Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Signat el Pla de Reconstrucció econòmic i social per la Covid-19

· Creació d’un fons de contingència d’un milió d’euros per afrontar l’emergència sanitària, social i econòmica, que servirà per posar en marxa cinc línies d’ajut: ampliació de partida d’emergències, famílies amb ERTO’s, persones autònomes, comerç i subvenció per a la contractació · Hi haurà dues línies de subvenció a famílies i empreses, complementàries de les establertes pel Govern de l’Estat · Es fixa una ampliació inicial de 200.000 € per al programa d’ajuts econòmics per atendre emergències socials, incloent també l’atenció a situacions relacionades amb l’habitatge per a aquelles persones que no es puguin acollir als ajuts establerts per l’Estat i la Generalitat · Es crea una Oficina centralitzada d’Informació i Atenció per als temes econòmics, serveis socials i orientació sobre recursos que ofereixen altres administracions

17 de juny del 2020

La Baronda va acollir aquest dimarts 16 de juny la signatura oficial del Pla de Reconstrucció aprovat per l'Ajuntament d'Esplugues per fer front a les conseqüències econòmiques i socials en el municipi derivades de la pandèmia del coronavirus Covid-19. El Pla el subscriuen l'alcaldessa, Pilar Díaz; els portaveus dels grups municipals, Eduard Sanz (PSC), Oriol Torras (ERC), Julio Roldán (Cs), Jordi Pérez (ECP) i Marcos Sánchez (PP); la vicepresidenta d'AEBALL-UPMBALL, M. Rosa Fiol; el president de PIMEC Baix Llobregat, Joan Soler, i els secretaris generals comarcals d'UGT, Carlos de Pablo, i CCOO, Josep Maria Romero.

El Pla de Reconstrucció d'Esplugues inclou la creació d'un fons d'un milió d'euros per a ajudes a famílies vulnerables i persones contractades o autònomes afectades per la crisi i per a inversions a comerços, empreses i serveis.

 

20 de maig del 2020

L’Ajuntament d’Esplugues aprova per consens de tots els grups municipals del consistori un Pla de Reconstrucció per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’emergència sanitària per la pandèmia del Covid-19; un repte sense precedents que l’equip de govern i els grups municipals han treballat des del consens i la unitat. Durant els darrers dies, els diferents grups municipals han fet aportacions d’accions i línies de treball que han enriquit el document consensuat. A més, també s’ha consensuat amb els diferents agents socials, econòmics i polítics del municipi i la comarca del Baix Llobregat.

Aquest pla s’alinea amb el Pla Estratègic de Ciutat 2025, elaborat en el seu dia seguint les directrius consensuades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en coordinació amb la resta de municipis representats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Diputació de Barcelona. De la mateixa manera, harmonitza amb el 3r Pacte per la Reactivació Econòmica i la Creació d’Ocupació de Qualitat d’Esplugues 2020-2030. Tot just abans de la declaració de l’estat d’alarma, s’havia començat a elaborar i estava previst convocar els grups de treball, integrats per les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament i pels agents econòmics i socials.

Es tracta d’un pla integral, que té en compte les conseqüències de la crisi des dels vessants social i econòmic, i fins i tot emocional, que l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, remarca que “ens permetrà assentar les bases per construir un model econòmic de ciutat i avançar-nos als efectes de l’emergència sanitària. Un pla que neix de la unitat de les diferents forces polítiques que, dia rere dia, treballem amb voluntat de servei a la ciutadania. És un orgull que a Esplugues impulsem un Pla de Reconstrucció que és fruit del consens i la suma, que ens ha de permetre construir la nova Esplugues, una vegada superem col·lectivament la crisi del Covid-19”.

