Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple abril: L’ordenança de terrasses i vetlladors que s’aprova definitivament vol conciliar el descans veïnal i l’activitat comercial

27 d'abril del 2017

En la sessió del ple ordinari del 26 d’abril s’ha aprovat definitivament l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració, amb l’objectiu prioritari de conciliar el descans veïnal amb el dret de les persones propietàries de bars i restaurants de realitzar la seva activitat comercial. L’ordenança es va aprovar inicialment al ple del 21 de desembre de 2016 i, seguidament, es va sotmetre el document aprovat a informació pública. Hi han votat a favor PSC, PDeCAT i CE, en contra Ciutadans, ERC, PP, ICV i la regidora no adscrita, i s’ha abstingut la CUP.

Les principals novetats de la norma reguladora són que els bars i restaurants hauran de mostrar en un lloc visible l’aforament pel qual tenen llicència, especificant el número de taules i cadires de les terrasses que muntin a l’espai públic; i la limitació horària de les terrasses, que s’ha fixat de la següent manera: de dilluns a dijous: de 8 a 23 hores; divendres, dissabtes i vigílies de festiu: de 8 a 24 hores; i diumenges i festius: de 9 a 23 hores. Quan aquests dies coincideixin amb vigília de festiu, l’horari s’estendrà fins a les 24 h.

Una vegada finalitzat el període d’informació pública, s’han presentat 2 al·legacions, a la vegada que el Síndic de Greuges ha formulat uns suggeriments en relació a la limitació horària d’aquestes activitats a la via pública i a la necessitat d’ajustar el funcionament de les terrasses i els vetlladors a les característiques de l’espai públic.

Les al·legacions formulades i les recomanacions efectuades pel Síndic de Greuges han estat objecte de valoració i informe pel qual es proposa l’estimació d’una part de les al·legacions i la desestimació de la resta. En el mateix informe es proposa la modificació del redactat de determinats articles i disposicions del text de l’Ordenança aprovat inicialment, a fi i efecte de donar satisfacció a les al·legacions estimades total o parcialment.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha fet referència a la complexitat de l’ordenança, en què “hem coincidit tots”, però que totes les normes que “es refereixen a ordenar l’espai públic són més complicades, perquè es produeixen interessos dispars, i a vegades és complicat. No ha estat una resolució fàcil, ha tingut treball, debat, s’han estudiat ordenances d’altres municipis, hem fet un procés participatiu i hem parlat amb els veïns, representants dels restauradors, dels comerciants i de la Unió de Botiguers”. Sanz ha dit que “les terrasses a la via pública necessiten una llicència i també contribueixen a la dinamització i a la vida dels barris i, econòmicament a les persones que tenen l’activitat comercial”.

Sanz també ha fet referència a “l’interès dels veïns, que volen descansar en un horari raonable. Els horaris permeten l’equilibri entre l’activitat dels restauradors i el descans veïnal”. Ha acabat dient que, "si bé ara es posarà en marxa, d’aquí un temps avaluarem el seu impacte i, si hi ha algun element que cal revisar, sempre estem a temps de modificar l’ordenança si creiem tots plegats que és l’adequat”.

