Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juny: Modificació de crèdit del pressupost per afrontar la situació de l’emergència sanitària

18 de juny de 2020

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 17 de juny –novament, de forma telemàtica per l’estat d’alarma actual, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, s’ha aprovat una modificació de crèdit del Pressupost Municipal que afecta a despeses ordinàries i d’inversió per un import total d’1.235.696,28 €. Se suplementen crèdits ja existents per valor de 968.130,43 € i s’habiliten crèdits extraordinaris per import de 267.565,85 €. Les baixes de crèdits equivalen a 844.072,85 € per la qual cosa l’augment net de despesa dona un resultat de 351.623,43 € que es finança de la següent manera: amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general procedent de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, per un import de 242.903,43 €; i amb subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import de 108.720,00 € per atendre despeses derivades de la COVID-19.

L’objectiu d’aquest expedient, aprovat per una àmplia majoria –hi han votat a favor tots els grups, excepte ERC que s’ha abstingut-, és redistribuir els crèdits per a despesa vigents en el pressupost municipal en vigor, per tal d’adaptar-los a la realitat a què ens hem vist abocats per la situació de pandèmia motivada per la COVID-19. D’una banda, aquesta situació ha comportat la paralització de moltes de les activitats culturals, esportives, etc. previstes i, d’altra banda, han aparegut noves necessitats, fonamentalment en els àmbits de Benestar Social, Prevenció de la Salut i Promoció Econòmica.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “estem en un moment en què ens hem d’anar posant a disposició per atendre la realitat que ens va venint. En el futur probablement tindrem noves modificacions de crèdit per donar resposta a la ciutadania.” Sanz ha afegit que “les prioritats del municipi ara són unes altres; cal atendre totes les necessitats que s’han posat sobre la taula. I tenim la garantia de posar aquests diners a disposició perquè som un ajuntament amb les finances sanejades”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha dit que “estem completament a favor de la reestructuració pressupostària, la modificació de crèdit respon a la necessitat del Pla de Reconstrucció”, i ha argumentat l’abstenció del seu grup tot dient que “correspon al govern la concreció de cada partida, d’on es treuen i es posen els diners”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha manifestat que la modificació de crèdit “és l’eina necessària per donar compliment a la necessitat que tenim”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha argumentat el vot a favor del seu grup tot dient que “ens hem compromès en la recuperació total del nostre municipi”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha valorat que “la bona gestió pressupostària ens permet respondre a les necessitats immediates que van sorgint”.

Declaracions institucionals sobre Nissan i el Dia de l’Orgull LGBTI

D’altra banda, a l’inici de la sessió plenària -després de fer un minut de silenci per la dona víctima de violència de gènere i veïna de Viladecans que el 30 de maig passat va morir a Esplugues-, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura a dues declaracions institucionals, una sobre Nissan, i una altra en commemoració del 28 de juny, Dia de l’Alliberament o l’Orgull LGBTI.

Com es va aprovar per unanimitat el 29 de maig a la Junta de Portaveus Municipals, el consistori ha fet una declaració sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya. Com es recull al text, el consistori d’Esplugues reitera “el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de maig del 2020, estan en vaga indefinida i fa anys que lluiten en defensa dels llocs de treball”, a la vegada que expressa la preocupació “per les conseqüències que una mesura tan dura comportarà, en primer terme, per als treballadors i treballadores de Nissan a Catalunya i també per al conjunt d'empreses proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a Catalunya”.

D’altra banda, un any més, el consistori ha volgut expressar el suport a la commemoració el proper 28 de juny del Dia de l’Alliberament o l’Orgull LGBTI amb una declaració institucional: “Avui i sempre, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat segueix compromès amb el suport i el foment de la diversitat sexual, afectiva i de gènere i lluita per a que tothom pugui ser, sentir i mostrar-se com vulgui amb llibertat”.

Deixalleria de la Fontsanta

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat la pròrroga del conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria, que està vigent des del maig de 2017. S’ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2023.

Pla municipal de reincorporació

També s’ha donat compte del Pla de Reincorporació en el procés de desescalada del confinament provocat per la Covid-19. La situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària de la COVID-19 ha suposat que l’Ajuntament hagi hagut d’adoptar tot un seguit de mesures de prevenció, de protecció i organitzatives orientades a la garantia de la prestació dels serveis declarats essencials, que van començar amb el decret d’Alcaldia de data 16/3/20, amb la finalitat de vetllar per la salut i garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals, descrits com a essencials al decret de l’estat d'alarma, imprescindibles per a la ciutadania, i amb els objectius de vetllar en tot moment per la salut i el benestar de totes les persones treballadores de l’organització i de col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries en prendre mesures per frenar la propagació de la Covid-19.

Una de les mesures aprovades, amb l’objectiu de contenir el contagi de la malaltia, va ser la de donar als empleats i empleades municipals preferència al teletreball, sempre amb caràcter voluntari. Era tot un repte que hem superat gràcies a l’arquitectura informàtica de l’Ajuntament i la col·laboració del conjunt de les persones de l’organització.

Correspon ara determinar d’una forma organitzada i planificada les actuacions que han de permetre recuperar gradualment l’activitat presencial a l’Ajuntament, amb la incorporació progressiva del personal als centres de treball, sempre en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i els plans i activitats aplicables a cada fase, per la qual cosa es dona compte al Ple del Pla de Reincorporació, en el procés de desescalada del confinament.

Gestió municipal realitzada per afrontar l’emergència sanitària

El plenari ha donat compte de l’Informe de gestió en relació a les actuacions portades a terme per afrontar l’emergència sanitària i social provocada per la Covid-19, que inclouen un conjunt de mesures extraordinàries i urgents que s’han anat adoptant aquestes setmanes.

Des del dia 14 de març, data en què el Govern d’Espanya va decretar l’estat d’alarma, l’Ajuntament va aprovar un paquet de mesures, amb caràcter urgent, per garantir tant el compliment de la normativa supramunicipal com la prestació dels serveis bàsics municipals, l’atenció i protecció de les persones, la seguretat i la prevenció en l'àmbit intern i tot acompanyant la ciutadania en el procés d’adaptació al confinament.

Prorrogada la moratòria de pagament de les taxes d’ocupació per als titulars de bars i restaurants i de parades al Mercat de Pagès entre març i agost

S’ha aprovat per unanimitat la modificació de  l'Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires (terrasses de bars i restaurants) amb finalitat lucrativa; i la modificació de  l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, en relació a la taxa pel Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat.

A les dues ordenances s’hi ha introduït una disposició transitòria on s'estableix que, des del 14 de març fins al dia 31 d'agost del 2020, no serà d'aplicació la taxa que es regula en cadascuna d'aquestes ordenances fiscals.

Mocions al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció que ERC ha presentat en nom del Jovent Republicà d’Esplugues, i que han subscrit PSC i ECP, per declarar Esplugues com a ciutat antiracista.

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’ERC per resoldre l’aprovació de la Declaració de Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues.

S’ha aprovat la moció d’ECP per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l'atenció a la gent gran. Hi ha votat a favor tots els grups, excepte el PP que s’ha abstingut.

S’ha aprovat la moció presentada per ECP per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació i pal·liar l'emergència educativa generada per la Covid-19. Hi ha votat a favor tots els grups, excepte ERC que s’ha abstingut.

S’ha aprovat per unanimitat la moció de Ciutadans per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

S’ha aprovat la moció del PSC per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. Hi ha votat a favor PSC, Cs i ECP, mentre que ERC ha votat en contra i el PP s’ha abstingut.


Vídeo del Ple:

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat