Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

AJUTS COVID - Subvenció taxa d'inici d'activitat per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques

SuperheaderWEBINTERIORTAXES.png

 

QUEESTAXA.png

L'Ajuntament d´Esplugues de Llobregat ofereix dues línies d´ajuts a persones autònomes i microempreses que hagin iniciat una activitat partir del 01/01/2020, dins la subvenció per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques:

Línia 1 - Ajuts destinats a finançar part de les taxes d'ampliació o millora de les activitats econòmiques:
- 50% de la quota líquida de Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció de l'administració municipal en activitats i instal·lacions.
- 20% de la quota líquida resultant i efectivament abonada per l'Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per l'adequació de local.

Línia 2 - Ajuts destinats a finançar part de les despeses pròpies de l'inici de les activitats empresarials o professionals.

- 50 % de les despeses de gestoria o assessoria per a la legalització i els tres primers mesos de l'activitat (import màxim subvencionable 1.000€).
- 50 % de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució (import màxim subvencionable 1.000€).
- 50 % de les despeses d'elaboració de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o enginyer/a (import màxim subvencionable 1.000€).

 

QUIHOPOTDEMANAR.png

Persones físiques o jurídiques que hagin iniciat una activitat a Esplugues de Llobregat des de 01/01/2020.

Per a línia 1 d'ajuts, haver liquidat les taxes o impostos per la instal·lació, adequació, ampliació i millores de l'establiment o de l'activitat, en l'any de la convocatòria o l'anterior, en el terme municipal d'Esplugues de Llobregat.
Per a la línia 2 d'ajuts, haver iniciat una nova activitat econòmica en l'any de la convocatòria o l'anterior, amb el domicili fiscal o amb el centre de treball ubicat a Esplugues de Llobregat (en el cas de sol·licitar les subvencions de la línia 2, disposar d'un pla d'empresa acreditat mitjançant la presentació d'informe favorable de viabilitat).


QUANTIAAJUT.png

Fins a un màxim de 1.500€ per la línia 1 i un màxim de 2.000€ per la línia 2 (són compatibles totes dues línies de l'ajut).

 

QUANHOPUCDEMANAR.png

Des del 30 de març de 2021 fins al 30 de novembre de 2021 o exhauriment de la partida pressupostària.

 

ARXIUSENLLACINTERES.png

BASES

CONVOCATÒRIA

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B