Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Info Sumem

Image Sumem_Header_Interior.jpg
Image SumemperreconstruirlanostraEsplugues700x146.gif
Image Oficina_600.jpg
Image copy_of_Oficina_600.jpg
Image copy2_of_Oficina_600.jpg
Image header_materi_social.jpg
Image linies_pla_1_social.jpg
Image linies_pla_social_difu.jpg
Image linies_pla_families.jpg
Image header_familia.jpg
Image header_autonoms.jpg
Image linies_pla_autonomcopia.jpg
Image header_inversions.jpg
Image linies_pla_inversions.jpg
Image header_contractacio.jpg
Image linies_pla_contractar.jpg
Image linies_pla_nena_poma_familia.jpg
File Bases Pla Reconstrucció Famílies
File Bases Pla Reconstrucció Persones Autonomes
Image Oficina_funcions_600.jpg
Image Oficina_funcions_versioa600.jpg
Image Oficina_VANIMADA_600.jpg
File Pla de Reconstrucció d'Esplugues Sumem per reconstruir la nostra Esplugues
Image Oficina_crea_sense_fons_500.jpg
File Bases Pla Reconstrucció Ajuts Persones Autonomes Empreses Inversions
Image mascaretes.png_1976742294.png
Image SuperheaderwebPortesObertes2.png
Image 1MANTENIMENTOCUPACIO.png
Image MANTENIMENTOCUPACIO2.png
Image MANTENIMENTOCUPACIO3.png
Image MANTENIMENTOCUPACIO4.png
Image MANTENIMENTOCUPACIO5.png
Image MANTENIMENTOCUPACIO6.png
AJUTS COVID - Manteniment de l'ocupació
File BASES AJUTS COVID MANTENIMENT OCUPACIP
File AJUTS COVID CONVOCATORIA - Manteniment de l'ocupació
Image ARXIUSIENLLACOSINTERES.png
Image AJUTSCOVID19.png
Image SUBVENCIOPERSONESAUTONOMES.png
Image SUBVENCIOMANTENIMENTOCUPACIO.png
Image SUBVENCIOCREACIOOCUPACIO.png
Image SUBVENCIOAUTONOMESMICROEMPRESES.png
Image 1QUEESAUTONOMES.png
Image QUANTIAAJUT.png
Image QUIHOPOTDEMANAR.png
Image QUANHOPUCDEMANAR.png
Image COMHOHEDESOLLICITAR.png
Image TINCDUBTES.png
Image ARXIUSENLLACINTERES.png
AJUTS COVID - Persones treballadores autònomes i microempreses
Image copy_of_SUBVENCIOCREACIOOCUPACIO.png
Image queescreacioocupacio.png
File Bases subvencions ajuts covid creació ocupació
File Convocatòria subvencios ajuts covid creació ocupació
AJUTS COVID - Creació d'ocupació
Image funcionsomar_new.png
Image funcionsomarnewhoritzontal.png
File Convocatòria subvencios ajuts covid autonomes
File Bases ajuts covid persones autònomes i microempreses 2021
File Comissió seguiment Pla Reconstrucció Juliol 2020
File Comissió seguiment Pla Reconstrucció Octubre 2020
File Comissió seguiment Pla Reconstrucció Gener 2021
Image SuperheaderWEBINTERIORAUTOOCUPACIO.png
Image QUEESAUTOCUPACIO.png
AJUTS COVID - Autoocupació i la creació de microempreses, pimes i iniciativa d'economia social
Image SuperheaderWEBINTERIORTAXES.png
Image QUEESTAXA.png
AJUTS COVID - Subvenció taxa d'inici d'activitat per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques
File Bases ajuts covid autocupacio
File Convocatòria ajuts covid autocupacio
Image SuperheaderAjutsfamilies.png
Image HEADERSwebQESAJUTFAMILIES.png
Image QUINADOCUMENTACIO.png
AJUTS COVID - Per a famílies
Image 2020401vf_BAR_RESTAURANT_SERVEIDOMICILI2.png
Image AJUTSCOVID19 castellà.png
Image 2SUBVENCIOAUTONOMESMICROEMPRESEScastella.png
Image 3SUBVENCIOMANTENIMENTOCUPACIOcastella.png
Image 4SUBVENCIOCREACIOOCUPACIOcastella.png
Image 5SuperheaderWEBINTERIORAUTOOCUPACIOcastella.png
Image 6SuperheaderWEBINTERIORTAXEScastella.png
Image 7TINCDUBTEScastella.png
File Bases de la subvenció per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques
File Convocatòria de la subvenció per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques
Image PD_requisits.png
Image PD_quihopotdemanar.png
File Bases ajuts covid families
File Convocatòria ajuts covid families
Image SuperheaderWEBINTERIORautoocupacioexhaurit.png
Image SuperheaderWEBINTERIORFAMILIES.png
Image 2SUBVENCIOAUTONOMESMICROEMPRESEScastellapetita.png
Image PD_quihopotdemanarirequisitscastella5.png
Image PD_quantiacastella2.png
Image PD_cuandoyhastacuandolopuedopedircastella6.png
Image PD_comosolicitarloydocumentacioncastella3.png
Image PD_aichicosyenlacesdeinterescastella7.png
Image 3SUBVENCIOMANTENIMENTOCUPACIOcastellapetita.png
Image 4SUBVENCIOCREACIOOCUPACIOcastellapetita.png
Image 5SuperheaderWEBINTERIORAUTOOCUPACIOcastellaOK.png
Image 5SuperheaderWEBINTERIORAUTOOCUPACIOcastellaOKpetita.png
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B