Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Entitats ciutadanes participen a l’audiència pública de presentació del Pla Local de Seguretat

L’alcaldessa Pilar Díaz mostra la seva “satisfacció per la bona convivència ciutadana i els bons nivells de civisme que hi ha a Esplugues”. Voluntariat de Protecció Civil i responsable d’incidències en convivència, novetats previstes.

19 de gener del 2016

Representants de les entitats ciutadanes i de les Associacions de Veïns han assistit aquest dilluns 18 de gener a l’audiència pública que s’ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament per conèixer en detall el contingut de la proposta de Pla Local de Seguretat d’Esplugues per als propers 4 anys i, al mateix temps, poder fer aportacions i suggeriments.

En la jornada participativa en què l’alcaldessa, Pilar Díaz, ha estat acompanyada dels responsables de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia, ha presentat les línies bàsiques del Pla Local de Seguretat d’Esplugues 2016-2019, que en aquests moments està en procés de redacció i és previst aprovar properament al ple municipal.

Aquesta jornada, que també s’ha emès en directe a través del portal municipal www.esplugues.cat, segueix l’exemple d’altres processos participatius oberts recentment per definir línies futures d’acció municipal, com ara el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 o el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Esplugues 2020.

Com ha assenyalat l’alcaldessa, “aprofundir en la coordinació entre els diferents cossos policials i garantir la tranquil·litat i la seguretat són elements prioritaris del pla, que té com a objectiu continuar fent d’Esplugues una ciutat amb uns índexs de criminalitat molt per sota de la mitjana del seu entorn metropolità”.

“La voluntat del govern municipal és elaborar i aprovar el Pla Local de Seguretat per als propers 4 anys, incorporant les aportacions de la ciutadania, per garantir que aquest pla sigui fruit de la implicació de la ciutadania en l’àmbit de la seguretat i de la participació ciutadana” ha afegit Pilar Díaz.

Per a la confecció del pla s’ha seguit la guia del Departament d’Interior de la Generalitat, per la qual cosa quan s’aprovi el Pla Local de Seguretat d’Esplugues serà un dels pocs que hi haurà homologats a Catalunya, que actualment només són una desena.

És el tercer pla en l’àmbit de seguretat i civisme que es realitza a Esplugues (el primer es va fer el període 2007-2010, i el segon el 2011-2014) i incorpora novetats per adequar-lo a la realitat canviant de la ciutat, aprofitant l’experiència i el bon funcionament dels plans anteriors, que han donant com a fruit els bons índexs de seguretat, convivència i civisme que té Esplugues, per sota de la mitjana metropolitana.

Amb el pla es defineixen les línies principals de la política de seguretat, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la convivència i el civisme a la ciutat. Com ha assenyalat l’alcaldessa, “proposem fer-ho avaluant de forma continuada l’estat de la seguretat pública, així com també millorant dia a dia la qualitat dels serveis de seguretat i la prevenció de riscos”.

En la sessió participativa, l’alcaldessa ha posat de relleu la “satisfacció pel fet que a Esplugues hi ha una bona convivència ciutadana i uns bons nivells de civisme. El Pla de Seguretat contribuirà a continuar treballant en la mateixa línia, sense baixar la guàrdia perquè la nostra sigui una ciutat tranquil·la”.

En aquest sentit, com es recull al pla, les dades dels darrers anys posen de manifest una progressiva millora en els índexs de conflictivitat i de qualitat de vida de la ciutadania. El número de denúncies per infringir l’Ordenança de convivència ciutadana experimenta un retrocés sostingut en el temps; els cossos de seguretat atenen menys requeriments o demandes d’actuació en aquest àmbit; i es redueixen de manera notable el número de queixes de la ciutadania per qüestions de convivència.

L’alta col·laboració ciutadana que hi ha a Esplugues permet que la policia faci bé la seva feina. Aquesta xarxa de ciutadania molt col·laboradora i participativa és una de les fortaleses de la ciutat. Amb sessions obertes a la ciutadania com la del dilluns i amb altres canals participatius com ara el Consell de Seguretat, es fomenta la participació activa de la ciutadania en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

Millora continuada de la seguretat pública

Amb l’objectiu principal del pla de millorar la seguretat viària i la convivència i el civisme a la ciutat es proposa que, des de la Policia Local, s’avaluï de forma continuada l’estat de la seguretat pública, i, al mateix temps, es millori dia a dia la qualitat dels serveis de seguretat i la prevenció de riscos. Així mateix, la tasca diària de la policia local es farà amb una visió integradora dels cossos de seguretat que actuen a la ciutat, essent innovador, i, per últim, integrat i aliniat l’acció diària amb el sistema de gestió de qualitat (d’acord amb el quadre de comandament i la certificació ISO 9001:2008  que té la Policia Local d’Esplugues).

Per complir amb els objectius el pla preveu incidir en la bona coordinació entre els diferents cossos policials que actuen al municipi: Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional.

