Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

D. Gestió econòmica

Anterior Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

D. GESTIÓ ECONÒMICA
D.1. Pressupost
83. Pressupostos
Pressupostos Maig de 2021
84.

Execució pressupostària trimestral

Execució Abril de 2021
85. Liquidacions Liquidacions Febrer de 2019
86. Compte general Compte general Desembre de 2020
87. Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball DIBA Març de 2021
88. Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària Pressupost Novembre de 2020
89. Cost de les campanyes institucionals Cost campanyes Maig de 2021
D.2. Gestió econòmica
90. Endeutament Endeutament Novembre 2017
91. Termini de pagament a proveïdors Termini Abril de 2019
92. Auditories de comptes Tribunal de Comptes Setembre de 2019
93. Indicadors de gestió econòmica Indicadors Juny de 2020
94. Cost efectiu dels serveis Cost dels serveis Juny de 2019
D.3. Patrimoni
95. Inventari general del patrimoni Inventari 31 de desembre de 2021
96. Inventari de béns mobles de valor històric i artístic Inventari de béns 31 de desembre de 2019
97. Inventari de vehicles oficials Inventari de vehicles 31 de desembre de 2021
98. Informació relativa a la gestió de patrimoni Nota Gener de 2016
Anterior Següent
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B