Els canvis de noms afectaran els següents carrers: avinguda del Doctor Pouplana, carrer d’Anton Fortuny, carrer Melcior Llavinés, carrer Gaietà Faura, plaça Josep Català i Soler, i carrer Doctor Manuel Riera.

D’acord amb l’aprovació al ple de novembre del 2015 de portar a terme el canvi de nom dels carrers que porten nom de persones relacionades amb la dictadura franquista, es va crear una Comissió de Coordinació en relació amb el conjunt d’actuacions administratives necessàries per modificar el nom dels carrers en els termes descrits que ha estat treballant durant aquests mesos i ha emès informe amb els criteris que se seguiran per impulsar els canvis de noms, així com també altres aspectes com ara la modificació de la placa identificativa del Passatge Joan Brillas, als efectes d’incorporar les dates del seu naixement i mort (1846–1911).

Contracte de gestió del servei públic de deixalleria

S’ha aprovat la continuïtat al contracte de gestió del servei públic de la deixalleria mancomunada entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí, per raons d’interès públic, per un període de sis mesos a partir de la data de finalització de la seva vigència i fins el dia 30 de juny de 2017, que al seu dia es va adjudicar a la societat mercantil Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA).  Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores, excepte la regidora de la CUP que hi ha votat en contra.

Modificació del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial

D’altra banda, s’ha aprovat la modificació i continuïtat del contracte de concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial fins a l’adjudicació de la nova licitació del servei o com a màxim fins a un any, de conformitat amb els plecs de condicions aprovats i en les mateixes condicions del contracte vigent. Hi ha votat a favor PSC, PDECAT, C’s, ERC, PP i la regidora no adscrita, mentre que hi ha votat en contra ICV, CUP i CE. El contracte pel període que va des de l’1 de març del 2017 al 31 de gener del 2018, té un import màxim total 2.789.033,61 €, IVA inclòs.

Modificació de la taxa per a les visites als museus

S’ha aprovat establir la taxa per a les visites guiades i tallers als Museus Can Tinturé i La Rajoleta (Ordenança núm.23) d’una hora i mitja de durada,  per a grups de fins a 25 persones per un import de: dies laborables, horari diürn: 80 €; dissabtes i festius, horari diürn, 100 €; tots els dies, horari nocturn, 105 €. Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores, excepte la regidora de la CUP i la regidora no adscrita.

D’altra banda, s’ha aprovat (Ordenança núm. 12) modificar i fixar el preu de venda, per cada reproducció de “rajola” del Catàleg de la fàbrica Pujol i Bausis en 16,53 € (IVA no inclòs) enlloc de 12,71 €, per tal de cobrir el seu cost. Hi ha votat a favor tot el consistori.

Desestimada una moció sobre l’FMC

No ha prosperat una moció presentada per C’s on es feia petició de destitució del seu càrrec el president de la Federació de Municipis de Catalunya  i elevar al proper ple la revisió de la continuïtat o no del nostre ajuntament com a institució adherida a l’FMC. Hi han votat a favor el grup proposant i el PP, mentre que hi ha votat en contra PSC, ERC, PDECAT, CE i la regidora no adscrita, i s’han abstingut ICV i la CUP.

Moció sobre espais de publicitat per a entitats

El plenari ha aprovat una moció presentada per ERC per la protecció, dinamització i renovació del sistema d’espais de publicitat reservats a les entitats d’Esplugues. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció d’ICV que s’ha abstingut.

Entre d’altres, amb la moció s’acorda que s’apliqui de manera més efectiva l’ordenança de convivència ciutadana i l’ordenança de publicitat amb especial atenció a les sancions previstes, així com també fer més visible l’avís a plafons i columnes que es tracta d’espais reservats per a entitats, revisar les ordenances i abordar una actualització de l’articulat, i plantejar en el marc de la propera revisió de la concessió de publicitat a la via pública la possibilitat d’instal·lar videopanells a diversos punts de la ciutat en què les entitats puguin enviar en format digital els seus cartells i activitats per tal que s’hi vagin projectant.

Moció per renovar el contracte de la societat amb la pagesia

S’ha aprovat una moció presentada pel PSC, ERC, ICV, PDECAT, CUP, CE i regidora no adscrita, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, que inclou el manifest “Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia” que reivindica dignificar i reconèixer el paper de la pagesia en la societat, reclama preus remuneradors per a la pagesia, i respectar les prioritats en el desenvolupament rural. Hi ha votat a favor els grups proposants, mentre que s’han abstingut C’s i PP.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B