Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

AJUTS COVID- Plans d'ocupació per a joves: Contractació en pràctiques de joves en situació d'atur

CATALAPLAOCUPACIOPERAJOVESAJUDESCOVID.png

 

QUESONPLANSOCUPACIOJOVESCAT.png

Són contractacions temporals amb una durada de 6 mesos, de joves en situació d'atur que compleixin els requisits per poder subscriure un contracte en pràctiques.


QUIHOPOTDEMANAR.png

Poden participar els joves en situació d'atur que compleixin els següents requisits:
- Tenir fins a 35 anys
- Estar empadronats al municipi d'Esplugues de Llobregat
- Estar inscrits a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO)
- Estar en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de la finalització dels estudis.
-Estar en possessió d'un certificat de professionalitat que habiliti per a l'exercici professional, d'acord amb la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de la finalització dels estudis.

 

CARACTERISTIQUESCONTRACTECAT.png

Contracte en pràctiques amb una durada de 6 mesos i a jornada sencera.

 

PerfilssolicitatsquanicomCAT.png

Els perfils sol·licitats són:

4 gestors/res

1 tècnic/a de relacions laborals

Pots consultar el detall sobre requisitsits, perfils i la via per presentar el teu currículum aquí:

OFERTA PÚBLICA (apartat plans d'ocupació i contractació subvencionada)

Tens temps fins al 30/11/2021 a les 14:00 h mitjançant la presentació del teu currículum a ocupacio@esplugues.cat indicant el nom del perfil al qual vols accedir i el teu DNI.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B