Una primera estimació de l’impacte de l’actual crisi a arques municipals per a l’any 2020 indica que hi podria haver una caiguda econòmica de 4 milions d’euros -1 milió d’euros en ingressos i de 3 milions d’euros en morositat-, davant un pressupost municipal entorn els 40 milions d’euros -sumant despesa corrent i inversió-. Per tant, cal refer el pressupost municipal que s’havia aprovat per al 2020, tenint en compte aquestes premisses i, fonamentalment, que l’Ajuntament tindrà menys ingressos i una major despesa social, a banda dels contractes que s’havien realitzat prèviament a l’estat d’alarma decretat arreu del país i que s’han suspès temporalment, acollint-se el que va establir el Govern de l’Estat (és el cas del personal que treballa a l’Escola Municipal de Música i de les quatre Escoles Bressol Municipals).

La interrupció de l’agenda social de la ciutat permet recuperar algunes partides del pressupost municipal per contrarestar aquest impacte multilateral que ha tingut la pandèmia i compensar, encara que en una petita part, les despeses obligades i els diners que l’Ajuntament deixarà d’ingressar per la suspensió de taxes i impostos.

Decret d’Alcaldia de mesures econòmiques a Esplugues

Fins ara, el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya han dut a terme actuacions encaminades a reduir al màxim els costos fixes de les empreses, com ara agilitació de tramitació d’ERTOs, i també, a mantenir la línia de reflotament de l’activitat econòmica, amb subvencions a persones autònomes que cessen la seva activitat o els crèdits, avals ICO o ICF que aporten liquiditat a les empreses.

La gestió de l’Ajuntament en aquestes vuit setmanes, s’ha centrat en dues línies: d’una banda, com a administració més propera, oferir suport i assessorament de primera línia sobre la normativa aprovada en el marc de l’estat d’emergència i les diferents línies d’ajut. D’altra banda, les accions previstes en aquest Pla de Reconstrucció se sumen al decret d’Alcaldia de mesures econòmiques per pal·liar els efectes negatius provocats per la crisi sanitària, aprovat el passat 21 de març.

Impacte en el mercat laboral

L’impacte de la crisi sanitària en el mercat laboral és notable i el gran repte és revertir aquesta tendència. Les últimes xifres d’atur que ofereix l’Observatori del Baix Llobregat, del 8 de maig, mostren un trencament amb la trajectòria positiva que es va iniciar anys enrere. L’atur registrat al març va ser del 9,7% i a l’abril va pujar a l’11%. Si unes 82 persones es van incorporar a les llistes de l’atur durant el primer mes de confinament, a l’abril es va superar la frontera de les 300, nodrint una xifra total de 2.500 persones demandants de feina. Si comparem la xifra de l’abril de 2020 amb la de l’any anterior, la variació és del 23,4%.

Només per ampliar el focus, la taxa d’Esplugues continua sent una mica més baixa que la del conjunt de la comarca del Baix Llobregat, amb un 12,1% d’atur; de l’àmbit territorial metropolità, del 12,5%, i del conjunt de Catalunya, del 12,9%.

Pel que fa a afectació de persones treballadores que s’han vist afectades per ERTOs (expedients de regulació temporal d’ocupació) –tot i que no computen a efectes d’atur registrat- a Esplugues s’han tramitat un total de 468 expedients des que va començar el confinament. D’aquests, 439 corresponen a força major i els altres 55 a causes diverses. Aquests expedients han afectat a unes 3.500 persones i, per sectors, els més afectats han estat el comerç (879 persones incloses), l’hostaleria (576 persones) i construcció (152), a banda del sector de professions tècniques i les administratives que s’ha vist afectat de manera remarcable.

A grans trets, la crisi del Covid-19 impacta de manera rellevant en l’activitat de 1.780 persones autònomes (el 58% del total), de 6.897 treballadors i treballadores per compte aliè (41% del total) i 682 empreses (52% del total).

Fins a dia d’avui, les dades assenyalen que més o menys la meitat del teixit productiu del municipi ha estat afectat pel COVID-19.

Sis línies prioritàries:

1. Un milió d’euros del Pressupost Municipal per a ajuts i bonificacions

La primera mesura acordada és destinar un milió d’euros a ajuts i bonificacions amb l’objectiu de rescatar les famílies, les persones autònomes, el comerç i les empreses locals més afectades per l’emergència sanitària del Covid-19 i, alhora, afavorir la reactivació l’economia del municipi tan aviat com sigui possible. Amb la creació d’aquest fons de contingència la voluntat és pal·liar les greus conseqüències que ha provocat la crisi sanitària en el teixit econòmic i social, que l’ha colpejat durament i ha estat especialment cruel amb els sectors més fràgils i vulnerables de la nostra societat. D’aquí sorgeix la urgència d’implementar noves vies per rescatar les famílies, persones autònomes, petites empreses i comerç local més afectats per la crisi sanitària.

Per fer seguiment del fons de contingència, es crearà una comissió permanent de treball Covid-19, que integrarà els grups municipals, agents econòmics i socials, i teixit associatiu, amb la finalitat de fer seguiment permanent de les accions realitzades per a la reconstrucció i la recuperació de l’activitat en el municipi, així com també l’elaboració de noves propostes per garantir els objectius del pacte.

2. Creació d’una Oficina d’Informació i Atenció per a temes econòmics relacionats amb el Covid-19

La creació d’una Oficina d’Informació i Atenció, que centralitzarà totes les demandes de l’àmbit econòmic vinculades al Covid-19, permetrà treballar d’una manera més eficient i oferir una resposta més ràpida i eficaç. Es reorganitzarà l’ estructura tècnica municipal per atendre de forma centralitzada les persones i empreses afectades per la situació d'emergència sanitària.

3. Línies d’actuació en matèria social

Es fixa una ampliació inicial de 200.000 euros a la partida pressupostària existent, destinada al programa d’ajuts econòmics per atendre emergències socials, incloent també l’atenció a situacions relacionades amb l’habitatge per a aquelles persones que no es puguin acollir als ajuts establerts per l’Estat i la Generalitat. Es modificaran les bases actuals per recollir les situacions derivades del Covid-19.

A les necessitats socials també es destinaran els recursos econòmics derivats de les activitats culturals, esportives, socials, d’oci o d’altres, que per motiu de l’emergència sanitària derivada del Covid-19 no hagi estat possible desenvolupar.

4. Línies d’actuació en matèria d’habitatge

En matèria d’habitatge s’han previst diverses línies d’actuació com són: ampliació dels serveis de l’Oficina Local d’Habitatge; ampliació del conveni amb Habitat3; i ajudes al pagament de subministraments. Així mateix, es realitzarà un servei d’atenció i assessorament sobre tots els ajuts, inclosos els procedents d’altres administracions, com per exemple moratòria als llogaters dels habitatges municipals, tramitació moratòria hipoteques, tramitació moratòries lloguer (grans i petits tenidors), tramitació ajuts 900 euros i Microcrèdits Estat, i tramitació dels ajuts al lloguer Generalitat (MIFO) – que en aquests moments estan pendents de convocar-.

5. Línies d’actuació sobre la salut i la protecció

El pla contempla diverses línies d’actuació en l’àmbit de la salut i la protecció com ara: impuls de campanyes de prevenció; creació d’un Ateneu de Fabricació a Esplugues, equipat amb maquinària per al disseny i la implementació de mascaretes i pantalles protectores per a la ciutadania; realització d’un pla d’adequació tant dels espais públics de la ciutat com dels equipaments municipals; gestionar la compra agregada de material de protecció per a comerços i/o empreses; i aprofundir i fixar fórmules coordinades amb els representants dels treballadors i les treballadores per tal que el teletreball esdevingui una fórmula habitual. Això significa que s’impulsa la prova pilot que ja s’havia previst.

6. Línies d’actuació en matèria econòmica

El Pla de Reconstrucció vol posar les bases per a una reactivació orientada als principals reptes de la ciutat: ocupació de qualitat, sectors tractors de valor afegit, comerç professionalitzat i de qualitat, consum responsable i apertura al exterior i al turisme congressual. Amb aquesta finalitat, es preveu diverses mesures:

- Reduir la càrrega impositiva a les empreses afectades, mitjançant l’exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament com a mesura excepcional motivada per les incidències del Covid-19 i bonificació fins al 31 d’agost dels tribut següents: taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials; taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública; taxa per ocupació de la via pública per a mercats ambulants.

Aquest termini es podrà ampliar segons la valoració que es vagi fent en cada moment de la situació durant tot l’any 2020.

També es preveu l’ampliació de la subvenció per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a la ciutat; i l’exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament del preu públic per a la utilització de l’Espai Coworking de l’Edifici Molí i bonificació fins al 31 d’agost de 2020

- Ajuda directa a famílies:

D’una banda, s’atorgaran ajuts de 200 € a unitats familiars, en la qual algun dels seus membres hagi estat afectat per un ERTO o per la finalització de contractes temporals, motivada per la crisi del Covid-19. Aquest ajut s’atorgarà en funció dels ingressos de la unitat familiar i s’incrementarà en un 10% per cada fill o filla menor de 16 anys. Es fixa una partida inicial de 300.000 € a aquesta acció.

D’altra banda, també s’atorgaran ajuts a l'adquisició de llibres per als escolars a través de les subvencions a escoles i AFA's que no s'executaran aquest any en les activitats previstes.

- Subvencions i ajuts directes a empreses, especialment autònoms i microempreses:

D’una banda, s’atorgarà un ajut de 200 € per a persones autònomes, complementari als ajuts del Govern de l’Estat i del Govern de Catalunya, per contribuir al pagament de despeses durant el període de reducció més sever de demanda i centrada en els sectors més afectats (retail no alimentari, restauració,...). Es fixa una partida inicial de 250.000 € a aquesta acció.

En el cas particular de les persones autònomes, serà requisit tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu quan ha estat afectada greument en la seva activitat o bé quan hagi reduït els seus ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del Covid-19 segons el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19 i les seves modificacions.

D’altra banda, es donarà subvenció de fins a 1.000 € a establiments comercials i de serveis, per inversions relacionades amb la superació de la crisi derivada pel Covid-19: instal·lacions de mesures preventives, mampares, màquines d’ozó o digitalització, entre d’altres. S’amplia la partida existent d’ajuts a establiments comercials i serveis amb 150.000 €.

També s’atorgarà subvenció a persones autònomes i Pimes per la contractació de persones aturades i manteniment dels llocs de treball, fins el 50% del cost contractual, i subvenció a altres empreses per la contractació de persones aturades, fins el 25% del cost contractual. S’amplia a aquests efectes la partida existent de 110.000 € de subvencions a la contractació, amb 100.000 € més, fent un total de 210.000 € destinats a aquesta línia.

- Utilitzar la compra pública de béns i serveis com a mecanisme per reduir al màxim l'impacte de la caiguda de demanda. D’aquesta manera es vol contribuir a garantir el manteniment de les empreses i dels llocs de treball adscrits als contractistes de l’Ajuntament d’Esplugues; i reduir a 20 dies el termini de pagament a empreses proveïdores de l'Ajuntament, posant especial atenció en les persones autònomes i Pimes.

- Donar suport directe a les persones per a la reincorporació al mercat de treball, mitjançant la contractació directa de persones a través de Plans d’Ocupació i suport a les mateixes per a la seva reincorporació posterior al mercat de treball (Programes del Servei d’ocupació de Catalunya (SOC): Enfeina’t, Treball als barris i Treball i formació), així com també altres programes ocupacionals amb el suport de l’AMB i la Diputació de Barcelona.

- S’impulsarà el programa de suport als sectors més afectats per la crisi: comerç no alimentari, serveis personals, hostaleria i construcció, així com també es dinamitzarà la comissió de comerç i s’intensificaran les relacions amb l’associacionisme comercial de la ciutat, a la vegada que s’elaborarà un pla d’acció conjunt d’impuls al comerç local.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B