També per part de l’equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier ha volgut incidir que “l’ordenança s’aprova pretenent salvaguardar els interessos generals. Necessitàvem un marc normatiu jurídic nou que donés resposta a l’ocupació d’aquestes instal·lacions en els espais de domini públic i també en espais privats accessibles des del domini públic”. Siquier ha afegit que “portem un any i mig debatent l’ordenança amb els diferents grups municipals, sempre cercant un equilibri amb els interessos generals”. Ha conclòs dient que “hem fet un pas endavant amb l’esforç de tots”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “a l’aprovació inicial vam votar a favor” i s’ha referit “a la dificultat del debat per trobar un just equilibri”. Ha afegit que “ara s’ha fet una retallada addicional als horaris” i ha dit que avançar el tancament de les 12 de la nit a les 11 “ens sembla excessiu”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que "al mes de desembre ens vam abstenir, enteníem que era un bon punt de partida i s’havia d’obrir un període per aconseguir el major consens possible, sobretot per no perjudicar a cap de les parts implicades en aquesta ordenança. Entenem que, malgrat que s’ha fet bastant esforç, malauradament no s’ha arribat a un acord satisfactori per totes les parts, encara hi havia possibilitats per flexibilitzar la norma i aconseguir que els empresaris que es dediquen a la restauració en horari nocturn no fossin perjudicats pels horaris de l’ordenança. Entenem que això no és així, estan molt perjudicats”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que “és molt complicat trobar l’encaix entre la llibertat dels establiments i el descans dels veïns” i ha dit que les variacions que s’han fet al text aprovat inicialment “han aconseguit desequilibrar l’equilibri que nosaltres enteníem que sí que existia inicialment, votarem en contra”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra ha dit que “en coherència amb el que vam votar al ple de desembre i pels mateixos motius, tornem a votar en contra”.

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha expressat la seva abstenció.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha manifestat que “aquesta ordenança sempre ha generat problemes a la ciutadania, uns, els restauradors, perquè han de tancar aviat, i els altres, els veïns, perquè tanquen tard. Recull força bé l’esperit que siguin compatibles l’oci i el descans. Els horaris són força acceptables per part de tots. Hem intentat de buscar fórmules perquè tothom estigués content”. També ha fet referència que als barris, “un dels problemes que tenim són els horaris, ho saben els presidents de les associacions de veïns que avui estan aquí”. També ha dit que cal que es compleixin els horaris.

La regidora no adscrita Laura Benito ha fet referència a la dificultat de “conciliar el descans dels veïns amb la limitació horària dels restauradors” i ha dit que “es podrien haver estudiat diferents fórmules; la limitació horària a la llarga és possible que pugui ocasionar perjudicis econòmics als restauradors”.

Paraules en record de l’escultor Xavier Corberó

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha adreçat unes paraules en record de l’escultor Xavier Corberó i Olivella que ha mor aquest diumenge passat a l’edat de 81 anys. L’alcaldessa ha fet dit que “Xavier Corberó tenia un vincle molt estret amb la nostra ciutat. Aquí, a Esplugues, al carrer de l’Església hi ha tingut el seu estudi artístic i la seva residència. Fou el dissenyador dels guardons escultòrics Premi Pont que a mitjans dels anys 1990s va convocar per primera vegada l’Ajuntament d’Esplugues”. I ha manifestat que “a la nostra ciutat, tenim diverses escultures de Xavier Corberó a espais públics oberts, que tothom pot gaudir i contemplar:l’escultura Samurai (Pou d'en Fèlix); La família (Jardins de Can Tinturé); Font Barcelona (Jardins Pons i Termes) i Trobada (plaça Montserrat Roig). Ens queda, doncs, la seva obra, que perdura en el temps i que ens permet a tota la ciutadania seguir gaudint de la seva expressió artística”.

En reconeixement a la seva trajectòria artística, l’Ajuntament d’Esplugues el va distingir amb la Medalla d’Or de la ciutat l’any 1983. També va rebre la Creu de Sant Jordi del Govern de Catalunya l’any 1992, coincidint amb la celebració a Barcelona dels Jocs Olímpics. Corberó va ser l’artista que va dissenyar les medalles olímpiques i va assessorar l’Ajuntament de Barcelona quan va ser seu olímpica.

Corberó provenia de família d’artistes, reconegut internacionalment i que ha exposat als millors escenaris del món de l’art, ha tingut contacte i amistat amb molts personatges de l’escena artística d’arreu del món. Als anys 60 va ser amic de Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray i Salvador Dalí, entre altres creadors importants del segle XX. Actualment es poden trobar obres seves al Museum of Modern Art de Nova York, al Stedelijk Museum d’Amsterdam i al Victoria and Albert Museum de Londres, així com també a diversos jardins i espais arreu de Catalunya.

Contractació del servei de neteja i manteniment de parcs i jardins

S’han aprovat els plecs de condicions tècniques i econòmiques per a la contractació, mitjançant procediment obert del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal de la ciutat, ja que l’actual contracte finalitza el 31 d’agost de 2017. Hi han votat a favor PSC, PDeCAT, Cs, ERC i PP, mentre que ICV, CUP i CE han votat en contra i la regidora no adscrita s’ha abstingut.

El preu de licitació és d’un import màxim anual d’1.309.583,95 € (IVA inclòs), imputable al pressupost vigent en cada exercici, dels quals 433.242,34 € (IVA inclòs) aniran a càrrec de l’exercici econòmic de 2017, mentre que per al període 2018 – 2020, es preveu 1.309.583,95€ (IVA inclòs) i per a l’exercici pressupostari 2021, 876.341,61€ (IVA inclòs).

Futur hotel d’entitats municipal i ampliació de l'escola Lola Anglada al barri del Gall

El plenari ha aprovat provisionalment un Pla especial dels equipaments al barri del Gall que preveu la futura ubicació d’un hotel d’entitats municipal perquè diverses entitats ciutadanes hi tinguin la seva seu social. Hi han votat a favor tot el consistori.

El Pla especial d’equipaments fa referència al cementiri municipal, el Parc de la Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà i preveu una ordenació per a les necessitats immediates i futures de l’escola pública Lola Anglada pel que fa referència al creixement i concreció dels paràmetres urbanístics, i defineix un sòl i la ordenació corresponent per a la implantació d’un hotel d’entitats municipal.

Una vegada passat el període d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, i vist l’informe favorable del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el ple ha aprovat provisionalment el Pla especial d’equipaments, que a partir d’ara haurà d’enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità per a la seva aprovació.

Construcció d’un centre mèdic de consultes externes de Clínica Diagonal

També s’ha aprovat provisionalment la Modificació del Pla especial de centre hospitalari i centre mèdic i la ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes (al c. Sant Mateu, 24-26) que promou l'entitat mercantil Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. Hi han votat a favor PSC, PDeCAT, ERC, PP i la regidora no adscrita, mentre que la CUP ha votat en contra i Cs, ICV i CE s’han abstingut.

L’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el document, promogut per Fiatc, amb l’observació que, pel que fa a la mobilitat, calia incorporar les observacions que es derivaven de l’informe emès pel Servei de Manteniment i Espai Públic municipal.

Passat el període d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, i vistos els informes favorables dels serveis tècnics municipals i de les administracions afectades a raó de les seves competències, el ple ha aprovat provisionalment la modificació i, a partir d’ara, l’enviarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità per a la seva aprovació.

Aprovació de modificació de crèdits

S’ha aprovat amb el vot a favor de PSC, PDeCAT, Cs, PP i la regidora no adscrita, en contra de la CUP i l’abstenció d’ERC, ICV i CE, una modificació de crèdits del pressupost municipal vigent d’un import de 6.057.643,92 €, dels quals 5.498.452,33 € suposen increment de pressupost i 559.191,59 € representen un canvi de destinació de partides ja existents. La despesa corrent es modifica en 158.232,09 € i es finança per transferència entre partides; el crèdit per a despesa d’inversió es modifica en 3.409.401,83 €; mentre que la modificació de despeses d’inversió es finança amb: nou endeutament (fins a un import de 2.490.000,00 €), transferències de capital (518.442,33 €) i baixes de crèdit d’altres partides d’inversió ( 400.959,50 €).

En el crèdit destinat a amortització d’operacions financeres, es preveu l’amortització per avançat de préstecs a llarg termini per import de 2.490.000,00 €, finançada amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals obtingut en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, la qual cosa permet que el nivell d’endeutament viu previst en l’aprovació del Pressupost de l’exercici 2017 es mantingui constant.

