Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

A. Informació institucional i organitzativa

Següent

Número d'indicador

Descripció

Accès a la informació

Data d'actualització

A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
A.1. Informació institucional
1. Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Agost de 2019

 

2. Organigrama de l'ens

Organigrama

gener de 2019
3. Organismes dependents o vinculats Organismes Abril de 2017
4. Organismes dels que forma part
Organismes Gener de 2018
5. Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Codi Març de 2016
6.

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda

Febrer de 2020
7. Agenda d'activitats Agenda Febrer de 2020
8. Dades generals de l'ens Dades Febrer de 2019
9. Informació històrica sobre el municipi Informació històrica Gener de 2017
10. Informació del terme municipal Informació Gener de 2017
11. Dades estadístiques

Dades

 

Juny de 2018
A.2. Organització política i retribucions
12. Cartipàs: organització política Cartipàs Agost de 2019
13. Càrrecs electes Càrrecs electes Agost de 2019
14. Grups municipals Grups municipals Agost de 2019
15. Òrgans de govern i funcions

Òrgans de govern

Agost de 2019
16. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. Perfíl , dades de contacte, retribucions Febrer de 2020
17. Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos Febrer de 2020
18. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs Llista de Resolucions 11 de gener de 2017

A.3. Empleats públics

19. Plantilla dels empleats públics Plantilla Desembre de 2019
20. Relació de llocs de treball (RLT) RLT Desembre de 2019
21. Personal tècnic de l'ens Tècnic/ques Febrer de 2020
22. Responsable de comunicació/premsa Comunicació Febrer de 2020
23. Relació de contractes temporals i d'interinatge Contractes temporals Gener de 2020
24. Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions

Gener de 2020
25. Convocatòries de personal Convocatòries Juliol de 2020
26. Resultats de les convocatòries de personal Resultats Juliol de 2020
27. Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció Nota Gener de 2018
28. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Pactes funcionaris

Convenis laborals

20 de gener de 2016
29. Alliberats/des sindicals

Comitè d'empresa

Junta de Personal

25 de març de 2019

30. Resolucions sobre incompatibilitats Compatibilitats 14 de febrer de 2019
Següent
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat