Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Acordades les restriccions de circulació a partir de l'1 de desembre

L’acord afecta Barcelona, Sant Adrià del Besòs, l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues. Les restriccions, que s’estableixen per als vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT, es duran a terme els dies laborables durant els episodis de contaminació ambiental. Aquests episodis poden donar-se, segons les estadístiques, un màxim de 3 cops l’any.

27 juliol del 2017

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis de Barcelona, l’Hospitalet, Sant Adrià del Besòs, Esplugues i Cornellà han definit i acordat les condicions i característiques de la zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les condicions de les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació a l’hivern i primavera 2017-2018.

A partir de l’1 de desembre del 2017, en situació d’episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta Zona de Baixes Emissions. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, sense etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4).

A l’hivern-primavera 2017-18 es fa una exempció temporal a les furgonetes (EURO 1 a EURO 4) i només es restringeix el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors a 1997). Igualment, en aquest període, en cas d’episodi, podran circular les motos, mentre no s’hagin lliurat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles. Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Delimitació de l’àmbit territorial

La zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona on, entre d’altres mesures, s’establiran aquestes restriccions en cas d’episodi ambiental de contaminació inclou Barcelona (excepte els barris de Collserola i la Zona Industrial de Zona Franca), gairebé tot el municipi de l’Hospitalet, les àrees de Cornellà i Esplugues que es troben a l’interior de rondes, i gairebé tot el municipi de Sant Adrià de Besòs.

Mapa ambit territorial contminacio

Restriccions,  en episodis concrets

Cal distingir entre avís preventiu de contaminació, que segons les estadístiques pot donar-se fins a 20 dies l’any i no implica restriccions, i l’episodi de contaminació. Aquest darrer pot donar-se, segons les estadístiques, un màxim de 3 cops l’any amb durades entre 1 i 3 dies i, a diferència de l’anterior, sí que va lligat a les restriccions de la zona d’interior de rondes per als turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B).

“Excedir els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica associa amb més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn metropolità. La UE ens avisa reiteradament amb amenaces de sancions i els nostres conciutadans ens demanen respostes. Els continus incompliments d’altres administracions no ens serviran perquè des de l’AMB no eludirem la nostra responsabilitat” han exposat el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Horaris, dies i excepcions

Un cop declarat l’episodi de contaminació per part de la Generalitat, les restriccions de trànsit s’estableix entre les 7 i les 20 h els dies laborables de l’endemà de la declaració fins el dia de declaració de final d’episodi.

Les excepcions permanents per a les restriccions a partir d’1 de desembre de 2017, en cas d’episodi de contaminació en la zona d’interior de rondes, seran les següents:

•          Vehicles d’emergència (policia, bombers, ambulàncies)

•          Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR)

•          Serveis bàsics (mèdics i funeraris)

Igualment, hi ha excepcions transitòries durant l’hivern-primavera 2017- 2018 (que es reevaluaran per al següent protocol 2018-2019), en casos d’episodi per als següents vehicles:

•          Motos (pendent etiquetatge ambiental oficial per part de la DGT)

•          Camions

•          Autocars i Autobusos

•          Furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3

Senyalització viària per restringir la circulació

La senyalització viària, presentada recentment al III Consell de Mobilitat de l’AMB, s’instal·larà entre els mesos d’octubre i novembre a les sortides de les Rondes i els àmbits urbans inclosos a la Zona de Baixes Emissions per indicar-ne la seva delimitació i quins vehicles queden autoritzats en situacions de restricció de circulació dels vehicles més contaminants.

Comissió Permanent i Protocol d’Activació

El mes de setembre es crearà una Comissió Permanent, que estarà formada per l’ AMB i pels cinc ajuntaments metropolitans implicats (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues) i que controlarà el desplegament operatiu de la Zona de Baixes Emissions: determinació dels punts i operativa de control, coordinació entre les Guàrdies urbanes, operativa de senyalització i comitè de crisi.

Objectiu 2020

Tal i com estableix el programa de mesures de l’Ajuntament de Barcelona i l’acord assolit pels 36 municipis metropolitans en el plenari de l’AMB, aquestes restriccions que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament permanents, començant pels turismes EURO 1 i les furgonetes pre EURO1 al gener de 2019 i fent-se extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener de 2020, on estaran desplegades totes les mesures d’impuls de transport públic, aparcament, i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.

Mesura a més de 220 ciutats europees

Amb aquest acord s’avança en el compromís adquirit per lluitar contra la contaminació i millorar de la qualitat de l’aire pres per cadascun dels municipis i pel plenari de l’AMB i es dóna resposta als compromisos adquirits a la Cimera de la Qualitat de l’Aire, definint, abans d’estiu, les característiques de la principal Zona de Baixes Emissions de la metròpolis, en sintonia al que ja han fet més de 220 ciutats d’Europa.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B