Entre d’altres actuacions, amb la modificació de crèdit es preveu una nova aportació econòmica per a les obres de millora que s’estan executant a l’avinguda del Torrent, al límit del terme municipal amb L’Hospitalet; millores al camí ciclable que connectarà Esplugues amb Barcelona a l’alçada de l’av. Diagonal; i enderrocar l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet. Per a la construcció del futur nou mercat, l’Ajuntament haurà d’estudiar les propostes que presentin els operadors privats que han d’impulsar la construcció del mercat.

Adhesió a la Asociación de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN)

S’ha acordat adherir-se a la Asociación de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN), després que el passat 22 de març aquest organisme concedís a l'Ajuntament la distinció de Ciudad de la Ciencia y la Innovación (ARINN), que permetrà formar part de la Red Innpulso. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores a excepció d’ERC i la CUP que s’han abstingut.

Formar part d'aquesta xarxa on es potencia la relació entre les ciutats, la realització de projectes conjunts, així com el reconeixement a la capacitat d'impulsar les actuacions en matèria de ciència i innovació, permetrà compartir amb altres ciutats el coneixement i l'experiència i fomentant la col·laboració entre les administracions locals per millorar el potencial innovador i servir de model a altres ajuntaments i, al mateix temps, avançar cap a un model productiu sostenible.

La distinció atorgada a l’ajuntament és un reconeixement al paper cada vegada més actiu que ha assumit l'Ajuntament en el desenvolupament de polítiques i actuacions per afavorir la innovació en l'àmbit local, definint polítiques, potenciant estructures, institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i innovador.

Moció en suport d’infants i adolescents amb alta capacitat intel·lectual

S’ha aprovat la moció proposada per la regidora no adscrita, en suport dels nens, nenes i adolescents amb alta capacitat intel·lectual. Entre d’altres acords, es proposa traslladar a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació la necessitat d’una actuació urgent per canviar la situació actual amb una formació específica del professorat, la creació d’aules obertes per a superdotats i altes capacitats a tots els centres públics i concertats. Hi han votat a favor tots els grups municipals, a excepció d’ICV que ha votat en contra i PDeCAT i CUP que s’han abstingut.

Moció sobre autisme

S’ha aprovat la moció proposada per Ciutadans sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA). Entre d’altres acords s’insta al Govern de Catalunya a que compleixi tots els acords i en els seus terminis d’execució de la moció 115/XI, aprovada pel Parlament de Catalunya el 6 d’abril de 2017. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores.

Moció sobre les empreses multiservei

S’ha aprovat la moció proposada pels grups municipals del PSC, ERC, PDeCAT, Canviem Esplugues,  ICV i la regidora no adscrita, que recull la proposta de la UGT Baix Llobregat sobre les Empreses Multiserveis. Entre d’altres acords es proposa prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions, que reconeguin el conveni sectorial de referència segons l’activitat de la persona treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial de referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el servei atorgat. Hi han votat a favor els grups proposants i la CUP, mentre que el PP ha votat en contra i Cs s’ha abstingut.

Proposta ciutadana sobre transparència

En l’apartat de proposicions d’acord amb el reglament de Participació Ciutadana, l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues ha fet una proposta sobre la transparència i visibilitat dels mandats de Ple, pel que fa referència a les propostes ciutadanes i mocions aprovades. La proposta no ha prosperat. Hi han votat en contra 13 regidors i regidores (PSC, PP i PDeCAT), i a favor 8 (Cs, ERC, ICV, CUP, CE i la regidora no adscrita). Els grups contraris a la proposta han argumentat que no compartien que s’hagi de donar compte a la sessió plenària, ja que amb les mocions i propostes ciutadanes que s’aproven són els regidors i regidores els qui adquireixen un compromís polític i moral, però no tenen component jurídic. La proposta plantejava que es doni compte, de manera trimestral, i dins de l’ordre del dia del Ple, del seguiment de les propostes ciutadanes i mocions que s’han presentat i aprovat, i de l’estat d’execució fins que quedin respostes totalment. També que es publiquin trimestralment al web municipal.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B