Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Projectes exercici 2013

Projecte d'obres ordinàries de reforma i millora de l'accessibilitat del c. Eduard Toldrà

ObjectiusReurbanització de la totalitat de la secció del vial, renovant la totalitat dels elements (clavegueram, pavimentació, enllumenat, arbrat viari i mobiliari urbà, senyalització) garantint l'accessibilitat i la millora de la mobilitat
Pressupost (IVA inclòs) 799.757,52 euros
Període d'execució Tercer trimestre de 2013 i pimer trimestre de 2014
Contractista Convocada la licitació, pendent d'adjudicació
Direcció facultativa Pendent de designació
Àmbit resposable Territori i Sostenibilitat
Data inici prevista
Data finalització prevista
PROJECTE

Urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda de La Miranda, c. Germans Serra i c. d’August Font

ObjectiusFormació d'una escala que faciliti la mobilitat per a vianants entre els carrers Santa Anna i Dr. Gimeno. Ateses les característiques del terreny no pot ser accessible.
Pressupost (IVA inclòs) 68.777,68 euros
Període d'execució Pendent determinació
Contractista Actuació derivada de càrrega urbanística, responsable Apartamentos Asistidos S.L.
Direcció facultativa Pendent de designació
Àmbit resposable Territori i Sostenibilitat
Data inici prevista
Data finalització prevista
PROJECTE

Projecte d'obra per a la millora de l'eficiència instal·lacions d'enllumenat públic municipals de l'Ajuntament d'Esplugues

ObjectiusIncrementar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, mitjançant la instal·lació de làmpades LED (menor consum, menors emisions CO2, millora qualitat lumínica
Pressupost (IVA inclòs) 357.665,12 euros
Període d'execució Tercer trimestre de 2013
Contractista Convocada la licitació, pendent d'adjudicació
Direcció facultativa Pendent de designació
Àmbit resposable Territori i Sostenibilitat
Data inici prevista
Data finalització prevista
PROJECTE

Projecte de rehabilitació de paviments de calçada de diferents carrers

ObjectiusRehabilitació del paviment de la calçada en els que el ferm es troba en pitjors condicions amb la finalitat d'allargar la seva vida útil i no permetre la seva progressiva degradació.
Pressupost (IVA inclós) 424.323,15 euros
Període d'execució Segon semestre de 2013
Contractista Convocada la licitació, pendent d'adjudicació
Direcció facultativa Pendent de designació
Àmbit responsable Territori i Sostenibilitat
Data inici prevista
Data finalització prevista

Subministrament i instal·lació de mobiliari per al parc infantil del c. Andreu Amat

Objectius
Substituir els jocs infantils actualment existents, i per la seva antiguitat han quedat obsolets, per altres homologats més adequats per nens i nenes de major edat
Pressupost (IVA inclós)
79.897,51 euros
Període d'execució
Tercer semestre de 2013
Contractista
Convocada la licitació, pendent d'adjudicació
Direcció facultativa
Pendent de designació
Àmbit responsable
Territori i Sostenibilitat
Data inici prevista

Data finalització prevista

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B