Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

E. Serveis i tràmits

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

E. SERVEIS I TRÀMITS
E.1. Tràmits
99. Instància genèrica Instància Maig de 2022
100. Gestió Tributària

ORGT

Maig de 2022
101. Notificacions electròniques
Notificacions Maig de 2022
102. Factures electròniques

Factures

Maig de 2022
103.

Sol·licitud d'accés a la informació

Sol·licitud d'accés Desembre de 2021
104. Suggeriments, queixes i propostes Presentar Maig de 20221
105. Estat dels meus tràmits (carpeta ciutadana) Carpeta Maig de 2022
106. Catàleg de tràmits i procediments
Catàleg juliol de 2021
107. Catàleg de dades i documents interoperables Catàleg Maig de 2017
108. Finestreta Única Empresarial (FUE) FUE Maig de 2022
E.2. Serveis
109. Atenció ciutadana
Atenció ciutadana juliol de 2021
110. Calendari de dies inhàbils

Calendari

Desembre de 2021
111.

Catàleg i cartes de serveis

Catàleg

Cartes

Febrer de 2020
112. Equipaments municipals Equipaments Abril de 2017
E.3. Estat dels serveis
113. Incidències de serveis
Incidències Juliol de 2021
114. Incidències de trànsit
Incidències Juliol de 2020
115. Informació de la contaminació de l'aire Informació Juny de 2021
116. Informació de la contaminació acústica Informació Maig de 2016
117.

Avaluacions de les polítiques públiques

Compromisos Març de 2017
118. Avaluacions de qualitat dels serveis públics Avaluació Març de 2019
119. Indicadors de transparència Indicadors Agost de 2021
Anterior Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B