Els eixos estratègics del pla són: la seguretat ciutadana, la mobilitat segura, el civisme i la convivència, la participació i corresponsabilitat ciutadana i les emergències. Així mateix, es contemplen els objectius de primer nivell que ha de complir la Policia Local en la seva tasca diària de garantir la seguretat, la convivència i el civisme, així com també les actuacions preventives que pugui portar a terme, les actuacions de coordinació, de relacions amb la comunitat i de formació, a més dels indicadors d’impacte, de resultat i d’activitat.

Voluntariat de Protecció Civil i responsable d’incidències en convivència, novetats previstes

Entre les novetats que preveu el pla hi figura la creació d’un grup de voluntaris de Protecció Civil a Esplugues, que en l’àmbit d’emergències contribuiran a portar a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries en prevenció.

També es preveu la millora de la figura del responsable d’incidències en convivència en el cos de la Policia Local, per tal de ser més eficients i eficaços en la gestió de conflictes de convivència. Tot i que les dades de queixes que recull la Policia Local remarquen que hi ha una evolució positiva de reducció de les queixes que reben per incivisme i temes de convivència, es vol incidir per reduir el màxim l’incivisme. Per això, amb el responsable d’incidències en convivència es vol anar a l’arrel del conflicte en els casos que la Policia Local atén, a través d’un sistema de seguiment del conflicte amb els diferents recursos i serveis que té l’Ajuntament, com ara el servei de mediació que funciona des del primer Pla Local de Seguretat, i amb l’objectiu final de cercar una solució definitiva.

Alguns dels aspectes que tenen un espai remarcat al Pla Local de Seguretat d’Esplugues són el programa de l’Agent tutor, l’App Esplugues Seguretat com a eina al servei de la ciutadania i dels comerciants, el nou Pla Local de Seguretat Viària, la creació prevista d’un grup local de voluntaris de protecció civil, o bé la presentació pública anual del balanç i els resultats obtinguts, entre d’altres.

L’agent tutor és una figura innovadora en un cos policial a Catalunya que serveix per prevenir hàbits de risc en els centres educatius de la ciutat mitjançant la presència i col·laboració activa amb la comunitat educativa, les famílies i l’alumnat d’un agent per col·laborar en la mediació de la resolució de conflictes, impartir xerrades de sensibilització i prevenció, amb el suport d’un equip interdisciplinar de professionals municipals dels àmbits de Serveis Socials, Joventut i Educació. L'alumnat pot comunicar-se amb l'agent tutor a través d'una bústia, SMS o correu electrònic.

El pla que s’ha presentat avui serà un document viu al llarg del temps, del qual se’n farà seguiment i avaluació de forma continuada, a través dels òrgans de funcionament existents a la ciutat en l’àmbit de la seguretat, com ara la Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació Operativa, així com també a les Comissions Informatives de l’Ajuntament i al Consell General de Seguretat Ciutadana, que és obert a les entitats ciutadanes, veïnals i de comerciants.

Serà a través d’aquesta avaluació continuada que es podran ajustar les estratègies que es considerin necessàries i, a l’hora, es podrà fer un seguiment de compliment d’objectius i de calendari de les actuacions previstes.

Aportacions ciutadanes

En el decurs de l’audiència pública, la ciutadania va fer diverses aportacions i va plantejar qüestions, a la vegada que es va agrair la feina de la policia i que vetllen pel civisme, i es va remarcar que a Esplugues cada vegada la gent és més responsable del que ha de fer. Sobre la necessària coordinació amb els municipis de l’entorn, la inspectora cap de l’ABS de Mossos d’Esquadra d’Esplugues, Ruth Giralt, va explicar la tasca de coordinació i intercanvi d’informació que fan sistemàticament tant a Esplugues com amb els municipis de l’entorn, a través de tots els òrgans de coordinació existents (meses de coordinació i transmissió d’informació amb el cos de Mossos dels municipis de l’entorn, de la regió metropolitana sud i de l’Àrea Bàsica de Seguretat).

També es va preguntar per què es feia un nou pla ara i per què era tan ambiciós. El director de la Policia Local d’Esplugues, Juan A. González Leyva va argumentar que el pla tenia continuïtat amb els dos plans que s’han fet anteriorment a la ciutat, pels bons resultats que han donat, i a l’hora s’ha aprofitat per incorporar novetats amb la finalitat que respongui a la realitat canviant, a més de redactar-lo seguint les recomanacions de la Generalitat per tal que tots els ajuntaments disposin de plans elaborats de manera homogènia.

Entre les intervencions del públic també n’hi va haver una que suggeria que el pla havia de plantejar els recursos existents i si eren suficients. El responsable de la Policia Local va respondre que el pla ja ho analitza de forma raonada i detallada –mitjançant un DAFO- i que s’ha fet una anàlisi prèvia dels recursos que es tenen per tal que el pla sigui realista, viable i respongui a la realitat d’avui de la ciutat.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B