Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

L'arbrat urbà

L’arbrat urbà


Fent una mica de memòria històrica d’Esplugues, podem dir que, pel fet de ser un poble agrícola, en els carrers no hi havia arbrat viari, com a tants altres pobles, perquè no era necessari ja que pràcticament cada casa tenia els seus arbres en els patis, eixides o eres i la vegetació de tot l'entorn era abundosa. No obstant això, per documentació gràfica de que disposem, sabem, per exemple, que l’any 1776 a la plaça de Santa Magdalena, que tenia la mateixa amplada que l’actual, ja hi havia arbrat plantat en tres fileres. La plaça Pare Miquel d’Esplugues en el 1864 la vestien quatre arbres.

A mesura que la població creixia i s’urbanitzava, es va anar plantant, molt tímidament, arbrat el carrer que quasi sempre eren plàtans ja que és una espècie que s'hi relacionava molt potser per influència dels arbres dels carrers de l’eixample de Barcelona. Aquesta idea va costar molt de fer-la canviar.

L’any 1982 es van comptabilitzar en aquest municipi 36 carrers que tenien arbrat total i 10 carrers on parcialment n’hi havia. En aquest mateix any es va establir el criteri de no plantar arbres en voravies de menys de 2 m d’amplada. En els carrers on ja n’hi haguessin s’anirien mantenint, ampliant els escossells paral·lelament a la vorera i controlant la part aèria de l'arbre mitjançant la poda.

Durant els anys següents, es va continuar plantant els carrers amb noves plantacions o completant les que estaven a mitges.

No s’ha pogut plantar amb la intensitat que s'hauria volgut, ja que malauradament la major part de les voreres dels carrers d’Esplugues són estretes (n’hi ha moltes entre 1,5 a 1,7 m) i un escossell com a mínim ha de tenir de 80x80 cm per poder disposar d’un bon receptacle d’aigua i que així l’arbre és pugui desenvolupar i no topi amb façanes cosa que ocasiona molèsties als particulars.

Durant l’any 1994 els serveis corresponents de l’Ajuntament van fer un inventari molt exhaustiu dels arbres de les vies públiques, col·legis municipals i parcs i jardins i a partir d’aleshores s’ha anat mantenint.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B