Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple de Maig: Esplugues aprova una declaració amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

20 de maig de 2021

El ple ordinari celebrat aquest dimecres 19 de maig –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha fet una Declaració institucional amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, que a l’inici del ple, ha llegit l’alcaldessa, Pilar Díaz, i que remarca que avui en dia “el col·lectiu LGTBI+ continua patint discriminacions i violències”. La declaració recull que “Des de l’Ajuntament d’Esplugues volem fer palès que la LGTBIfòbia no es redueix únicament a les agressions físiques o verbals, l’assetjament, o la incitació a la violència cap a les persones LGTBI. Aquesta discriminació té un abast molt més gran, que passa també pel rebuig social i l’estigma laboral, com és el cas de les persones trans amb unes xifres d'atur superiors al 80%. Altres discriminacions es viuen fruit de l’heteronormativitat en els circuits d’atenció del sistema sanitari o pels dobles impediments legals a l’hora de desenvolupar la seva vida. En aquest últim cas, és un exemple el que pateixen les dones lesbianes, que a diferència de les parelles heterosexuals han d’estar casades per a poder inscriure als seus fills i filles en el Registre Civil, i en cas contrari, la dona no gestant ha de formalitzar un procés d’adopció de la criatura per a poder ser a efectes legals mare de la mateixa”.

Per fer palès aquest dia commemoratiu, fomentar que a la ciutat no es tolerarà cap tipus de violència envers les persones LGBTI i posar de manifest el compromís de l’Ajuntament a seguir treballant dia a dia per a que tota la ciutadania pugui viure d’una forma lliure i plena, el passat dilluns es va estrenar un pas de vianants pintat amb els colors de la bandera de l’orgull LGTBI+.

 

Renúncia d’una regidora del GMR

En aquesta sessió plenària, s’ha donat compte de la renúncia al càrrec de la regidora del Grup Municipal Republicà Hermínia Villena, amb efectes del 20 de maig. A partir d’ara, s’inicia el procediment davant la Junta Electoral Central perquè prengui possessió del càrrec la persona que designi el GMR.

 

Protocol de teletreball per al personal municipal

El ple ha aprovat amb els vots favorables del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs), Esplugues En Comú Podem (EeCP) i el Partit Popular (PP) i l’abstenció del Grup Municipal Republicà (GMR), el Protocol de teletreball per al personal de l’Ajuntament d’Esplugues, que situa la institució més a prop d’assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. Els treballadors i les treballadores municipals podran optar voluntàriament al teletreball, a partir d’un pla de treball personalitzat per a cadascú.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha apuntat que “serem un dels primers ajuntaments de tot l'Estat en aprovar un protocol de teletreball. Estic molt il·lusionada i esperançada pel que aquest protocol ens oferirà en els propers mesos i anys“ i ha posat de relleu que s’ha elaborat amb consens amb els sindicats.

La situació generada pel Covid-19 a les administracions públiques i, en concret, a l’administració local, ha accelerat el procés de transformació digital ja iniciat amb anterioritat, amb l’objectiu de transformar les organitzacions, aconseguir més i millor eficiència en els processos amb la implantació de l’administració electrònica, i millorar la formació de les persones amb l’ús d’eines tecnològiques, tot per donar uns millors serveis públics.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, davant la situació d’emergència generada per la pandèmia, va implantar  sistemes de treball en remot per garantir la continuïtat dels serveis. Aquesta ha estat una experiència d’aprenentatge, en què s’ha demostrat que els sistemes són segurs, estables i forts. Ha estat possible que hi hagués més de dues-centes persones treballadores en remot per prioritzar l’atenció a la ciutadania, des del PAC a Serveis Socials, així com la resta de serveis essencials que no havien de ser bàsicament presencials. Així mateix, s’ha posat de manifest la capacitat de la nostra organització per implementar mesures de treball eficients i segures.

El teletreball a les administracions no es planteja com un sistema alternatiu al presencial de forma arbitrària o discrecional, sinó que s’erigeix com una forma d’organitzar del treball que cal normalitzar i inculcar com a part de la cultura organitzativa.

La implementació d'aquesta modalitat de treball contribueix clarament als objectius en matèria de canvi climàtic i qualitat de l'aire, ja que facilita un model de mobilitat sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments, dels costos afegits i del consum energètic, i evita l'emissió de gasos amb efecte hivernacle i d'altres contaminats, com les partícules, alhora que redueix el nivell de soroll dels nostres pobles i ciutats. Per tant, està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Tot i no ser el seu objectiu principal, és també una bona eina per a la conciliació de la vida laboral i personal, tant per la reducció del temps de desplaçaments com per la flexibilitat horària que ofereix.

