Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Bon govern i transpàrencia, principal demanda de la ciutadania al procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

4 de febrer de 2016

Dels cinc eixos inclosos al document base del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 que l’Ajuntament d’Esplugues va enviar a totes les llars perquè la ciutadania exposés les seves preferències, el del Bon govern va ser el que va obtenir una major puntuació: un 72,6% dels participants van puntuar-ho amb 4 o 5 (sobre un màxim de 5). Els següents eixos amb més puntuació van ser Persones i famílies, que recull les polítiques socials (68,6%) i Economia, Emprenedoria i Ocupació (63,5%). Aquestes dades es van donar a conèixer ahir al Consell de Ciutat, òrgan participatiu que reuneix unes vuitanta persones en representació dels grups polítics, la societat civil, el teixit comercial i les entitats de la ciutat. El document definitiu del PAM està previst que se sotmeti a aprovació al Ple municipal del 17 de febrer, segons va anunciar l’alcaldessa, Pilar Díaz.

A més dels grans eixos, el document base recollia les línies estratègiques de cada eix i actuacions concretes per realizar els pròxims quatre anys. De les línies, la més votada va ser la d’Aplicar total transparència a la gestió municipal (85,7%), seguida de Millorar la situació de les persones en atur (76,7%) i Completar la xarxa bàsica sanitària d’Esplugues (76,3%).

Pel que fa a les actuacions, el 87,9% va puntuar amb 4 ó 5 la de Desenvolupar les mesures contingudes a la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A continuació, totes dues amb 85,7%, Establir les accions que afavoreixin la protecció de la família i la infància, i Vetllar per l’atenció als infants amb necessitats educatives especials.

L’alcaldessa va subratllar que els resultats “ens refermen en el camí iniciat i ens anima a continuar fomentant la participació com a eina democràtica i de compromís per fer una ciutat millor”. Diversos integrants del Consell de Ciutat van expressar la seva opinió de continuar impulsant la participació ciutadana i de definir estratègies perquè hi participi més gent.

A continuació es poden consultar detalladament els resultats:

Resultats Consell de Ciutat Eixos

 

 

Resultats Consell de Ciutat Línies 2

Resultats Consell de Ciutat Actuacions

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B