Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació institucional i organitzativa

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
A.1. Informació institucional
1. Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Gener de 2022

 

2. Organigrama de l'ens

Organigrama

Gener de 2022
3. Organismes dependents o vinculats Organismes Abril de 2017
4. Organismes dels que forma part
Organismes Juliol de 2022
5. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Codi Juliol de 2022
6.

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda

Març de 2022
7. Agenda d'activitats Agenda Juliol de 2022
8. Dades generals de l'ens Dades Octubre de 2020
9. Informació històrica sobre el municipi Informació històrica Gener de 2017
10. Informació del terme municipal Informació Gener de 2017
11. Dades estadístiques

Dades

 

Abril de 2020
A.2. Organització política i retribucions
12. Cartipàs: organització política Cartipàs Gener de 2022
13. Càrrecs electes Càrrecs electes Març de 2022
14. Grups municipals Grups municipals Març de 2022
15. Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern

octubre de 2022
16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. Perfíl , dades de contacte, retribucions Març de 2022
17. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos Març de 2022
18. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs Llista de Resolucions 11 de gener de 2017

A.3. Empleats públics

19. Plantilla dels empleats públics Plantilla Gener de 2022
20. Relació de llocs de treball (RLT) RLT Gener de 2022
21. Personal tècnic de l'ens Tècnic/ques Desembre de 2021
22. Responsable de comunicació/premsa Comunicació Gener de 2022
23. Relació de contractes temporals i d'interinatge Contractes temporals Gener de 2021
24. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions

Gener de 2021
25. Convocatòries de personal Convocatòries Juliol de 2022
26. Resultats de les convocatòries de personal Resultats Juliol de 2022
27. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Nota Gener de 2018
28. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Pactes i convenis

Juliol de 2022
29. Alliberats/des sindicals

Alliberats/des

25 de març de 2019

30. Resolucions sobre incompatibilitats Compatibilitats Abril de 2021
Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B