 

Finalització de les obres del CSE Can Vidalet

S’ha aprovat la certificació final de l’execució de les obres del Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, que ha comportat un increment en els amidaments aprovats per un import de 528.088,78 € IVA inclòs, equivalent al 8,94% respecte a l’import d’adjudicació, que suposa un import total d’obra executada de 8.308.464,88 € IVA inclòs. S’ha aprovat amb els vots a favor del PSC i el vot en contra de la resta de grups. És previst que el nou equipament entri en funcionament al setembre, coincidint amb l’inici de la temporada esportiva.

Així mateix, s’ha desestimat la reclamació per danys i perjudicis per la suspensió de l’execució de les obres del CSE de Can Vidalet durant l’estat d’alarma, amb els vots a favor de tots els grups. L’empresa Constructora San José, S.A. va presentar al juny de 2020 una sol·licitud d’indemnització per danys i perjudicis generats amb motiu de la suspensió dels contractes d’obra com a conseqüència de l’establiment de mesures preventives pel Covid-19 per un import de 40.513 €.

La desestimació de la reclamació econòmica es basa en què les obres pendents d’executar, a la data de la suspensió, es tractaven de repassos, conseqüència d’una incorrecta execució per part de l’empresa reclamant. Així, en cas que les partides del projecte s’haguessin executat de forma correcta en un moment inicial, l’obra hauria finalitzat amb anterioritat a l’aprovació del Decret d’Alcaldia de la seva suspensió.

 

Aportació econòmica a la Mancomunitat de la Fontsanta

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció del PP que s’ha abstingut, la modificació de la participació a l’aportació municipal del contracte de concessió del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, en aplicació del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí per a la prestació del servei de deixalleria. El percentatge de repartiment de l’aportació municipal s’actualitzarà segons les dades del padró municipal de cada ajuntament que, a 1 de gener de 2021, són: Esplugues 47.957 habitants i Sant Joan Despí 34.310 habitants. Els percentatges resultants a efectes del repartiment de l’aportació municipal són: 58,29% per a Esplugues i 41,71% per a Sant Joan Despí, resultant una aportació municipal de 10.486,84 € i 7.503,96 €, respectivament, sobre el total del 17.990,80 €.

 

Execució del primer trimestre del Pressupost Municipal

El plenari ha donat compte de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març de 2021, segons el qual:

Execució dels ingressos

  S’ha liquidat un 31,59 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del qual s’ha recaptat el 37,42 %.

  En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 43,42 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 36,41%.

Execució de les despeses

  S’ha reconegut un 12,80% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 95,62 %.

  En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 15,63% respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 97,80%.

  S’ha reconegut un 3,72 % de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 66,15%.

Execució pressupost d’exercicis tancats

  Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 23,61% respecte a les pendents a 1 de gener de 2021.

  Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 86,90% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2021.

Existències tresoreria

  Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2021, ascendeixen a 28.703.330,92€.

Endeutament

A 31 de març de 2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 16.427.805,22€, que representa un 34,98 % de los drets reconeguts nets corrents liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

 

Període mitjà de pagament a proveïdors

També s’ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l’exercici 2021, que reflecteixen que es compleix amb la normativa vigent, ja que el període mitjà ha estat de 10,04 dies. D’altra banda, també s’ha donat compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2021. D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dona compte al Ple de l’Ajuntament que es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: període mitjà: 26,81 dies; total de nombre de pagaments realitzats: 1.344; i total d’import de pagaments realitzats: 2.820.017,81€.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció del PP per permetre al locals de restauració ocupar espais de zona verda/blava per una major atenció al públic. Hi ha votat a favor GMR, Cs, EeCP i PP, i en contra PSC.

S’ha desestimat la moció del PP per ‘Per un pont d’Esplugues més segur’ sobre mobilitat al Pont d’Esplugues. Hi ha votat a favor Cs, EeCP i PP, en contra PSC i s’ha abstingut GMR.

S’ha desestimat la moció del GMR per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. Hi ha votat a favor GMR, Cs i EeCP, en contra PSC, mentre que el PP no s’ha volgut posicionar.

S’ha desestimat la moció del GMR per declarar Esplugues municipi amic de la lactància materna. Hi ha votat a favor GMR, Cs i PP, en contra PSC i s’ha abstingut EeCP.

S’ha aprovat la moció d’EeCP de suport a l’alliberament temporal de les patents. Hi ha votat a favor PSC, GMR i EeCP i s’han abstingut Cs i PP.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B