Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juliol: Esplugues referma el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Diverses modificacions urbanístiques i els festius locals del 2021, entre altres acords de la sessió plenària

28 de juliol de 2020

En la sessió del ple ordinari celebrat el dilluns 27 de juliol –novament, de forma telemàtica-, l’Ajuntament d’Esplugues ha fet un pas més endavant refermant el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. D’una banda, s’ha aprovat per unanimitat assumir la Declaració de la FEMP en favor de l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, d’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues a la ‘Red de Entidades Locales para el Desarrollo  de los ODS de la Agenda 2030’.

A la Declaració en favor de l'Agenda 2030, aprovada per la FEMP en el marc del seu XII Ple d’1 d’octubre de 2019, s’assumeix un compromís polític i ètic amb l'Agenda 2030 per convertir-la en una prioritat estratègica a nivell nacional i internacional, convençuts que és el marc de polítiques públiques a seguir en els propers anys per al desenvolupament d'una societat més justa, lliure i igualitària.

Es contemplen disset objectius que connecten de manera directa l'acció internacional, nacional i local, i que situen les ciutats i els seus governs com a poders públics primordials per a la seva efectiva consecució.

El ple corporatiu de la FEMP confia que els diferents espais de discussió i decisió internacional sobre l'Agenda 2030, com la Cimera dels 17 ODS, reconeguin i reforcin el paper de els governs locals i de les seves associacions per accelerar la implementació dels objectius globals, plantejant l'adopció de marcs d'acció que reforcin les capacitats locals i mobilitzin finançament adequat. Per a això és necessari consolidar espais de diàleg entre els governs locals, els governs nacionals i el sistema dels governs nacionals i el sistema de les Nacions Unides.

Així mateix, amb l’aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a la ‘Red de Entidades Locales para el desarrollo  de los ODS de la Agenda 2030’ de la FEMP, Esplugues se suma als governs locals que es comprometen a localitzar i implementar els ODS de l'Agenda 2030 de forma transversal en les polítiques públiques municipals. L'activitat d’aquest ens està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els governs locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.

Amb l’adhesió, l’Ajuntament es compromet entre d’altres a treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, en què s'elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Declaracions institucionals

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura de tres declaracions institucionals: la primera ha estat la Declaració institucional per l'adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pel compromís municipal amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la Covid-19. Es recull el posicionament del municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer el Covid-19 i enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures.

La segona ha estat la Declaració institucional, a proposta de les seccions sindicals d’UGT i CCOO a l’Ajuntament, en reconeixement i agraïment a la tasca realitzada per les i els professionals dels nostres serveis públics, amb motiu de la crisi de la Covid-19.

I la tercera ha estat una declaració institucional en suport i defensa dels llocs de treballs de l’empresa ComData per la qual, entre d’altres, mostra el suport “al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa ComData al Baix Llobregat, i en extensió, al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa a la resta d’Espanya i refusa l’ERO presentat per l’empresa”; a la vegada que s’exigeix a l’empresa que retiri l’ERO i negociï amb el Comitè d’Empresa unes millors condicions laborals dels seus treballadors i treballadores, posant al centre la preservació dels llocs de treball; i insta a la Generalitat a “coordinar-se i establir negociacions amb l’empresa per tal de cercar una solució que protegeixi els llocs de treball”.

Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat l'adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, que es va aprovar al Ple del Consell Econòmic i Social del 25 de juny passat i fou refrendat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat posteriorment pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 29/6/2020.

Aquest pacte – que està alineat amb el Pla de Reconstrucció aprovat per l'Ajuntament- aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d'acord amb l'European Green Deal, els ODS i l'agenda 2030. Respon a l'escenari de 4 crisis simultànies conseqüència de la pandèmia de la Covid-19: sanitària, social, econòmica i climàtica. A més, ha posat en evidència la precarietat del mercat de treball, la poca competitivitat del model productiu, la manca d'inversions públiques i infraestructures a la comarca i un impacte directe en les formes organitzatives de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el benestar. Així mateix, afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg social i pal·liar els efectes de la crisi estructural actual. Per últim, reformula l'estratègia territorial per enfortir la comarca, les seves institucions, potencia la seva diversitat, detecta el sectors clau i desenvolupa nous camps de reacció i mobilització de recursos.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM en l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve

S’ha aprovat inicialment , amb els vots a favor de PSC, Cs i PP i el vot en contra del GM Republicà i ECP, la modificació puntual del PGM en l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve i el seu entorn més immediat, amb l’objectiu de preservar els valors culturals i patrimonials d’aquest espai, reordenar el sostre i una densificació de l’ús que garanteixin el manteniment dels objectius del Catàleg d’Edificis Històric Artístics i Conjunts Paisatgístics, i reajustar la delimitació dels sistemes de l’àmbit, per adaptar-los a l’ús i funcionalitat actual.

Aprovació provisional de la modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent

S’ha aprovat provisionalment i per unanimitat la modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, després que al març passat el Ple va acordar assumir com a pròpia i va aprovar inicialment la modificació puntual de PGM en aquest mateix àmbit que promou l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu i l’Hospital d’aquesta orde. L’objecte del document és, bàsicament, l’ajust de l’ordenació a l’àmbit de l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer Center (Centre de tractament i investigació del càncer infantil) dins de l’antic Edifici Docent davant el carrer Santa Rosa, i permetre la connexió amb l’actual hospital mitjançant una passera elevada i coberta sobre el carrer Santa Rosa. Una vegada transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació, i ja aprovat inicialment per l’Ajuntament de Barcelona, el ple ha realitzat l’aprovació provisional.

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM al carrer Serra del Montsec

El plenari ha aprovat provisionalment amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d’ECP que s’ha abstingut, la modificació puntual del PGM al carrer Serra del Montsec, núm. 23-27, després que el febrer passat el ple va acordar assumir com a pròpia la modificació puntual del Pla General, relativa al carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, i aprovar-la inicialment. Aquesta modificació té per objecte eixamplar el carrer Serra del Montsec, de 10m d’amplada actuals a 15m, en gairebé la totalitat de l’àmbit, qualificant com a sistema viari una part, que se cedirà urbanitzada com a vorera arbrada a l’Ajuntament; crear un nou pas públic de vianants entre dos edificis de nova creació, amb l’objectiu de connectar el carrer Serra del Montsec, amb els Jardins de la Concòrdia, i reordenar la volumetria, sense incrementar el sostre de l’àmbit, de manera que la nova edificació a construir s’adapti millor als edificis confrontants. Amb aquesta proposta se substituiria un edifici de planta baixa i quatre plantes pis, en desús i obsolet. Una vegada transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació, s’ha aprovat de forma provisional.

Aprovació provisional de modificació puntual del PGM a l’àmbit dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt

S’ha aprovat provisionalment i per unanimitat la modificació puntual del PGM a l'àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt, després que no s’hagi presentat cap al·legació en el termini d’informació pública i després que el passat mes de febrer es va aprovar inicialment aquest document. En compliment de la modificació puntual del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials del Baix Llobregat en relació amb l’ARE Montesa, aprovada definitivament el 8 d’agost de 2019, es preveu la construcció d’una rotonda per tal de millorar la circulació i permetre la connectivitat rodada en totes les direccions, en l’encreuament entre el carrer Sant Jordi, el carrer Verge de Guadalupe, el carrer de Vic i la Ronda de Dalt.

Modificació del contracte de neteja d’edificis municipals

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i Cs i l’abstenció d’ECP i PP, la modificació del contracte de neteja dels edificis municipals adjudicat a l’empresa Multi Serveis Ndavant, SL, per donar compliment a les recomanacions i nou marc normatiu de prevenció de riscos com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Per això és necessari, d’una banda, incrementar les tasques previstes en el contracte i, d’altra banda, incorporar materials no previstos, com ara gel hidroalcohòlic, dispensadors manuals i dispensadors de peu elèctrics que s’instal·laran a diferents dependències municipals. El preu del contracte és de 2.897.162,78€ IVA inclòs, que suposa una modificació per import de 241.152,62 €, corresponent al 9,0795%.

Modificació de l’horari d’estacionament regulat a Finestrelles

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d’ECP que ha votat en contra, la modificació de l’horari de l’estacionament regulat al sector Finestrelles –que entrarà en vigor l’1 de setembre d’enguany-, atès que les necessitats de mobilitat són diferents respecte a altres zones amb regulació, ja que en aquesta zona el major generador de mobilitat en vehicle privat és l’Hospital de Sant Joan de Déu i es requereix que es mantingui la rotació de vehicles durant tota la jornada.

