Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple municipal de desembre

16 de desembre de 2021

A la sessió del ple ordinari del dimecres 15 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per al 2022 que ascendeix a 47.394.024,75 €, que suposa un increment d’un 2,21% respecte a l’any 2021, i impulsarà la transformació i modernització de la ciutat i de l’Ajuntament per avançar cap a una Esplugues inclusiva, intel·ligent i sostenible. S’ha aprovat per una àmplia majoria amb 16 vots a favor corresponents a Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), i 5 vots en contra de Grup Municipal Republicà (GMR) i Grup Municipal Popular (GMP).

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PUNT AQUÍ

 

Modificació d’una ordenança sobre circulació de vehicles

En la sessió plenària també s’ha aprovat de forma definitiva amb els vots a favor de PSC, Cs i EeCP, en contra GMR i abstenció del GMP la modificació puntual de l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat en el sector de dins de l’àmbit de les rondes de Barcelona. El 15 de gener de 2020 el ple va aprovar aquesta ordenança reguladora, que restringeix la circulació dels vehicles més contaminants dins de l’àmbit d'actuació de la ZBE; el 21 de juliol de 2021 es va acordar l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’ordenança, es va sotmetre a informació pública, i es van demanar els informes preceptius.
Amb aquesta modificació s’estableixen noves dates a partir de les quals tindrà efecte l’ordenança per als vehicles de determinades categories, i s’amplia la relació de vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE.


Aprovació definitiva de l’IBI

S'ha aprovat definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), amb el suport de PSC, l’abstenció de GMR, Cs i EeCP, i el vot en contra de GMP, que es va aprovar provisionalment al passat ple d’octubre.


Pla anual de control financer

El plenari ha donat compte del Pla anual de Control Financer per a l’exercici 2022, d’acord amb la normativa que regula el règim jurídic de control intern del sector públic local, que conté les actuacions de control intern que requereixen de la utilització de procediments de revisió selectiva mitjançant tècniques estadístiques.

El Pla inclou les matèries i els aspectes a comprovar, la periodicitat de les actuacions i el nombre d’expedients a verificar. Les àrees subjectes a control són: Gestió de les Persones, contractació, subvencions, tresoreria, procediments, i sistemes i ingressos.


Prorrogat el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania

S’ha aprovat per unanimitat prorrogar fins al 31 de desembre de 2022 el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania (2017-21) que es va aprovar en sessió plenària el març de 2017, vist que la situació d'emergència sanitària provocada pel Covid-19 ha afectat a la programació i execució de les accions del pla.


Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir, memòria democràtica

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de la bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, després que s’iniciés la sol·licitud el novembre de 2010. Malgrat l’espai consta gràficament referenciat a la informació pública per la Xarxa, fins ara no s’ha procedit a la formalització de l’adhesió.


Mocions al plenari

S’ha aprovat la moció del Grup Municipal Socialista per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe. Hi ha votat a favor PSC, en contra GMR i GMP, i s’han abstingut Cs i EeCP.

No ha prosperat la moció d’EeCP i GMR de rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya. Hi ha votat a favor els grups proposants, mentre que la resta de grups han votat en contra.

 

Video-acta de la sessió

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B