Modificació de crèdits del Pressupost Municipal

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs i ECP, el vot en contra del GMR i l’abstenció del PP, una modificació de crèdits que afecta només a despesa d’inversió per un import de 115.000 €, destinada a la renovació de dos vehicles per a la Policia Local, de característiques ecològiques i no contaminats; una inversió que es finança amb romanent líquid de Tresoreria per a despesa general, obtingut en la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 2019, i destinat a despeses d’inversió financerament sostenibles, de conformitat amb l’article 6 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

D’altra banda, s’ha aprovat amb el suport de tots els grups, a excepció d’ECP, que es va abstenir, un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats exercicis econòmics per un import de 15.425,54 €.

S’aproven els preus públics per inserció de publicitat al Pont

S’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’annex de l'ordenança núm. 12, per regular mitjançant preu públic la inserció de publicitat a la revista municipal El Pont d’Esplugues. Es preveu la actualització dels preus amb un increment del 5%, ja que des del 2008 no s'havien revisat, a la vegada que a l’hora de fixar els preus s'han analitzat els preus de mercat i els que liquiden altres ajuntaments del nostre entorn.

Festes locals per al 2021

El plenari ha aprovat les dues festes locals per a l'any 2021, que seran els dies 24 de maig (Segona Pasqua)  i 21 de setembre (Sant Mateu). Hi ha votat a favor PSC, Cs i PP, i en contra GMR i ECP.

Regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmics dels grups municipals

S’ha aprovat el document de ‘Regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la corporació’, que s’incorporarà com annex al Codi de Bon Govern i s’integrarà a les Bases d’execució del pressupost de la Corporació de cada anualitat. Així mateix, s’estableixen les disposicions específiques de control en relació a les aportacions efectuades durant el mandat 2015-2019, una vegada ha estat aportada per la majoria de grups municipals la documentació que han considerat adequada per a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts en aquest període. Hi han votat a favor tots els grups, a excepció del PP que s’ha abstingut.

Pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa en vigor, s’ha donat compte al plenari que es compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el període mitjà de pagament ha estat durant el segon trimestre de 2020 de 23,26 dies.

Segona pròrroga a la concessió de les escoles bressol municipals

S’ha aprovat la segona pròrroga per a un any més (fins al 31 de juliol de 2021) de la concessió de gestió del servei de les tres escoles bressol municipals, Montserrat, La Mainada i Marta Mata, vist que el proper 31 de juliol finalitza el període de vigència dels contractes i que les empreses contractistes estan donant compliment a les obligacions contemplades als plecs de condicions de forma adequada i satisfactòria, tant per a l’Ajuntament com, especialment, per a les persones usuàries. Hi han votat a favor tots els grups a excepció d’ECP que s’ha abstingut.

S’aprova el reglament de funcionament dels Museus i la seva Carta de Serveis

S’ha aprovat per unanimitat el reglament de funcionament dels Museus, que són un servei cultural de caràcter públic que és gestionat directament i està adscrit a l’Àrea de Patrimoni Cultural. El document defineix les finalitats i funcions, organització bàsica i estructura, el règim pressupostari i la resta d’elements estructurants del seu funcionament, incorporant la totalitat de determinacions legalment establertes. També s’ha elaborat la Carta de Serveis d’aquests equipaments municipals.

D’altra banda, s’ha aprovat l’autorització de la transmissió de les accions de l’empresa concessionària de les obres públiques del CEM La Plana i la piscina descoberta La Baronda. Duet Esplugues S.A. és la titular de la concessió d’aquestes obres públiques i l’empresa Duet Spa & Sports S.L és la titular de la totalitat d’accions que constitueixen el capital social de Duet Esplugues; ambdues han sol·licitat autorització municipal per a la venda de les accions a l’empresa ‘Servicio Cultural, Deporte y Recreación, SL’. Hi ha votat a favor PSC i Cs, mentre que GMR i ECP han votat en contra i el PP s’ha abstingut.

Els drets i les obligacions provinents dels contractes de concessió d’obres públiques poden ser cedits a un tercer sempre que es donin els requisits establerts a les disposicions legals que resultin d’aplicació, cessió que pot produir-se tant en relació amb el títol concessional pròpiament dit, com en relació amb la transmissió de les accions de la societat titular, quan aquesta transmissió comporti que la persona adquirent ocupi de forma efectiva el control de l’empresa concessionària, com és el cas.

Mocions al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció del PP per tal que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents i superàvits municipals per fer front a l’emergència social i econòmica a causa de la pandèmia de la Covid-19. El grup proposant ha incorporat esmenes aportades pel PSC i el GM Republicà.

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’ECP en defensa del sistema públic de salut i per un nou Pacte Nacional de Salut a Catalunya. El grup proposant ha incorporat esmenes aportades pel PSC i el GM Republicà.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B